50. évfolyam, 2004. 1. szám
Archívum
English

Séta az elektronikus könyv körül: várakozások és kétségek között.

Szemle

MOHOR Jenő

 

Könyvtári Figyelő (Library Review) 2004. 1. 106–118.  p.

A szemle az elektronikus publikálással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Az e-könyv fogalmát magyarázó definíciók képlékenysége miatt részletes tipológiát ad, majd az e-könyv előnyös és hátrányos tulajdonságait mutatja be. Elemzi az elektronikus könyv hatását a könyvtárakra és azok annak szolgáltatásaira, majd az olvasók oldaláról is megvizsgálja az e-könyveket, arra a kérdésre keresve a választ, hogy mit szeretnek az olvasók? Az e-könyv sikere vagy kudarca azon is múlik, hogy a kiadói ipar képes-e a hagyományos üzleti modellen túllépni, felismerve, hogy az e-könyv nem egyszerűen a hagyományos könyv helyettesítése. Mivel az e-könyv tartalma a hordozóhoz és a lejátszó eszközhöz kötött, ezért ezek miatt egyelőre nem terjedt el széles körben. Az eszközhöz kötöttség miatt használata egyelőre kényelmetlen, az olvasók gyors fejlődése miatt gazdaságilag jól meggondolandó a beszerzése, s jogi szempontból is több probléma merül fel a használat során. Az e-könyvek népszerűségét a jövő dönti el.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek