Tartalom

Kategória: 2005/ 8

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Hivatása könyvtáros 3
Bozóki András: “…amit tesznek, valóban több, mint szakma: hivatás” 5
Papp István: Bevezető a magyar könyvtárosság etikai kódexe szövegtervezete vitájához 7

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Szolnokon júniusban 16
Bényei Miklós: Közkönyvtáraink múltja 24
“A helyismereti munka feltétlen szükséglete az adott hely szeretete.” Interjú Bényei Miklóssal 37
Szalóki Gabriella: Magyar kulturális honlapok minősége-európai szemmel 43
Koltay Tibor: Referátum, tömörítvény. Tudjuk-e, mi a különbség közöttük? 51

MEMENTO
Magyar Örökség-díj
P. Vásárhelyi Judit: Borsa Gedeon 54
Bakos István: Vekerdi László 56

KÖNYV
Bartók Györgyi: Az elfelejtett irodalom bedekkere 59

“…amit tesznek, valóban több, mint szakma: hivatás”

Kategória: 2005/ 8

Az olvasás utazás – hiszen amikor olvasunk, mindig máshol járunk, és valami újat tudunk meg. Az olvasás vándorlás…
A könyvtárosok 37. vándorgyűlése, amelyet az idén hetvenedik születésnapját ünneplő Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervez, utazás a könyvtárosokkal a könyvekért, az olvasásért – és persze az olvasóért. (tovább…)

Címkék:

Bevezető a magyar könyvtárosság etikai kódexe szövegtervezete vitájához

Kategória: 2005/ 8

Tavaly, az év elején indult meg a magyar könyvtárosság etikai kódexének kidolgozását célul tűző munkálat. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége és a Könyvtári Intézet megbízásából egy munkabizottság vágta fejszéjét a termetes fába, s másfél év elteltével úgy tűnik, lassan eljön a fadöntés ideje. (tovább…)

Címkék:

Szolnokon júniusban

Kategória: 2005/ 8

Verseghy Ferenc (1757-1822) – Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárának névadója – igen szerény körülmények közt élő kisnemesi családba született. Apja sóhivatali tisztviselő volt, fiatalon halt meg. Az ifjú özvegy hamarosan újra férjhez ment, valamivel módosabb férfihez. Verseghy mostohaapja uradalmi számadó volt, aki lehetővé tette, hogy a tanulni vágyó fiú elvégezhesse legalább a középiskola alsóbb osztályait. A továbbtanulás viszont már több pénzbe került volna. (tovább…)

Címkék:

Közkönyvtáraink múltja

Kategória: 2005/ 8

A könyvtártörténet-írás fontossága, szerepe, módszertana*

Bevezetés

Bár a hazai könyvtártörténet-írásnak nagy adósságai vannak, és még mindig sok a fehér folt, mégis úgy vélem, jóleső érzéssel állapíthatjuk meg, hogy az utóbbi időben megélénkült a könyvtári kultúránk múltja iránti érdeklődés. Figyelemre méltó kötetek – tanulmányok, adattárak, forráspublikációk – jelentek meg vagy éppen kiadásra várnak; jó néhány doktori értekezést védtek meg; a Nemzeti Kulturális Alapprogram könyvtári kollégiumának ésszerűsített pályázatai immár lehetővé teszik a valamivel hosszabb (legalább egy-két esztendős) előkészítést; és mintha a szaksajtó is gyakrabban adna helyet históriai közleményeknek. (tovább…)

Címkék:

Magyar kulturális honlapok minősége – európai szemmel

Kategória: 2005/ 8

A MINERVA Projekt WP5-ös, az európai kulturális honlapok minőségével foglalkozó munkacsoportjának találkozójára 2005. április 7-8-án került sor. A találkozó célja a tagországok honlapjainak értékelő bemutatása volt, nevezetesen, hogy mennyiben felelnek meg az európai követelményeknek. (tovább…)

Címkék:

Címkék