51. évfolyam, 2005. 1. szám

Archívum

 


TARTALOM

Tanulmányok

 

 

 

Könyvtárosképzés ma, holnap    

BÉNYEI Miklós: Nyitott kérdések a könyvtárosképzésben

13

Rezümé

Teljes cikk

PÁLVÖLGYI Mihály: Az informatikus könyvtárosképzés helyzete
és tendenciái. Veszélyek és lehetőségek

19

Rezümé

Teljes cikk

Hagyomány és korszerűség
Társadalomtudományi gyűjtemények Magyarországon
   

REISZ László: 100 éves a szociológia országos szakkönyvtára
Szabó Ervin szociológiai világbibliográfiájától a világhálón megjelenő szociológiai adatbázisokig

31

Rezümé

Teljes cikk

LACZKÓ Sándor: A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának
Társadalomelméleti Gyűjteménye

39

Rezümé

Teljes cikk

MURÁNYI Lajos: Az MTA Könyvtára a humán- és
társadalomtudományok szolgálatában

45

Rezümé

Teljes cikk

SZIRÁKI Zsuzsanna: A regionális tudomány magyarországi könyvtára
(MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs)

51

Rezümé

Teljes cikk

MARKELLA Anikó: A Magyar Tudományos Akadémia Egyesített
Társadalomtudományi Könyvtára

59

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

DIPPOLD Péter: Kötelespéldány-szolgáltatás és nemzeti bibliográfia
Nemzetközi áttekintés

63

Rezümé

Teljes cikk

Offenzívában a szabad hozzáférés? Széljegyzetek egy brit alsóházi
jelentés margójára
(Ism.: Koltay Tibor)

75

Rezümé

Teljes cikk

ROSENTHAL, Bernard. M.: Megjegyzések az antikvár könyvkereskedés
19. és 20. századi történetéhez. (Töm.: Mohor Jenő)

82

Rezümé

Teljes cikk

MOHOR Jenő: Önkormányzati könyvtárpolitika Olaszországban.
Szakirodalmi szemle

89

Rezümé

Teljes cikk

KÖNYVSZEMLE

A feladatra készülni kell
A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár.
(Szerk.: Nagy Attila, Péterfi Rita)
(Ism.: Éger Veronika)

99

Rezümé

Teljes cikk

Repertórium a régi magyarországi nyomdák tipográfiai készletéről
V. ECSEDY Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei 1473–1600.
(Ism.: Bánfi Szilvia)

103

Rezümé

Teljes cikk

Egy figyelemre méltó sorozat indulása: A könyves szakképzés füzetei
POGÁNY György: Bibliofilia és könyvművészet; A magyar könyvkereskedelem rövid története
(Ism.: Kenyéri Kornélia)

106

Rezümé

Teljes cikk

A mezőgazdasági tájékoztatás ünnepe (Hasznos könyv egy fontos jubileumról)
Ötven év a magyar agrárágazat információellátásának szolgálatában. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ története 1952–2002.
(Ism.: Éger Veronika)

110

Rezümé

Teljes cikk

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

113–203* 

   

Könyvtár- és információtudomány

113

 

Könyvtár- és tájékoztatásügy

115

 

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

138

 

Munkafolyamatok és szolgáltatások

146

 

Tájékoztatási rendszerek

175

 

Vezetés, irányítás

177

 

Felhasználók és használat

183

 

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

188

 

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

196

 

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek