Tartalom

Kategória: 1997/ 8

Könyvtárpolitika
Inkei Péter: “Megadatott-e egy negyedik kegyelmi pillanat?” 3

Műhelykérdések
Kolonits Zoltán-Nyáryné Grófcsik Erika-Pap Gáspár-Sipos Márta: A Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Bibliográfiája füzeteinek és rekordjainak szolgáltatása az Interneten 7
Varga Katalin: Nézzünk bele a PAD-ba is avagy egy új adatbázis a hálózaton 14

Könyv
Szabó Sándor: Az “írástudók” kézikönyve 20
Magyar Iparművészet. Beszélgetés Dvorszky Hedviggel 25
Pogány György: Könyvtörténeti írások 30
Lakatos Éva: Petrik-emlékkötet 34

Perszonália
Fodor András halálára 36
In memoriam Elek Sándorné 38

Extra Hungariam
Lipócziné dr. Csabai Sarolta: Egyetemi intézet a gyermek- és ifjúsági irodalom tudományos kutatására 41
Könczey Margit: A könyv, könyvtár múltja és jelene egy erdélyi kisváros életében 44

Az MKM pályázati felhívása 54

Konferencia
Lukáts János: Töltényhüvely a könyvtárudvaron 55

“Megadatott-e egy negyedik kegyelmi pillanat?”

Kategória: 1997/ 8

Ha visszatekintünk az elmúlt másfél évszázad magyar művelődésének történetére, azt kell konstatálnunk, hogy három kegyelmi pillanata volt ennek a kultúrtörténeti időszaknak: Eötvöséké, akik megalapozták a modern magyar kultúrpolitikát, Klebelsbergé, aki egy fölötte sajátos helyzetben, Trianon után, kitörési pontot keresett és talált, valamint – talán kockázatos ezt kijelenteni, de úgy vélem igazam van, ha megállapítom – kegyelmi időszak volt a 45–48 közti szakasz is, hiszen a kultúra demokratizálására történt ekkor nagyszabású kísérlet, amelyben olyanok vettek részt, mint Kodály, Illyés, Ortutay, Erdei stb. Megkísértette őket az ördög, sőt személyesen is részt vett e műveletben (Révaira gondolok), ám ennek ellenére volt maradandó pozitív hatása a törekvéseknek. Ami azután következett, nos annak isszuk most a levét, és fogjuk inni még sokáig. (tovább…)

Címkék:

A Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Bibliográfiája füzeteinek és rekordjainak szolgáltatása az Interneten

Kategória: 1997/ 8

1. Bevezetés
A “Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek bibliográfiája” (a továbbiakban: MNB füzetek) az Országos Széchényi Könyvtár által közreadott félhavonta megjelenő folyóirat, amely az Egységes Bibliográfiai Számbavétel (Universal Bibliographic Control – UBC) alapelveinek megfelelően folyamatosan és teljes körűen közli a Magyarországon megjelenő könyvek és könyvjellegű dokumentumok hiteles leírásait az érvényes nemzeti és nemzetközi szabványok, szabályzatok alapján. (tovább…)

Címkék: ,

Nézzünk bele a PAD-ba is avagy egy új adatbázis a hálózaton

Kategória: 1997/ 8

(Elhangzott a Networkshop ’97 konferencián, Keszthelyen)

1. Bevezetés
Örömteli látni, hogy a hálózaton elérhető katalógusaink és adatbázisaink száma milyen rohamosan növekszik. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy a bibliográfiai szakadatbázisok mintha alulmaradnának a gyűjteményeket reprezentáló katalógusokkal szemben. Vajon miért? Magyarországnak miért nincs szüksége színvonalas szakirodalom-feltáró eszközökre, amelyeket az Internet segítségével bárki bárhonnan bármikor elérhet? (tovább…)

Címkék: ,

Címkék