Erdélyi István, a zentai kultúrmunkás és ex libris gyűjtő

Kategória: 2015/ 3

Kilencven éve született Erdélyi István (1925–1984) zentai matematikatanár, helytörténész, szakíró. A tanári pályától megválva, mint hivatásos kultúrmunkás a zentai könyvtári, illetve a város egész művelődési életét szervezte1. Nagy része volt a múzeum, a képtár, a művelődési ház megnyitásában és a művésztelep megalapításában. Fontos szerepet játszott a zentai Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre munkájában2, a zentai Bélyeggyűjtők Egyesületének is vezetőségi tagja volt3. Munkássága összeforrt a városi könyvtár tevékenységével is, megírta a könyvtár történetét Adalékok Zenta könyvtáréletének történetéhez (1961) címmel. Tagja volt az 1961-ben megindított Zenta Községi Közművelődési Közösség Közlönye (Bilten kulturnog života Sente) szerkesztőbizottságának, e kiadvány rendszeresen közölte bibliográfiai kutatásainak eredményeit4.

Az 1960-as évek elején főszerkesztése alatt beindultak a Zentai Füzetek, majd a Monográfia Füzetek5. Ezek keretében mintegy 70 helytörténeti munka jelent meg. Némelyik megírásában Erdélyi István is közreműködött: Nyomtatványok a Művésztelepről (1962), A zentai hidak története (1963), A zentai nyomdáról (1964), A zentai kiadványok bibliográfiája (1965), Kiadói tevékenység Zentán (1968), A zentai írók bibliográfiája (1968), Adalékok Zenta művelődési életéhez (1968) stb.

Az ex libris kapcsán is írt a műfajt bemutató elméleti cikkeket a Magyar Szóban (Kiment a divatból az ex libris), illetve a Könyvbarátok Híradójában (Ex libris, Hogyan juthatunk ex librishez)6. Utóbbiban értékes tanácsokat közöl az ex libris gyűjtők számára. A gyűjtők – mint írja – leggyakrabban a tematika szerinti gyűjtést követik, Erdélyi saját gyűjteményében is törekedett erre.

A Vajdaságban Zentán volt legfejlettebb az ex libris kultusz. A könyvjegy tervezésében törekedtek az érdekek összehangolására: a zentai művésztelep, a könyvterjesztő, az alkotó együttműködésére. Az ex libris nyomtatást a Múzeum- és Levéltárbarátok Köre szervezte7, a műalkotások egy részét a Könyvbarátok Híradója is közölte. A zentai Bibliofil Klub is sokat tett a könyv mellett az ex libris népszerűsítéséért8. „A Vajdaságban több százra tehető az ezer kötetet meghaladó magánkönyvtár, a négy-ötszáz kötetesek pedig szinte megszámlálhatatlanok. Ezek tulajdonosainak ajánljuk az ex libris készíttetést, abban a meggyőződésben, hogy egy fokkal nagyobb örömet fognak lelni könyvtárukban”9 – írta Erdélyi István. Szerinte nem ment ki a divatból az ex libris készíttetés, maga is beállt a gyűjtők sorába, véleménye szerint helyesebb lenne, ha „fiataljaink gyufacímke és színészkép helyett ex librist gyűjtenének”10.

Erdélyi az 1960-as évek elejétől kezdett ex librist gyűjteni, gyűjteménye kiemelkedett a magángyűjtemények közül. Az akkori Jugoszláviában még a magyar származású Dagmar Novacek asszony (Kranjban) foglalkozott komolyabban ex libris gyűjtéssel, az 1967-ben megalakuló Drustvo Exlibris Sloveniae (Szlovéniai Ex libris Egyesület) vonzáskörében. Erdélyi István szoros kapcsolatban állt az ugyancsak zentai Andruskó Károly (1915–2008) grafikusművésszel, nyomdásszal, aki az 1960-as évekre már több száz ex librist készített, köztük Erdélyi István, a Bibliofil Club, a zentai Népkönyvtár számára is. A kapcsolat kölcsönösségére mutat, hogy Andruskó Kubikusélet–barbárélet (1967) címmel kiadott linómetszeteihez Erdélyi István írt bevezetőt; Andruskó: A zentai amatőr festők ex librisei című kiadványa a Zentai Füzetek sorozatban látott napvilágot (1968).11 Andruskó Zentai ex librisek (1969) című kiadványát Erdélyi ismertette a Magyar Szóban,1969-es maribori ex libris kiállításáról Erdélyi írt a Tiszavidék az évi számában.12 1971-ben a zentai Dudás Gyula Múzeum- és Levélbarátok Köre kiadásában megjelent Andruskó: Olimpia című mappája, Hóviharban címmel 17 linómetszete, Turdus  (Rigók) címmel 15 ex librise, mindegyik Erdélyi István bevezetőjével.13 Andruskó 1972–73-as zentai tárlatai katalógusaihoz is Erdélyi írt előszót. Ekkorra egyébként már 1300 (!) fölé növekedett Andruskó Károly kisgrafikáinak a száma.14

Erdélyi egyre növekvő ex libris gyűjteményéről a jugoszláv filmhíradó munkatársai riportfilmet készítettek 1967-ben15. Gyűjteményét saját cikkel is bemutatta 1971-ben16.

Az Országos Széchényi Könyvtár állományában szereplő, Erdélyi nevére szóló ex librisek Andruskó Károly alkotásai, amelyek jórészt a foglalkozására és Zentára utalók, könyvek, zentai épületek, vízpartok gyakran előforduló motívumaival17. Több ex libris egyben valamely eseményre is készült, például a budapesti XIII. Nemzetközi Ex libris Kongresszus (1970), a Nemzetközi Könyvév (1972), a bledi XV. Nemzetközi Ex libris Kongresszus alkalmából (1974). Egy montázsszerű ex libris Erdélyi István lakcímét is közli.

Erdélyi István, a zentai művelődési élet ikonikus alakja tervezte egy átfogó városmonográfia kiadását is, ám ezt sajnálatos módon nem sikerült tető alá hoznia, 1984-ben tüdőbajban elhunyt.

A Vajdaságban az ex libris gyűjtés Andruskó Károly grafikusművész és Erdélyi István gyűjtő, művelődésszervező érdemeként Zentán ért el a legmagasabb, immár nemzetközi szintet18. Ez irányú tevékenységükkel mindketten beírták nevüket nemcsak Zenta, de az exlibris kultúra nemzetközi történetébe is.

JEGYZETEK

1.   Kalapis Zoltán: Jugoszláviai magyar életrajzi kalauz – Az ország széthullásával az új cím: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból, I. kötet, Újvidék, Forum Könyvkiadó, 2002, 268. p. (A továbbiakban: Kalapis 2002)

2.   Zentai Dudás Gyula Múzeum- és Levélbarátok Köre,
http://www.zetna.org/zek/hirek/9/dudas.html

3.   Belec Imre, Pejin Attila: A zentai Bélyeggyűjtők Egyesü­letének hat év­tizede (1949–2009),
Krónika,
Almanach, 25–45. p.,      

http://dudasgyula.org/files/books/A_zentai_Belyeggyujtok_Egyesuletenek_hat_evtizede.pdf

4.   Pejin Attila: A zentai hírlapok történeti bibliográfiája (1875–1962), Zenta,  Thurzó Lajos Köz­mű­-
ve­lődési Központ, 2004.
http://mek.niif.hu/01800/01856/01856.htm

5.   Kalapis 2002, 268. p.

6.   Erdélyi István: Ex libris. = Könyvbarátok Híradója, 1967. évi 18. sz., 2. p. (Erről lásd Hírek. = Kisgrafika Értesítő, 1967. szeptember., 405. p.); Kiment a divatból az ex libris = Magyar Szó, 1967. szeptember 24. 16. p.; Hogyan juthatunk ex librishez = Könyvbarátok Híradója 1969. február, 18. sz. (Utóbbiról lásd Hírek = Kisgrafika Értesítő, 1969. augusztus, 590. p.)

7.   E[rdélyi István]: Hogyan juthatunk ex librishez, A zentai példa. = Könyvbarátok Híradója, 1969. február, 18. sz.

8.   Bibliofil klub alakult Zentán. = Könyvbarátok Híradója, 1970. november, 24. sz.

9.   Erdélyi István: Ex libris… = Magyar Szó, 1967. április 4. 10. p.

10. Erdélyi István: Kiment a divatból az ex libris = Magyar Szó, 1967. szeptember 24. 16. p.

11. Zentai Füzetek, Történelmi Levéltár, Zenta, http://www.zentarhiv.rs/index.php?c ont=zentafuz

12. Ezekről lásd Hírek. = Kisgrafika Értesítő, 1969. augusztus, 590. p., és Kisgrafika Értesítő, 1969. december, 608. p.

13. Galambos Ferenc: A magyar ex libris irodalom bibliográfiája (1920–1970), Eger, 1972, 55.; Galambos 1971-es kéziratos ex libris bibliográfiája, Galambos-hagyaték, OSZK

14. E[rdélyi István]: Téli emlékek. = Tiszavidék, 1971. április 2. 5. p.

15. Hírek. = Kisgrafika Értesítő, 1967. szeptember, 405. p. – A riportfilm a Jugoszláv Filmhíradó 1967. évi 6. számában került vetítésre a mozikban.

16. Erdélyi István: Az én ex libris gyűjteményem. = Szavremena Biblioteka, Novi Sad, 1971. 1. sz. – Erről lásd Hírek. = Kisgrafika Értesítő, 1971. december, 901. p.

17. Az ex librisek rajtári jelzete: Exl.E/142–145, 166, 211, 218, 228, 235–237 (OSZK, Plakát- és Kisnyomtatványtár)

18. Ex libris gyűjtés. = Könyvbarátok Híradója, 1973. január, 23. sz.

 

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)