Az országos internetfelmérés összegzése

Kategória: 2005/ 3

A Könyvtári Intézet 2004. szeptember és november hó folyamán felmérést végzett a magyarországi könyvtárak internet paramétereiről. A felmérés a NKÖM Könyvtári Főosztálya megbízásából készült, részt vett benne valamennyi megyei könyvtár, valamint a Könyvtári Intézet részéről Fazakas Csongor, Vidra Szabó Ferenc, Pétersilka Ágnes és Somogyi József. A felmérés vezetője Fehér Miklós volt.

1. A vizsgálatot megyénként és a fővárosban végeztük el. A felmérésbe mindazon könyvtárakat bevontuk (3615 önálló könyvtár = Könyvtári Statisztika 2003. 44. p.), amelyek könyvtári statisztikai adatokat szolgáltatnak. Néhány adatszolgáltató (például Miskolci Városi Könyvtár) azonban adatait nem összesítve, hanem fiókkönyvtáranként adta meg. Az így közölt adatokat meghagytuk. Ezért jelenik meg a felmérésben 3648 adatszolgáltató.

2. A felmérésbe az alábbi adatokat a statisztikai nyilvántartásból töltöttük fel:

 • megye,
 • az adatszolgáltató könyvtár teljes neve,
 • irányítószám,
 • település,
 • utca, házszám,
 • az adatszolgáltató könyvtár vezetője, annak beosztása,
 • telefon (körzetszám is),
 • fax (körzetszám is),
 • e-mail,
 • honlap (URL),
 • szerepel-e a könyvtár a nyilvános könyvtárak hivatalosan közzétett jegyzékén 2003. december 31-én,
  működik-e a könyvtár?
 • könyvtártípus (01 – Települési: megyei, fővárosi / 02 – Települési: városi / 03 – Települési: városrészi / 04 – Települési: községi / 05 – Települési: ellátórendszer / 06 – Szak: országos / 07 – Szak: MTA- / 08 – Szak: egészségügyi / 09 – Szak: egyéb / 10 – Felsőoktatási / 11 – Munkahelyi / 12 – Nemzeti / 13 – Egyéb),
 • TEKE-kód Települési / Egyéb nyilvános / Nem nyilvános
 • lakosság száma 2002. I. 1.,
 • lakosság száma 2003. I. 1.,
 • lakosság változása (%),
 • kistérség kódja,
 • kistérség neve,
 • használók számára fenntartott számítógépek száma,
 • internet-hozzáférések száma.

3. A felmérésben az alábbi (statisztikai nyilvántartásban nem szereplő) adatokra kérdeztünk rá:

 • A könyvtárban van-e internet? (1 = van / 2 = nincs);
 • Az internet-hozzáférés típusa (1 = modemes: PSTN / 2 = modemes: ISDN / 3 = ADSL / 4 = Kábel / 5 = Mikrohullámú / 6 = Bérelt vonal / 7 = Egyéb, éspedig: …………………<%0>);
  Sávszélesség;
 • A szolgáltató neve;
 • A könyvtár ingyenesen jut-e hozzá (azaz előfizetés díja nem jelenik meg a könyvtár költségvetésében)? (1 = Igen / 2 = Nem);
  Az internet-hozzáférés díját fizető szerv neve;
 • Az internet-hozzáférési idő típusa (1 = Határozott idejű: fix időtartamra [1-2 év] pályázaton nyerték az előfizetést, lejárta után a hozzáférés megszűnik) / 2 = Pályázat útján nyerték a hozzáférést, lejárta után a könyvtár továbbra is előfizet) / 3 = Határozatlan idejű [a könyvtár, illetve a fenntartó állja a költségeket, előreláthatóan folyamatosan] / 4 = Egyéb, éspedig: …………………);
 • A díjcsomag típusa az internet-hozzáférés ideje szerint (1 = Időkorlátlan / 2 = Feltöltőkártyás [óraszám] / 3 = óra/hó);
 • Az internet-hozzáférés korlátozottsága (1 = Korlátlan / 2 = Bizonyos helyek nem érhetők el);
 • A könyvtárhasználók számára hozzáférhető-e? (1 = Igen / 2 = Nem).

4. Megállapítások:

4.1. A 3648 adatszolgáltatóból összesen 1156 helyen (31,7%) biztosan van internet.

A 3648 adatszolgáltatóból összesen 1809 helyen biztosan nincs internet (49,6%)

A 3648 adatszolgáltatóból összesen erre a kérdésre 683 helyről nem kaptunk adatot. Ez az adatszolgáltatók 18,7% százaléka.

Mindez megyei bontásban:

 

4.2. Mindez internet-hozzáférési típusonkénti bontásban:

Megjegyzés 1) : A típust nem mindenki adta meg, annak ellenére, hogy jelölte, van internet. Így lehetséges, hogy például Baranya megyében 25 helyen van internet (lásd előbbi tábla), de az alábbi, típusokat kimutató táblában csak 23 internet van jelölve!

Megjegyzés 2) Baranya megye adatszolgáltatása a teljes adatkörre hiányos volt, így e megye vonatkozásában valamennyi kimutatott adatot fenntartással kell kezelni!

 A 3648 adatszolgáltatóból összesen 2511 helyről nem kaptunk a hozzáférési típusról adatot, azaz vagy nincs internet, és ezért nincs típus­adat, vagy van, de nem tudják, hogy milyen típusú az internet.

4.3. Mindez internet hozzáférési időbontásban

A 3648 adatszolgáltatóból összesen 72 helyen (2%) van határozott idejű internet hozzáférési lehetőség, azaz lejárat után feltehetően az internet megszűnik! Ez az 1156 internethasználók 6,2 százaléka.

289 helyen (8%) van határozott idejű, egyelőre pályázat útján elnyert és finanszírozott internet hozzáférési lehetőség, amelynek lejárta után a fenntartó fenntartja, illetve fenn kívánja tartani a szolgáltatást. Ez az 1156 internethasználók 25 százaléka.

711 helyen (19,5%) van határozatlan idejű, fenntartó által biztosított stabil internet szolgáltatás. Ez az 1156 internethasználók 61,5 százaléka.

57 helyen (1,5%) van egyéb formában biztosított internet szolgáltatás. Ez az 1156 internethasználók 4,9 százaléka.

2519 helyről (69%) nincs az internet hozzáférési időre vonatkozó adatunk, azaz vagy nincs internet és ezért nincs hozzáférési idő adat, vagy van, de nem tudják, milyen hozzáférési idejű az internet.

4.4. 80 helyen (2,2%) korlátozott hozzáférésű az internet, azaz bizonyos webhelyek tiltottak. Ez az 1156 internethasználók 6,9 százaléka.

1052 helyen (28,8%) nem korlátozott hozzáférésű az internet. Ez az 1156 internethasználók 91 százaléka.

2515 helyről (69%) nincs adatunk, azaz vagy nincs internet és ezért nincs a korlátozottságról adat, vagy van, de nem tudják, hogy korlátozott-e az internet.

5. A további részletes adatokat négy Excel-tábla tartalmazza. Az Excel-táblák lehetővé teszik az összegzés második, illetve harmadik pontjában felsorolt paramétereire történő keresést, kimutatáskészítést, összevetést.

Az Excel-táblák elnevezése:

ORSZAGOS ADATBAZIS == valamennyi adatszolgáltató valamennyi adata,

ORSZAGOS ELORENDEZETT ADATBAZIS == valamennyi adatszolgáltató előrendezett, a kimutatások készítésére alkalmassá tett válogatott adata,

ORSZAGOS_kesz_megyei tablak == a feldolgozott adatok megyei táblázatokba szedve,

ORSZAGOS_kesz_tipusok szerinti tablak == a feldolgozott adatok könyvtártípus szerinti táblázatokba szedve.

 

Az Excel-táblák hozzáférhetőek a Könyvtári Intézet honlapján (www.ki.oszk.hu). Amennyiben szükséges, további igény szerinti kimutatások, táblák készítésében segítünk. (Például kistérségek internetellátottsága, lakónépességre jutó internet hozzáférések száma stb.)

 

Végezetül ezúton mondok köszönetet valamennyi adatszolgáltató könyvtárnak, valamint az adatszolgáltatást megyénként koordináló megyei könyvtári munkatársaknak, akik önzetlenül segítségünkre voltak a táblázati adatok megszerzésében, és a feladat oroszlánrészét elvégezték. Ugyancsak köszönet illeti Ézsiás Anikónak, a BME-OMIKK könyvtárosát az adatelemzésben végzett munkájáért, és valamennyi, a Könyvtári Intézetben dolgozó munkatársamat.

 

Címkék