40. évfolyam, 1994. 3. szám
Archívum

Megkezdte munkáját a Periodika Kör

Billédi Ferencné


A könyvtári állomány legérzékenyebb része a folyóiratállomány, tágabb értelemben az időszaki kiadványok csoportja. A használók amúgy is megkülönböztetett figyelmet fordítanak a könyvtárak folyóiratszolgáltatásaira, mert ezek a dokumentumok hordozzák a legfrissebb információkat. Ugyanakkor a folyóiratok kezelésének, feldolgozásának sajátosságai, a beszerzésükkel kapcsolatos bizonytalanságok, az egyre keményebb áremelkedések a könyvtári szakemberektől is fokozottabb odafigyelést igényelnek. Nem véletlen, hogy regionális és nemzetközi szintű szakmai szervezetek tematikájában előkelő helyet foglalnak el az időszaki kiadványokkal kapcsolatos problémák, (előállítás, közreadás, terjesztés, könyvtári kezelés, rendelkezésre bocsátás, a csúcstechnika felhasználása stb.). Az IFLA Időszaki kiadványok szekciója évtizedek óta nagyszabású programokat indít és valósít meg a könyvtárak időszaki kiadványokkal kapcsolatos munkálatainak fejlesztésére. Az utóbbi néhány évben egyes országokban is külön társaságok alakultak az időszaki kiadványok problematikájának feltárására, megvitatására, így pl. a United Kingdom Serials Group, a Dutch NVB Serials Group vagy az USA különböző regionális társaságai említhetők meg. Ezeknek az egyesületeknek a létrejöttében nagy szerepet játszik az információtechnika rendkívül gyors és látványos fejlődése. Az említett társaságok céljaik között elsősorban azt fogalmazzák meg, hogy támogatják az újfajta szakismereteket megszerezni kívánó szakembereket, valamint összefogják mindazokat a cégeket, intézményeket, szakembereket, akik az időszaki kiadványokkal foglalkoznak. A ,,serials groupok" tagjaik között regisztrálják a különböző kiadókat, folyóiratterjesztéssel foglalkozó ügynökségeket, adatbáziselőállítókat és természetesen könyvtárakat, könyvtárosokat, információs intézményeket. Jelenleg már szerveződik az Időszaki Kiadványok Társaságainak Európai Szövetsége (az előzetes híradások alapján általam adományozott név).
A 2. European Serials Conference résztvevői között (1992 szept., Hollandia) magyar szakemberek is jelen voltak, és először talán itt merült fel az a gondolat, hogy hazánkban is megtalálná célját és támogatóit egy ilyen érdekeltségű szakmai közösség. Néhány vezető könyvtáros, információs szakember vállalkozott arra, hogy szélesebb szakmai közönség előtt ezt az elgondolást ismertesse, és lehetőséget adjon a vélemények kinyilvánítására. Az összejövetelre a Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtár és Információs Központ folyóiratolvasójában került sor múlt év novemberében, kb. 60-65 vezető könyvtárosszakember részvételével. A vélemények egybehangzóak voltak; idehaza is szükség van arra, hogy a könyvtáros-információs szakma kiemelkedően fontos területének aktuális kérdéseit rendszeres fórumokon megtárgyalhassák a szakemberek, a véleményeket egyeztessék, közös fejlesztéseket, kutatásokat ösztönözhessenek stb. Néhány fontos kérdéskört, amellyel jelenleg, illetve a közeljövőben foglalkozni kell, a résztvevők - Vajda Erik bevezetője nyomán - meg is fogalmaztak. A szakmai társaság hivatalos megalakulása késlekedett, a formáját illetően eltértek a vélemények. Célszerűnek látszott, hogy a döntéshez még további elképzeléseket is gyűjtsön össze a szervező gárda. A jelenlévők Kominka Lászlónét (Országos Mezőgazdasági Könyvtár), Tószegi Zsuzsannát (Országos Széchenyi Könyvtár), Liszkay Bélát (Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtár és Információs Központ) kérték fel a szervező munkák összefogására.
A Periodika Kör munkája tehát megindult, már első jelentős akciójáról, "Az időszaki kiadványok aktuális kérdései" című rendezvényről is beszámolhat. Nagy Zsoltné ebben a számban olvasható előadása is ezen a rendezvényen hangzott el.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/12)