Utak az olvasóvá neveléshez. Mit tehet egy gyakorló pedagógus?

Kategória: 2017/ 9

Olyan családban nőttem fel, ahol nem volt mindennapos a könyv látványa, az olvasás. Ennek ellenére óvodásként izgatottan vártam az iskolát, hogy majd ott megtanulok mindent a betűkről. Nagyon nehezen ment az összeolvasás, a szóképes módszer sok nehéz pillanatot okozott szüleimnek és nekem is. Nem tanultam meg jól olvasni, nem ment a hangos olvasás, gyenge volt a szövegértésem is. Féltem azoktól a tantárgyaktól, amelyeknél sokat kellett olvasni, és ezért ezek nem is mentek igazán jól. Nem jutottam el az örömszerző olvasásig… Alsósként nem szerettem olvasni! (tovább…)

Címkék: ,

Mi a szösz? – Kicsiknek a könyvtárról

Kategória: 2016/ 5

A Pest Megyei Könyvtár olvasást és könyvtárhasználatot népszerűsítő kiadványa

Az előzményekről

Számunkra, könyvtárosok számára magától értetődő az a megállapítás, amely szerint az olvasásfejlesztésben az iskola mellett a legfontosabb intézmény: a könyvtár. Kérdéses azonban, hogy erről a bennünket körülvevő társadalom is így vélekedik-e. (tovább…)

Címkék: ,

Tiffany vagy Baradlay Jenő

Kategória: 1999/ 5

 

A 10–14 éves korosztály olvasási kultúrájának
változási tendenciái

…nem biztos hogy használsz hazádnak és az emberiségnek mikor alkotsz valamit; isteni kegyelem kell ehhez De bizonyos hogy használsz magadnak is hazádnak és az emberiségnek is, ha mindennap időt adsz lelked művelésének, elolvasod a kivételes alkotó szellemek valamely művének egyik szakaszát, pontosan megismersz egy igazságot vagy ismeretet. Nem fontos hogy sok író legyen egy közösségben, de fontos hogy sok olvasó legyen. Nem fontos hogy te szövegezd meg a szépen és igazan fontosabb, hogy megismerjed ”

Márai Sándor: Füves könyv

 Húsz évvel ezelőtt volt utoljára hasonló célú országos jellegű vizsgálat, ezért a megismételt adatfelvétel jó alkalmat kínál a legjellegzetesebb változási tendenciák felvázolásához és ezek ismeretében a lehető leghatékonyabb könyvkiadói, pedagógusi, könyvtárosi ellenlépések átgondolásához, kidolgozásához.

E nagyszerű lehetőség megteremtéséért, az anyagi támogatás megítéléséért az NKA Könyvtári Kollégiuma minden tagjának ezúton is hálás köszönetet mond a cikk szerzője.

Még itt a bevezetőben szeretnénk egyértelművé tenni, hogy itt csupán egy összegző jellegű, a legmarkánsabb elmozdulásokat rögzítő beszámolót kap kézhez az olvasó, s a finomabb részletek kibontása, értelmezése az 1999. év második félévében megjelenő publikációkban valósul meg. (Annál is inkább, mert az adatfelvételre 1997 késő őszén került sor, a válaszok kódolása, számítógépes feldolgozása pedig csak 1998. június derekán fejeződhetett be. Tehát az adatok teljes körű elemzése még előttünk álló feladat.)

(tovább…)

Címkék:

Címkék