46. évfolyam, 2000. 1-2. szám
Archívum


TARTALOM

Kiss Zoltán:  A szerzői jogi törvény változásai  1. rész

     Rezümé     Teljes cikk

ÖTVEN ÉVES AZ EGYETEMI SZINTŰ KÖNYVTÁROSKÉPZÉS

 Rezümé

Sebestyén György: Az ELTE BTK Könyvtártudományi-Informatikai Tanszékének
szerepe és jelentősége a hazai és nemzetközi könyvtárügyben

  

     Teljes cikk

Kókay György: Ahogyan az első könyvtár szakos hallgatók látták…

     Teljes cikk

Szabó Sándor: Képek a közelmúltból. Gondolatok az ELTE Könyvtártudományi-
Informatikai Tanszék hetvenes-nyolcvanas évekbeli történetéhez

    Teljes cikk

Barátné Hajdu Ágnes: A Fülöp Géza emlékkönyv bemutatása

    Teljes cikk

A KÖZKÖNYVTÁRAK 50 ÉVE

Tóth Gyula: Tévút vagy torzó? 50 éve alapították a körzeti könyvtárakat

Rezümé

 Teljes cikk

Papp István: Bűnbeesés után. 
Széljegyzetek a magyar közkönyvtárügy 50 évére

Rezümé

  Teljes cikk

Kiss Jenő: Emlékek, élmények, észrevételek - az ötven éves közművelődési
könyvtárügyről

Rezümé Teljes cikk

Havas Katalin: A múlt és a jövő között: a jelen. Az elmúlt tíz év könyvtáros szerepei

Rezümé Teljes cikk

KITEKINTÉS

Thun, Hans-Peter: A Német Könyvtári Intézet és a megváltozott feltételek. 
(Töm.: Papp István)

Kuz'min, E.: Az Oroszországi Föderáció könyvtárpolitikája (Töm.: Futala Tibor)          
Hodossy Dezső: Szlovákiai könyvtárak a magyarlakta területeken          
Géró Katalin: Knowledge management – múló hóbort avagy a jövőnk?      

     Teljes cikk

Sonnevend Péter: Olvasás a kilencvenes években. Tallózás a nemzetközi szaksajtóban

          

CD-ROM BEMUTATÓ

          

Murányi Péter: CD-ROM-ok (és egyéb számítógépes források) új referensz 
másodfokú bibliográfiákban

Teljes cikk

Bibliotheca Hungarica. A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében. (Ism.: Fejős László)

Magyarok a világ tudományos-műszaki haladásáért 1999. (Ism.: Dótos László)

KÖNYVSZEMLE

A Tanár Úr emlékkönyve
Fülöp Géza emlékkönyv. Művelődéstörténeti és könyvtártudományi írások
Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. (Ism.: Szinainé László Zsuzsa) 

          

Könyvtárosok kézikönyve 1. Alapvetés
Szerk.: Horváth Tibor, Papp István. (Ism.: Mader Béla) 

          

Fejezetek a külföldi magyar sajtó történetéből - Batári Gyula új könyvéről
Batári Gyula: Fejezetek a külföldi magyar sajtó történetéből. 1853-1920.
(Ism.: Pogány György) 

          

Összefoglalás a hiperszövegekről. Sütheő Péter: Hypertext. 
Természetes intelligencia az információtudományban.
(Ism.: Koltay Tibor)

VÁLOGATÁS A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁR ÚJ BESZERZÉSEIBŐL

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ  

Könyvtár- és információtudomány          
Könyvtár- és tájékoztatásügy          
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények          
Munkafolyamatok és szolgáltatások          
Tájékoztatási rendszerek          
Vezetés, irányítás          
Felhasználók és használat          
Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés          
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület          

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek