40. évfolyam, 1994. 3. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts

348

   

POPRÁDY Géza
Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói állásának elnyerése esetén megvalósítandó szakmai koncepció

351

Rezümé

Teljes cikk

BILLÉDI Ferencné
Megkezdte munkáját a Periodika Kör

359

Rezümé

Teljes cikk

NAGY Zsoltné
Az automatizált kurrens sajtóbibliográfia és szolgáltatása

361

Rezümé

Teljes cikk

VAJDA Mária
Bemutatjuk az Oracle Libraries integrált könyvtári rendszert

368

Rezümé

Teljes cikk

LŐRINCZ Judit
A könyvpiac változásai Magyarországon

374

Rezümé

Teljes cikk

SZECSKÓ Károlyné
Közigazgatási könyvtár az egri Megyeházán

378

Rezümé

Teljes cikk

JURICS Imréné
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Közigazgatási Szakkönyvtára

383

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

KISS Jenő
Magyar könyvtárak és könyvtárosok Romániában

391

 

Teljes cikk

A francia könyvtárak alapokmánya (Ford. Kovács Emőke, Fogarassy Miklós)

393

 

Teljes cikk

HAYES, Robert M.
Az információ mérése (Töm.: Fülöp Géza) .

398

 

Teljes cikk
A magyar-holland könyvtári szimpózium előadásai 3
BRUYNS, Ruud
A könyvtáros társadalmi státusza (Ford.: Orbán Éva)

404

 

 

POELL, Pierre
LiteROM, az amszterdami Városi Könyvtár és az NBLC egyedülálló programja (Ford.: Orbán Éva)
410    
WATERS, Graham
“Követelőző professzor" és a pénz kisördöge, avagy a könyvtárosok dillemái(Ford.: Billédi Ferencné)
415    
GORMAN, Michael
Az értelmiség árulása, avagy mi a valódi szándéka a könyvtárak és a könyvek ellenségeinek? (Ford.: Novák István)
419  

Teljes cikk

KÖNYVSZEMLE

Képi információ
TÓSZEGI Zsuzsanna (Ism.: Fülöp Géza)

424

 

 

Tények és lázálmok: két konferencia a jövő könyvtáráról. Megváltoztatják-e a szakértő rendszerek és a mesterséges értelem a jövő könyvtárát?
Artificial intelligence and expert systems (Ed. by F. W. Lancester) (Ism.: Koltay Tibor)

426

 

 

Opportunity 2000: understanding and serving users in an electronic library
(Ed. by E. A. Helal) (Ism.: Koltay Tibor)
431    
Információ és kultúra - sziámi ikrek vagy két külön világ? Informationspolitik als Kulturpolitik. Beiträge einer Internationale Konferenz Königswinter/Bonn, 1992. (Hrsg. Heine Schnelling) (Ism.: Szabó Eszter)

435

   

Stratégiai marketing –könyvtárosoknak
Strategic marketing for libraries. A handbook WOOD, Elizabeth J. (Ism.: Szabó Eszter)

438

 

 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ *

 

 

Könyvtár- és információtudomány

 

441

Könyvtár- és tájékoztatásügy

 

442

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

 

455

Munkafolyamatok és szolgáltatások

 

464

Tájékoztatási rendszerek

 

479

Vezetés, irányítás

 

483

Felhasználók és használat

 

489

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

 

492

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

 

494

Kapcsolódó területek  

495

* A rovat teljes tartalma ( bibliográfiai tételek és referátumok) az interneten is elérhetők a MANCI adatbázisban: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek