Tartalom

Kategória: 2017/ 9

Könyvtárpolitika
Péterfalvi Attila– Csajági István: A személyes adatok kezelése a könyvtárak életében – aktuális kérdések   3-9.

Műhelykérdések
Farkas Ferenc – Fodor Péter: Az én könyvtáram   10-15.

Konferenciák
Bényei Miklós: A könyvtári dokumentumok és a helytörténeti kutatás mai lehetőségei   16-20.

Olvasás
Szabolcsiné Orosz Hajnalka: Az igazi hívószó. 30 éves az IDŐVONAT Olvasótábor   21-28.
Hevérné Kanyó Andrea: Utak az olvasóvá neveléshez. Mit tehet egy gyakorló pedagógus?   29-34.

Napló
Ásványi Ilona: Reflexiók egy szakmai továbbképzés kapcsán   35-45.

Könyv
Bánkeszi Lajosné: Történetek az olvasásról és az írástudásról   46-52.

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2017/ 9

„A könyvtári partnerkapcsolatok, szervezeti kultúra, szakmai önismeret, kommunikáció és konfliktuskezelés címmel és témában meghirdetett tréningen a leggyakrabban előforduló probléma, amit a résztvevők felvetettek, és a csoport elé tártak, a pályakezdő vagy munkahelyet váltó fiatal és a régebben az adott könyvtárban dolgozó kollégák kapcsolatából adódott. Különös tapasztalat volt, hogy amikor elmondtam egy példázatot, hogy: X szerzetest megkérdezték, hogy szereti-e Y szerzetest. Igen – volt a válasz -, amennyire elő van írva, ez a csoport tagjaira – életkortól függetlenül – felszabadítóan hatott. Többen és többször felhozták, elismételték a következő foglalkozásokon.” (Ásványi Ilona) (tovább…)

A személyes adatok kezelése a könyvtárak életében – aktuális kérdések1

Kategória: 2017/ 9

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója egy igen részletes fejezet közlésével összefoglalást adott arról, hogy mi várható 2018. május 25-től, a már korábban hatályba lépett általános adatvédelmi rendelet kötelező alkalmazásának első napjától kezdődően az adatvédelem európai és hazai színterén2. (tovább…)

Címkék: ,

Az én könyvtáram

Kategória: 2017/ 9

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” ( EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001)
projekt céljai és az eddig megvalósult tevékenységek

Mintegy fél évvel ezelőtt, 2017. február 1-jén indult útjára az Emberi Erőforrás Operatív Program „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 kódszámú pályázat, amelyet a konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi Múzeum (SZNM) és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) mint felkért konzorciumi partner közösen valósít meg bruttó kétmilliárd forintos keretösszegből, ágazatonként 1-1 milliárd forintból gazdálkodva. E kiemelt fejlesztési program 36 hónap alatt – 2020. január 31-ig – valósul meg. (tovább…)

Címkék: , ,

A könyvtári dokumentumok és a helytörténeti kutatás mai lehetőségei1

Kategória: 2017/ 9

Hazánkban a helyi információkat tartalmazó, azaz lokális dokumentumok könyvtári gyűjtése – mai ismereteink szerint – a felvilágosodás idején a római katolikus gimnáziumokban és a protestáns kollégiumokban kezdődött, elsősorban az iskola székhelyének, környékének és vármegyéjének megismertetése céljából. A kiegyezés körüli években az akkoriban alakult helyi múzeumok és néhol a városi levéltárak már kifejezetten a helytörténeti kutatómunka támogatásának szándékával gyarapították a lokális anyagot. (tovább…)

Címkék: ,

Az igazi hívószó 30 éves az IDŐVONAT Olvasótábor

Kategória: 2017/ 9

Több mint 35 éves könyvtárosi múlttal a hátam mögött, nap mint nap találkozom a könyvtár, illetve a könyvtárosi hivatás gondjaival és örömeivel, s igazi testi-lelki „töltődést” jelentő sikereivel is. Munkámban, az évek során megélt sok-sok pozitív közösségi élmény között, van egy számomra is meghatározó: az 1988-2016 között működő IDŐVONAT Olvasótáborok tematikáinak kidolgozása, a táborok szervezése és eredményes lebonyolítása. A 2017-ben harmincadik évfordulóját ünneplő programsorozat rengeteg élményt, szakmai sikert és örömöt jelentett, s életem több mint felében folyamatosan és aktívan jelen volt. (tovább…)

Címkék: ,

Utak az olvasóvá neveléshez. Mit tehet egy gyakorló pedagógus?

Kategória: 2017/ 9

Olyan családban nőttem fel, ahol nem volt mindennapos a könyv látványa, az olvasás. Ennek ellenére óvodásként izgatottan vártam az iskolát, hogy majd ott megtanulok mindent a betűkről. Nagyon nehezen ment az összeolvasás, a szóképes módszer sok nehéz pillanatot okozott szüleimnek és nekem is. Nem tanultam meg jól olvasni, nem ment a hangos olvasás, gyenge volt a szövegértésem is. Féltem azoktól a tantárgyaktól, amelyeknél sokat kellett olvasni, és ezért ezek nem is mentek igazán jól. Nem jutottam el az örömszerző olvasásig… Alsósként nem szerettem olvasni! (tovább…)

Címkék: ,

Reflexiók egy szakmai továbbképzés1 kapcsán

Kategória: 2017/ 9

Épp csak elkezdődött a nyár, amikor megjelent a KATALIST-en egy hirdetés: július 24. és 28. között Könyvtári partnerkapcsolatok, szervezeti kultúra, szakmai önismeret címmel és témában továbbképzést szervez az OSZK KI. Néhány nap hezitálás után jelentkeztem a programra. Döntésemnek személyes és közösségi, magán és munkával kapcsolatos oka egyaránt volt. Bár a manapság „trendi” és divatos minőségbiztosítással, önismerettel, szervezeti kultúrával, kommunikációval, konfliktuskezeléssel stb. kurzusokkal és tréningekkel kapcsolatban vannak bizonyos fenntartásaim, mégis fontosnak tartom, hogy tájékozódjunk ezekről. (tovább…)

Címkék: ,

Történetek az olvasásról és az írástudásról

Kategória: 2017/ 9

Februári számunkban már olvashattak az Oxford University Press The Literary Agenda elnevezésű sorozatának egyik kötetéről, amelyben Josie Billington az olvasás egészségre gyakorolt hatásáról elmélkedett. A sorozat számtalan aspektusból vizsgálja az olvasás helyzetét és átalakuló szerepét a mai, gyorsan változó világban. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék