Három az egyben. Közös kereső az elektronikus könyvtárban http://mek.oszk.hu/kozoskereso

Kategória: 2013/ 7

Az internetes szolgáltatások természetes jellemzője egyrészt a sokféleség, a sokszínűség, másrészt ennek következtében állandósul az integrációs folyamat, a különböző szolgáltatások összekapcsolása, “egyablakossá” alakítása.
Az Országos Széchényi Könyvtárban több mint egy évtizede már nemcsak bibliográfiai és katalógusadatok, hanem teljes szövegek és képi dokumentumok is felkerülnek az internetre. Ezek egy része saját hagyományos dokumentumainak digitalizált változata (például corvinák1, térképek), más részük elektronikus formában gyarapított, eredeti digitális dokumentum. A digitális szolgáltatások különböző projektek, pályázatok támogatásával, időben elosztva jöttek létre, ezért ezek még egy tapasztalt könyvtárosnak is nehezen áttekinthetőek, nemhogy az idelátogató olvasónak vagy a távoli felhasználónak. A könyvtár nemrég megújult honlapján megjelent ugyan egy összefoglaló Digitális könyvtár2 oldal, de ez csak ismertetőket, linkeket tartalmaz a sokféle tartalom egy részéhez. Régóta érezzük már a hiányát egy olyan eszköznek, amely több forrásban egyszerre tesz lehetővé egyszerű vagy összetett keresést a felhasználók számára. A feladat nagyja még mindig előttünk van, de a közelmúltban egy újabb jelentős lépést tettünk a tervezett cél felé. A reális megvalósítás érdekében, a szűkös erőforrásokkal gazdálkodva egyelőre csak néhány adatbázist kapcsoltunk össze. A szegedi Contenta3 rendszerhez hasonlóan nem egy nagy közös adatbázisba kényszerítettük speciális gyűjteményeinket, hanem azok egyedi szolgáltatásait megtartva, egyfajta metafelületet készítettünk hozzájuk.Első lépésben három adatbázis vált így közösen kereshetővé, amelyek létrejöttét, fejlesztését a MEK Egyesület4 is támogatja. A közös kereső kifejlesztésére nem volt külön könyvtári forrásunk, ennek megszületését is az Egyesületnek köszönhetjük, amelyik az erre szánt összeget az Internet Szolgáltatók Tanácsától5 kapta.

Elsőként nézzük át röviden, milyen gyűjteményekről is van szó, milyen tartalmakról.

* * *

Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)
http://mek.oszk.hu

A MEK 1994-ben indult el az NIIF6 támogatásával, és 1999 óta a nemzeti könyvtár szolgáltatásaként működik. Alapvetően könyvjellegű, eredeti digitális vagy papírról digitalizált, nyilvánosan terjeszthető dokumentumokat gyűjt és szolgáltat. A könyvek többféle formátumban (pl. HTML, PDF, DOC, RTF, EPUB, PRC, LIT, DjVu, MP3) találhatók, és a részletes metaadatok is különböző szabványok szerint (pl. ISBD, MARC, DublinCore, OAI) nézhetők meg, illetve vehetők át más rendszerekbe.

Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA)
http://epa.oszk.hu

A MEK kiegészítéseként indult 2004-ben. Első lépésben az online e-folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok katalogizálását célozta meg, egy szűkebb körben pedig ezek fizikai archiválását is, vagyis egyszerre nyilvántartási és megőrzési funkciót is betölt. A leíró információk között az előbbieket T(ávoli), az utóbbiakat A(rchivált) betűkkel jelöljük. Metaadatokat az adatbázisban csak a kiadványok szintjén hozunk létre. Magát az archivált tartalmat pedig számonként egy hierarchikus fájlstruktúrában tároljuk, jellemzően PDF vagy HTML formátumban.

Digitális Képarchívum (DKA)
http://dka.oszk.hu

2007-ben indult digitális képi dokumentumok gyűjtésére és szolgáltatására. Vannak benne eredeti digitális fényképek (főként közösségi és képmegosztó oldalakról, illetve közvetlenül a fotósoktól), valamint könyv- és folyóirat-illusztrációk a MEK és az EPA állományából. A fájlok nagyrészt JPEG, kisebb részben pedig TIFF formátumúak. Újabban a gyűjtőkör kiegészült az animációkkal is, egyelőre PowerPoint és Prezi formátumú prezentációkkal. Elsőként főként a könyvtártudomány területéről igyekszünk nyilvánosan szolgáltatható prezentációkat, oktatási és konferencia-anyagokat gyűjteni. A szolgáltatás jellemzője, hogy a gyűjteményben található képek egyenként vannak feldolgozva: részletes, DublinCore-alapú metaadatok készülnek hozzájuk. Ennek köszönhetően a könyvekben, folyóiratokban és újságokban megjelent illusztrációk és az internetről származó egyéb képi dokumentumok sokféle tartalmi és formai szempont szerint visszakereshetővé válnak.

Mindhárom szolgáltatás technológiai alapja közös. Ingyenes szoftvereszközök (pl. Apache webszerver, MySQL adatbázis-kezelő, PHP szkriptnyelv) segítségével, saját fejlesztésként jöttek létre az adatbázisok. A közös keresést megkönnyíti, hogy a három gyűjtemény tartalmi feltárása is azonos módszerrel történik. A MEK-ben már 2003-ban elkezdtük használni az OSZK Köztauruszát7, és ma már mindhárom rendszerben ez alapján folyik a dokumentumok tárgyszavazása. Emellett a kezdetektől fogva fontosnak gondoltuk, hogy ne csak keresni lehessen a digitális gyűjteményekben, de böngészni is főbb témacsoportok szerint. Ezért a nemzetközi osztályozási rendszerek nyomán kidolgoztunk egy leegyszerűsített, három szintű tematikus struktúrát, amelyet mindhárom adatbázis egységesen használ. A fentieknek köszönhetően a közös kereső ráépülhet az egyező tartalmi feltárásra.
Az EPA adatbázisunkban pár évvel ezelőtt elkezdtük egységesíteni az archivált digitális folyóiratok tartalomjegyzékeit, XML formában készítve el azokat. Ezeket a fájlokat folyamatosan átadjuk együttműködő partnereinknek, akik cikkszintű visszakeresést biztosítanak a MATARKA8 és az EHM9 szolgáltatások keretében. A tartalomjegyzékekből ezért saját keresőt nem készítettünk, így a most kifejlesztett közös kereső is csak a kiadványszintű metaadatokban, valamint a cikkek szövegében tud keresni.
A http://mek.oszk.hu/kozoskereso oldal (1. ábra) az egységes tartalmi feltárási elvek alapján egyrészt közös keresést biztosít digitális dokumentumaink metaadataiban: Alkotó, Cím és Téma szerint. Utóbbi nemcsak a tárgyszó, de a dokumentumtípus és a témakör szerinti keresést is magába foglalja. A metaadatok mellett keresni lehet a digitális dokumentumaink teljes szövegében is. Mivel a MEK-ben egy dokumentum többféle formátumban is előfordul, ezért kiszűrtük a duplikátumokat, vagyis csak egy formátumot indexelünk le: amennyiben van HTML változat, akkor azt, ha nincs, akkor az RTF/DOC vagy a PDF fájlt. A DKA-ban pedig a teljes szövegű kereső az összes metaadat mellett a képaláírásokban és a részletes ismertető szövegekben is keres.

1. ábra. A közös kereső kezdőlapja: http://mek.oszk.hu/kozoskereso

A közös osztályozásnak köszönhetően a három adatbázis egyszerre böngészhető is témakörök és azon belül altémakörök szerint. Egyszerre több altémát is kijelölhetünk, ha a Ctrl gombot lenyomva kattintunk a nevükre.
A találati listákban a legfontosabb metaadatok (pl. azonosító, URL, cím, alkotó, téma, típus, felkerülés dátuma, szövegkörnyezet) láthatók, valamint egy bélyegkép is megjelenik (2. ábra). Maga a dokumentum pedig egy új lapon nyílik meg, amennyiben az URL címére (a teljes szövegű kereső esetében a “Fájlnév:”-hez tartozó URL címre) vagy a kis képre kattintunk. Így a böngészőablak vagy -fül bezárásával könnyen visszatérhetünk a listához, továbbá egyszerre több dokumentumot is meg tudunk nyitni. A találati listák felett további szűkítési, valamint rendezési lehetőségeink is vannak (például gyűjtemény, témakör, dátum).

2. ábra. Egy teljes szövegű keresés találati listájának részlete
DKA, MEK és EPA dokumentumokkal

A dokumentumok teljes szövegének indexelése és visszakeresése a Xapian10 nevű, nyílt forráskódú programmal történik. A szoftver fejlett keresési képességekkel rendelkezik (például szótövezés, ékezet nélküli keresés, logikai műveletek). A találatokhoz tartozó adatok egy, a közös kereső számára létrehozott SQL adatbázisból emelődnek át a találati listába. Ez az adattábla minden éjjel frissül, így az előző nap felkerült új tételek metaadatai másnap már kereshetők. A teljes szövegű index pedig havonta bővül az újonnan felkerült dokumentumokban talált szavakkal.

Bízunk benne, hogy új szolgáltatásunk hasznos lesz a felhasználók számára, mert az integrált felület egyszerűbbé teszi az egy adott téma, személy, hely vagy szakkifejezés iránti kutakodást, s hogy az eddig kevésbé ismert gyűjteményeinkre és dokumentumainkra is felhívja a figyelmet.

JEGYZETEK

 1. http://www.corvina.oszk.hu
 2. http://www.oszk.hu/digitalis_konyvtar
 3. http://contenta.bibl.u-szeged.hu
 4. http://mek.oszk.hu/egyesulet
 5. http://www.iszt.hu
 6. http://www.niif.hu
 7. http://mek.oszk.hu/adatbazis/thes.htm
 8. http://www.matarka.hu
 9. http://ehm.ek.szte.hu/ehm
  Vö.: Burmeister Erzsébet: Az EHM (EPA-HUMANUS-MATARKA) közös kereső létrejötte. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2011. 10. sz. 25-31. p.
 10. http://xapian.org

Címkék