Tartalom

Kategória: 2015/ 3

Könyvtárpolitika
Hangodi Ágnes: A Könyvtári Intézet határon túli könyvtáros képzései (tovább…)

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2015/ 3

„A határon túli könyvtárosok képzési, továbbképzési tevékenységét a Könyvtári Intézet építette ki – határon túli kezdeményezésre – a 2002/2003-as tanévtől kezdve. (…) A képzéseken a ciklus végéig 97 intézményből összesen 535 fő vett részt. A képzések határon túli könyvtárakban valósultak meg: első körben, 2008/2009-ben kötött együttműködési szerződéssel megerősített bázis-képzőhelyek – a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár, a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet, a beregszászi Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet – sorát a 2011 júniusában aláírt szerződéssel a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár partnerségével egészítettük ki.” (Hangodi Ágnes). (tovább…)

A határon túli magyar könyvtárosok továbbképzése – folytatás határok nélkül

Kategória: 2015/ 3

A határon túli könyvtárosok képzési, továbbképzési tevékenységét a Könyvtári Intézet építette ki – határon túli kezdeményezésre – a 2002/2003-as tanévtől kezdve. A Határon túli könyvtárak fejlesztési programjának1 2007-es kulturális kormányzati elfogadása óta 2011 végéig – a rendszeres és kiszámítható kulturális minisztériumi támogatásnak köszönhetően – a tevékenység a fejlesztési programnak megfelelően haladt. A képzéseken a ciklus végéig 97 intézményből összesen 535 fő vett részt2. (tovább…)

Címkék: ,

Mit szólna Szent Jeromos, a könyvtárosok védőszentje?

Kategória: 2015/ 3

A magyar művelődéstörténetben nem példa nélküli gondolat csupán azért megszüntetni egy kulturális épületet, mert a hatalom birtokosai úgy gondolják: „mi ezt is megtehetjük.” Annak idején Aczél György is úgy gondolta, hogy a Nemzeti Színház következmények nélkül lerombolható. Talán furcsának tűnik, hogy az olvasótáborokra emlékezve a könyvtár átmeneti kilakoltatását és az épület más célokra történő átalakítását említem. Talán írásom végére érve sikerül megértetni, miért teszem. (tovább…)

Címkék: ,

Jelnyelvre épülő könyvtári szolgáltatások – hazai és nemzetközi tapasztalatok, algyői gyakorlat

Kategória: 2015/ 3

Az átlagember jelnyelvvel kapcsolatos ismereteit – ha nincs a környezetében és az is­me­ret­ségi körében siket személy – legtöbbször a média határozza meg. 25 évvel ezelőtt egy Koko nevű gorilla képességeitől volt hangos a sajtó. Akkoriban a Stanford Egyetemen tanuló Penny Patterson friss pszichológiai diplomával nekivágott, hogy San Francisco egyik állatkertjében jelnyelvre tanítson egy gorillát. Eredményei felbolygatták az amerikai jelnyelv kutatóit, hiszen csupán két hét alatt elérte, hogy Koko az evéssel és ivással kapcsolatos igényeit jelnyelven mondja el. Mára több mint ezer jelből álló jelkincsével kápráztatja el a közönséget, amelyet sajátosan Gorilla Sign Language-nek, GSL-nek neveznek. (tovább…)

Címkék: , ,

Helyismereti munka a hódmezővásárhelyi Németh László Könyvtárban

Kategória: 2015/ 3

A mai „kattintott egér korszakban”, az elektronikus fájlok idején talán üdítő is lehet, némi megilletődésre késztethet az írógéppel méternyi cédulaoszlopokat gyártó, kézműves, intellektuális könyvtári világ itt következő képe. (tovább…)

Címkék: ,

Húsz év ‒ az őskortól a középkorig

Kategória: 2015/ 3

Húszéves a MEK

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) – mint műhely és mint szolgáltatás – 2014-ben ünnepelte létrejöttének huszadik évfordulóját. Ez éppen egybeesett az Elektronikus Periodika Archívum (EPA) működésének tízedik, valamint a MEK OSZK-ba kerülésének tizenötödik évfordulójával. (tovább…)

Címkék:

„A könyvtár a város lelke”

Kategória: 2015/ 3

Gondolatok a Ceglédi Városi Könyvtár kilencven évéről

Cicerót nemcsak az ókor kiváló gondolkodójaként és írójaként tartja számon az utókor, igazi bibliofil volt, tekintélyes magánkönyvtárral rendelkezett. Elhíresült kijelentése úgy szólt, hogy „A könyvtár a ház lelke”. Ezt az állítást némileg megváltoztatva választottam megemlékezésem címéül: „A könyvtár a város lelke”. Cicero arra utalt, hogy a magánkönyvtár hű lenyomata tulajdonosa szellemi világának, azoknak a hatásoknak, amelyek meghatározzák személyiségét, műveltségét. Kifejezi a tétel azt is, hogy egy jól összeválogatott könyvtár tartalmazza a szellemi világ egészét, és ahogyan az egyén viselkedését, magatartását, legkülönfélébb döntéseit, emberi kapcsolatait, a dolgokhoz, jelenségekhez való viszonyát meghatározzák lelki tulajdonságai, úgy tükrözi egy könyvtár állománya tulajdonosa belső világát. (tovább…)

Címkék:

Erdélyi István, a zentai kultúrmunkás és ex libris gyűjtő

Kategória: 2015/ 3

Kilencven éve született Erdélyi István (1925–1984) zentai matematikatanár, helytörténész, szakíró. A tanári pályától megválva, mint hivatásos kultúrmunkás a zentai könyvtári, illetve a város egész művelődési életét szervezte1. Nagy része volt a múzeum, a képtár, a művelődési ház megnyitásában és a művésztelep megalapításában. Fontos szerepet játszott a zentai Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre munkájában2, a zentai Bélyeggyűjtők Egyesületének is vezetőségi tagja volt3. Munkássága összeforrt a városi könyvtár tevékenységével is, megírta a könyvtár történetét Adalékok Zenta könyvtáréletének történetéhez (1961) címmel. Tagja volt az 1961-ben megindított Zenta Községi Közművelődési Közösség Közlönye (Bilten kulturnog života Sente) szerkesztőbizottságának, e kiadvány rendszeresen közölte bibliográfiai kutatásainak eredményeit4. (tovább…)

Címkék:

Szinnyei József és öröksége

Kategória: 2015/ 3

Két sorozat jubileumát is köszönthetjük ezzel a rövid recenzióval. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös kiadásában nemrég jelent meg a Nemzeti téka című művelődés-, könyvtár-, könyv- és sajtótörténeti sorozat harmincadik darabja. Annak idején, 2000-ben a széria a közelmúlt egyik jeles bibliográfusa, Szentmihályi János életművének felidézésével indult, és akár jelképesnek is tekinthető, hogy most ismét egy nagy magyar bibliográfus és könyvtáros, Szinnyei József munkásságára emlékezünk. Ezúttal csatlakozott a kiadókhoz a Magyar Könyvtárosok Egyesülete is. (tovább…)

Címkék:

A magyarországi nyomdászat képes krónikája 1473-1700

Kategória: 2015/ 3

A kiadványműfajok között sajátos hely illeti meg – régies terminológiával – a „művelt nagyközönség”-nek szánt népszerűsítő vagy más néven ismeretterjesztő irodalmat. Célközönségük nem a szakember, hanem az érdeklődő, nyitott gondolkodású, a világ legkülönfélébb jelenségeit megérteni szándékozó olvasó, akinek hiányzik speciális szakmai felkészültsége és nincs módja, ideje, lehetősége a részközlemények tucatjait átnézni ahhoz, hogy a számára fontos információkat megszerezze. (tovább…)

Címkék:

Címkék