50. évfolyam, 2004. 1. szám

Archívum

 


TARTALOM

Tanulmányok

 

 

 

SONNEVEND Péter: Gyaluiról, műveiről, teendőinkről

13

Rezümé

 

Teljes cikk 

GYALUI Farkas (1866–1952): A magyar könyvtárak jövőjéről

17

Rezümé

 

Teljes cikk 

KOZÁK Péter: Vitae parallellae – Párhuzamos életutak

26

Rezümé

 

Teljes cikk 

FARKAS Gábor: Az Egyetemi Könyvtár antikva-gyűjteménye
(Egy kiállítás margójára)

45

Rezümé

 

Teljes cikk

KOLTAY Tibor: Az olvasás a tartalmi feltárás folyamatában

54

Rezümé

 

Teljes cikk

GICZI András Béla: Az osztályozás és a káoszelmélet. A rendszer-, a káosz-, az osztályozás-, és az információelmélet találkozása a tudományok dobozai között

59

Rezümé

 

Teljes cikk 

KITEKINTÉS

BROOKS, Sam: Tudományos információk a magyarországi kutatók számára
(Ford.: Hegyközi Ilona)

83

Rezümé

 

Teljes cikk

KOLTAY Tibor: A könyvtáros írni tanul. Egy utópia vázlata

97

Rezümé

 

Teljes cikk 

MOHOR Jenő: Séta az elektronikus könyvek körül. Várakozások és kétségek között

106

Rezümé

 

Teljes cikk 

KÖNYVSZEMLE

 

Bezárult a kör?

NAGY Attila: Háttal a jövőnek? Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata. (Ism.: Monostori Imre)


119

 

Rezümé

 

Teljes cikk  

Kézikönyv a referálásról

KOLTAY Tibor: A referálás elmélete és gyakorlata (Ism.: Feimer Ágnes)124Rezümé

 Teljes cikk  

Gutenbergtől a globális információs rendszerekig

BORGMAN Christine: From Gutenberg to the global information infrastructure
(Ism.: Koltay Tibor)

 

129

 

Rezümé

 

Teljes cikk  

A 21. század könyvtára

BROPHY, P.: The library in the information society. New services in the twenty-first century. (Ism.: Koltay Tibor)

 

136


Rezümé

 


Teljes cikk

Kihívás és változás

Challenge and change in the information society. Ed. S. Hornby, Zoe Clarke.
(Ism.: Koltay Tibor)


140


Rezümé

 


Teljes cikk

 

VÁLOGATÁS A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁR
ÚJ BESZERZÉSEIBŐL

 

143

   

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

1–93* 

 

Könyvtár- és információtudomány

159

 

Könyvtár- és tájékoztatásügy

162

 

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

174

 

Munkafolyamatok és szolgáltatások

184

 

Tájékoztatási rendszerek

207

 

Vezetés, irányítás

209

 

Felhasználók és használat

216

 

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

221

 

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

227

 

Kapcsolódó területek

229

 

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek