Tartalomjegyzék

Kategória: 2007/ 3

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Vidra Szabó Ferenc: Trendek a magyar könyvtárügyben (2001-2005) 3-13
Havas Katalin: Ami a XX. századból itt maradt 14-18

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Kecskeméten januárban 19-26
Hangodi Ágnes: Egyéves a magyar könyvtárosság etikai kódexe 26-30
Nagy Attila: “Még a levegőt is másként vettük”. 1956 tizenéves szemmel – egy pályázat szövegei között tallózva 31-45
Bartók Györgyi: “Nagy élményem volt ’56″. Beszélgetés Csics Gyulával, a Tatabányai Városi Könyvtár igazgatójával 46-51
Janics Edina: Információs Társadalmi Tanácsadó képzés Szombathelyen 51-54

PERSZONÁLIA
Földvári Sándor: Ojtozi Eszter (1935-2006) 55-56

KÖNYV
Oláh Róbert: A könyv születése 57-58
Nagyapáink forradalma 58-60

Trendek a magyar könyvtárügyben (2001–2005)

Kategória: 2007/ 3

BEVEZETÉS

A Könyvtári Intézet munkatársai időről időre áttekintik a magyarországi könyvtárak fejlődésének trendjeit, elsősorban a könyvtári statisztikára támaszkodva. Jelen esetben az elmúlt öt év változásait vesszük szemügyre, a legfontosabb mutatók elemzésének segítségével. Árnyaltabb, az okokat is vizsgáló elemzésekhez azonban szükség volna reprezentatív könyvtár-szociológiai kutatásokra.
Áttekintésünk az adatszolgáltató könyvtárak számának, alapterületének, valamint könyvtáros munkatársainak változásain túl kiterjed a legfontosabb könyvtárhasználati mutatókra, amelyek a következők: a regisztrált olvasók, a könyvtárhasználati és kölcsönzési alkalmak száma, a kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma, valamint a könyvtárközi kölcsönzések alakulása. Az olvasók által használható számítógépek és internetes hozzáférések mennyiségi mutatói csupán az elmúlt három évre vonatkozólag állnak rendelkezésünkre. Sajnos, nincsenek megbízható adataink az “új típusú” szolgáltatások igénybevételéről, gondolunk itt elsősorban a távhasználatokra, amelyek volumene pedig az utóbbi években jelentős mértékben megnőtt. (tovább…)

Címkék: ,

Ami a XX. századból itt maradt*

Kategória: 2007/ 3

Nagy szerencséje van annak, aki az utolsók között szerepel egy konferencián. Kihúzhat az eredeti szövegből olyan részeket, amelyeket mások szebben és jobban kifejtettek, és beleszőhet friss reflexiókat. Az is nagyon jó, ha az ember a fél évvel korábbi bejelentkezésnél egy semmitmondó címet jelöl meg. “Ami a XX. századból itt maradt”.
Ezt a címet azért adtam a bejelentkezésnél, mert fogalmam sem volt még, hogy miről fogok beszélni, de azt szentül elhatároztam, hogy semmi XXI. századi hév, meg számítógép-láz nem fog elfogni, hanem hagyományos leszek, mint nagyanyám pogácsareceptje, nem fogok adatbázisokról, internetről meg effélékről beszélni, és nem mondom, hogy “nem úgy van az, mint vót régen.”
Sőt, ez a cím azért sem pontos, mert én nem “ami”-ről, hanem “aki”-ről szeretnék beszélni.
Miután 45 éve vagyok kisebb megszakításokkal pultmelléki, gyakorló közkönyvtáros, a könyvtári olvasás személyeiről szeretnék szólni néhány szót, a könyvtárosról és a könyvtárba járó olvasó emberről.
Mindannyian a XX. századból maradtunk itt. Könyvtárosok teljes létszámban, olvasóink, az óvodásokat leszámítva, úgyszintén. Tovább szűkítve és ezáltal jellemezve az időhatárokat, a XX. század második feléből származunk. (tovább…)

Címkék:

Kecskeméten januárban

Kategória: 2007/ 3

A cím kicsit csalóka, hiszen el kell, hogy áruljam, Budapesten beszélgettem Ramháb Máriával, a Katona József Megyei Könyvtár igazgatójával. Nem véletlen, hogy nem Kecskeméten találkoztunk, hiszen Máriának nagyon sűrű a programja, ezért így volt a legegyszerűbb megszervezni a találkozónkat.
Természetesen a megyei könyvtárat jól ismerem, ahogy megannyi könyvtáros az országban. Az utóbbi években rengetegen jöttek ide tanulmányútra, tavaly pedig már másodszor szervezete meg Kecskemét a vándorgyűlést. A bemutatás éppen ezért nem könnyű. Tudok-e írni róla úgy, mintha először látnám? Teljes képet tudok-e adni arról, amit már nagyon sokan jól ismernek? Befolyásol-e a könyvtár híre, a róla kialakult kép az interjú elkészítésében? E kérdések kavarogtak a fejemben a találkozást megelőzően.
Aztán belenéztem a könyvtár honlapjába és máris találtam újdonságot, amiről talán az elmúlt években kevesebbet lehetett hallani. Ez pedig a könyvtár története, múltja. A könyvtár alapítása egy 1894-es állami határozathoz fűződik, ebben megbízzák az Országos Múzeumi és Könyvtári Bizottságot a vidék felé irányuló könyvtár- és múzeumszervezési feladattal. Kecskemét th. Város Tanácsa Kada Elek polgármester javaslatára élt a könyvtáralapítással járó magas állami támogatás lehetőségével, és 1897-ben határozatot hozott nyilvános könyvtár létesítéséről, amely még szervezetileg nem különült el a múzeumtól és a levéltártól, ahogy ez a többi megyei könyvtár esetében is történt. Elhelyezése is ideiglenes volt a Városháza második emeletén lévő nagyteremben.

(tovább…)

Címkék: ,

Egyéves a magyar könyvtárosság etikai kódexe

Kategória: 2007/ 3

Amint arról – reményeink szerint – a könyvtáros társadalom minden tagja értesült már, egy évvel ezelőtt, 2006. január 17-én a Magyar Könyvtárosok Egyesületének rendkívüli küldöttközgyűlése elfogadta a magyar könyvtárosság etikai kódexét. A kódexet előkészítő munkabizottság megbízatása és mandátuma ugyan a kódex elfogadásának pillanataiban lejárt, azonban az azóta eltelt időben jó néhány olyan esemény történt, amelyek felsorolását és összefoglalását a bizottság egykori titkáraként még mindig feladatomnak érzem.
A 3K tavalyelőtt márciusban, tavaly pedig januári számában közölte a munkabizottság “zárójelentéseit”, azaz a bizottsági elnök, Papp István által az elvégzett munka egy-egy szakaszáról megfogalmazott összefoglalókat. Mindkét jelentés foglalkozott az etikai bizottság felállításának szükségességével. A kódexet előkészítő munkabizottság hangsúlyozta: a könyvtárosok etikai kódexének elfogadása után majd létre kell jönnie egy olyan fórumnak, amely figyelemmel kíséri a szakmai etika alakulását, hatását, érvényesülését; amely eligazítást és tanácsot ad etikai kérdésekben; számon tartja az etikai alapelvek sérelmét; szükség szerint és megfelelő formában (általában kerülve a személyeskedést, végső fegyverként az esetek és érintettek nyilvánosságra hozatalát használva) fellép a vétők ellen; védelmet nyújt azoknak, akik etikus magatartásuk miatt szenvednek sérelmet vagy hátrányt. (tovább…)

Címkék:

Címkék