Tartalom

Kategória: 2005/ 5

Könyvtárpolitika
Ferenczy Endréné: Emlékezés az Országos Széchényi Könyvtár Budai Várba költözésének huszadik évfordulója alkalmából 3
Amberg Eszter: A nyilvános könyvtáraktól a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakig 8

Fórum
A magyar könyvtárosság etikai kódexe 14

Műhelykérdések
Venyigéné Makrányi Margit: Kistelepülési könyvtári ellátás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 23
Papné Angyal Ágnes: Jubileumi jelentés a könyvtárosasszisztens képzésről 29
Kelemenné Farkas Zsuzsa: Az iskolai könyvtárak szerepe az olvasóvá válás folyamatában 35
Rideg Lászlóné: Az enyingi Vas Gereben Városi Könyvtár állományalakítási gyakorlata 42
Dörgő Tibor: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár műfordítás-adatbázisa 46

Memento
Poprády Géza : A Magyar Örökség-díjról 49
Pannonhalmi Bencés Főapátság 50

Konferenciák
Éger Veronika: A “Polcológiától” az “információs bummig” Benyomások egy konferenciáról 53

Könyv
Kaposvár múltja életrajzi kislexikonban 58

Emlékezés az Országos Széchényi Könyvtár Budai Várba költözésének huszadik évfordulója alkalmából*

Kategória: 2005/ 5

Húsz esztendővel ezelőtti esemény ma már történelem. Még inkább annak számítanak az azt megelőző negyedszázad tervei, munkálatai, amelyeket az 1985. április 2-án tartott, a mai napon ünnepelt esemény koronázott meg. Részben könyvtártörténet, de egyúttal a mindennapok apró mozzanataiból összefonódó, egyéni életpályák, életpályáink története is. Olyan történet, amely az 1985-öt követő éveknek, sőt a jelen és a jövő nemzeti könyvtára szerepének és jelentőségének is megalapozója lett. (tovább…)

Címkék:

A nyilvános könyvtáraktól a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakig

Kategória: 2005/ 5

A 2004-es évben kiszélesedett a nyilvános könyvtárak fogalomköre; ebben az esztendőben megteremtődtek a jogszabályi alapok a kistérségi ellátás és az érdekeltségnövelő támogatás terén, megalapozva a korszerűbb könyvtári ellátást. Mielőtt rátérnék e változások bemutatására, lássuk, hogyan alakult a nyilvános könyvtárak jegyzéke a tavalyi évhez képest 1 . (tovább…)

Címkék:

A magyar könyvtárosság etikai kódexe

Kategória: 2005/ 5

Minden vitának vannak viszonylagos nyugvópontjai: Az alábbiakban közölt szöveg részint igyekszik összefoglalni a témával kapcsolatban ez ideig felmerült legfontosabb szempontokat, részint újabb meggondolásokat szeretne generálni. Az etikai kódexszel kapcsolatos kérdések pertraktálását természetesen további számainkban is közöljük. (VK) (tovább…)

Címkék:

Kistelepülési könyvtári ellátás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében*

Kategória: 2005/ 5

Adatelemzés, kiútkeresés egy tanácskozás kapcsán

Borsod-Abaúj-Zemplén megye mind területi nagyságát, mind népességét tekintve Magyarország második legnagyobb megyéje. Területét illetően csupán Bács-Kiskun megye, az itt élők száma szerint pedig csak Pest megye előzi meg az észak-magyarországi régiónak természeti szépségekben bővelkedő, de számos hátránnyal szembesülni kényszerülő megyéjét. Településeinek könyvtári ellátását elemezve nem kerülhetjük meg azoknak az adatoknak legalább a vázlatos áttekintését, amelyek a legfontosabb demográfiai, gazdasági jellemzőket veszik számba. (tovább…)

Címkék: ,

Jubileumi jelentés a könyvtárosasszisztens képzésről

Kategória: 2005/ 5

A kezdet

Éppen tizenöt éve lesz, hogy megjelent a művelődési ágazati szakmunkásképzésről és a munkaköri szakképzésről szóló 17/1990. MKM rendelet, amelynek nyomán országszerte megindulhatott a könyvtáros asszisztensek képzése. A képzés tantervét, részletes tematikáját, működési rendjét a Könyvtártudományi és Módszertani Központ oktatási osztálya dolgozta ki és bocsátotta rendelkezésére mindazoknak a képzőhelyeknek, amelyek vállalkoztak az oktatásra. (tovább…)

Címkék:

Címkék