In memoriam Jáki László (1931-2020)

Kategória: 2020/ 6

Tisztelt gyászoló család, a család gyászában tisztességet tevők!

Búcsúzni jöttünk. Jómagam az egykori munkahely, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum munkatársai, az egykori és jelenlegi kollégák nevében szólok. Csaknem kilenc évtized eseményeiről, egy aktív és párját ritkítóan termékeny élet történéseiről lehetetlen e szűkre szabott keretek között teljességgel számot adni. (tovább…)

Címkék: , , , ,

Szöveg nélküli képkönyvek alkalmazása könyves foglalkozásokon – esettanulmány

Kategória: 2019/12

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum munkatársaiként az elmúlt évben számos szöveg nélküli képkönyveken alapuló foglalkozást tartottunk óvodás, alsó tagozatos és felső tagozatos gyermekek részére. Olyan kérdésekre kerestünk válaszokat, hogy hogyan és milyen módszerekkel lehet a szöveg nélküli képkönyveket csoportosan feldolgozni; ugyanazt az élményt adja-e a képkönyv egy 5 évesnek, mint egy 12 évesnek. A foglalkozásokhoz kizárólag művészileg magas színvonalon kivitelezett, igényes, nem egy esetben, szakmai zsűri által díjazott műveket használtunk. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , , ,

Száz éve nyitott meg az Országos Pedagógiai Könyvtár

Kategória: 2006/12

E tanulmánnyal egyrészt emlékezni szeretnénk e jeles évfordulóra – amelyet az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a közeli költözése miatt csak 2007-ben, konferencia keretében kíván méltó módon megünnepelni – továbbá szeretnénk ráirányítani a kollégák és a tisztelt olvasók figyelmét a múltra, annak értékeire, helyenként párhuzamot vonva a jelennel. (tovább…)

Címkék: ,

“Mihamarabb látványos eredményeket szeretnék felmutatni”

Kategória: 2006/ 7

 

 

Beszélgetés Varga Katalinnal,
az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
új főigazgatójával
 

Kedves Főigazgató Asszony, engedje meg, hogy kinevezéséhez szívből gratuláljunk! Talán nem árulunk el titkot, ha elmondjuk, sokan drukkoltak Önnek. Elődjének, Balogh Mihálynak gyors és váratlan lemondása miatt félő volt, hogy bizonytalanná válik az OPKM sorsa. (tovább…)

Címkék:

“Az egésznek a lelke az, hogy az OPKM összes részlege együtt van a Tündérpalotában”

Kategória: 2003/10

Interjú Balogh Mihállyal,
az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
főigazgatójával

Tündérpalota, iskolai értesítők, dominók, palatáblák, Orbis Pictus és ami nem látható … hiszen olvasás közben elénk tárul egy könyvtárostanár, egy könyvtár és múzeum vezetőjének pesszimizmusra hajlamos, de egyben optimistán tevékeny személyisége is. Kezdjük talán a dominóknál …
(tovább…)

Címkék:

“Dinamikusabb kapcsolatot szeretnék a pedagógiai gyakorlattal, az iskolai könyvtárüggyel”

Kategória: 1998/10

Beszélgetés Balogh Mihállyal az OPKM új főigazgatójával

– A mi szakmánkban ritkák az aiszkhüloszian, learian tragikus hangú írások a Te Törvényen kívül? című remek traktusod mégis valami ilyen volt (3K 1998. február). Az nem egyszerűen egy leköszönő elnök búcsúbeszéde volt, hanem sokkal több és egészen más is. Mint könyvtárostanár, mint iskolai könyvtáros mondottál ott búcsút. Most egészen új pozícióban állsz előttünk, a könyvtárosok világa előtt. Illetve talán nem is annyira más ez a világ. Első kérdésünk éppen erre vonatkozna: mi a közös a Könyvtárostanárok Egyesülete elnöke, a legendás gimnáziumi könyvtárostanár és az OPKM főigazgatója személyében? (tovább…)

Címkék: ,

Nézzünk bele a PAD-ba is avagy egy új adatbázis a hálózaton

Kategória: 1997/ 8

(Elhangzott a Networkshop ’97 konferencián, Keszthelyen)

1. Bevezetés
Örömteli látni, hogy a hálózaton elérhető katalógusaink és adatbázisaink száma milyen rohamosan növekszik. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy a bibliográfiai szakadatbázisok mintha alulmaradnának a gyűjteményeket reprezentáló katalógusokkal szemben. Vajon miért? Magyarországnak miért nincs szüksége színvonalas szakirodalom-feltáró eszközökre, amelyeket az Internet segítségével bárki bárhonnan bármikor elérhet? (tovább…)

Címkék: ,

Olvasni izgalmas, olvasni érdemes, olvasni kell!

Kategória: 2012/ 2

Az Európai Unió TÁMOP 3.2.4-es pályázata a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítéséről szól az élethosszig tartó tanulás érdekében. A pályázatok első és második szakasza befejeződött, lassan valamennyi nyertes projekt eljutott már a záráshoz, indul a harmadik szakasz. Az országos pályázatok közül már csak a Nevelési Tudásdepó projekt van talpon, amely egy hosszabbítási kérelem után 2012. február 29-éig tart.
Ideje tehát, hogy számot vessünk, hová is jutottunk, milyen megszívlelendő tanulságai vannak ezeknek a projekteknek. Írásomban arra teszek kísérletet, hogy a Nevelési Tudásdepó projekt megvalósításának jó és rossz tapasztalatain keresztül eljussak kedves olvasóimmal együtt az egész pályázati konstrukció áttekintéséhez, a továbblépéshez, folytatáshoz hasznosítható tanulságok levonásához. (tovább…)

Címkék: ,

Az innováció lehetőségei a szakkönyvtárakban*

Kategória: 2009/ 2

Innováció a könyvtárügyben

Az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely a későbbiekben megvalósítja az ötletet. Joggal merülhet fel bennünk a kérdés: vajon innovatívak-e a magyar könyvtárak? És kicsit szűkítve a kört: mennyire innovatívak a szakkönyvtárak és a könyvtárosok? Számos kreatív könyvtárost és könyvtárat ismerhetünk, talán mégsem véletlen a bennünk ágaskodó hiányérzet. Szerencsére napjaink stratégiai programjai és a pályázati lehetőségek széles köre rengeteg lehetőséget ad a kreatív ötletek megvalósítására, csak legyenek ötletek. Az innováció nem feltétlenül pénz-kérdés.

Mit jelent az innováció a szakkönyvtárakban?

- Új szemléletű gyűjteményszervezést, azaz olyan komplex gyűjtemények kialakítását, amelyek tartalmaznak minden információforrást, ami a szakterület számára információértékkel bír, hordozótól és formától függetlenül. Régi közhely, hogy a hozzáférés a lényeg, nem a birtoklás. Az is kreativitás, ha úgy tudjuk gyűjteményünket szervezni, hogy a hozzáférésről gondoskodunk (digitalizálás, virtuális könyvtárak bevonása stb.).
- Új módszereket a feldolgozásban és a tájékoztatásban. A szakkönyvtárak akkor kreatívak, ha úgy tudják megvalósítani a nagy mennyiségű információtömegben a minőségi szempontú válogatást, hogy az olvasó nem veszi észre, nem érzi azt, hogy eltagadnak előle valami fontosat. Ehhez sokkal részletesebb feltárásra, sokkal nagyobb szabályozásra, sokkal modernebb keresőrendszerekre van szükség. Itt van csak igazán tere a kreativitásnak és az innovációnak! (tovább…)

Címkék: ,

Címkék