49. évfolyam, 2003. 2. szám

Archívum

 


TARTALOM

Tanulmányok

 

 

 

NAGY Anikó: Előadások a nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságáért

261

Rezümé

 

Teljes cikk

BERKE Barnabásné: A teljes nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságának lehetőségei

263

Rezümé

Teljes cikk

SONNEVEND Péter: A repertórium kérdései: múlt, jelen és jövő időben

271

Rezümé

 

Teljes cikk

WOLF Magda: Az XT-től a teljes szövegű szolgáltatásig.
A folyóirat-repertórium gépesítése az OSZK-ban

285

Rezümé

Teljes cikk

RÁCZ Ágnes: Könyvtörténeti és könyvtártudományi szakirodalmi
adatbázis kiépítése

295

Rezümé

 

Teljes cikk

MURÁNYI Péter: Holmi filozófia, pszichológia, etika, művészet, zene

307

Rezümé

Teljes cikk

PALLÓSINÉ TOLDI Márta: Kistelepülések könyvtári ellátása Vas megyében

334

Rezümé

 

Teljes cikk

KITEKINTÉS

 

A stratégiától a cselekvésig.

Brit–magyar konferencia a könyvtárak stratégiai fejlesztéséről
 

 

Teljes cikk

DAWSON, David: Közös tartalomkészítés – a digitalizálási programok nemzetközi vonatkozásai. (Ford.: Murányi Lajos)

342

Rezümé

Teljes cikk

HOPKINS, Henrietta: Nemzetközi tevékenységek: a 2002–2006 közötti időszak
 stratégiai tervei. (Ford.: Murányi Lajos)

349

Rezümé

 

Teljes cikk

DIPPOLD Péter: Könyvtárak az Európai Közösség IST (Az Információs Társadalom Technológiái) programjaiban

359

Rezümé

Teljes cikk

STOJANOVSKI, Jadrana: Egy kis ország egyedülálló vállalkozása: a horvátországi tudományos publikáció 1997–2001 között. (Töm.: Dudás Anikó)

367

Rezümé

Teljes cikk

ISPÁNOVICSNÉ CSAPÓ Julianna: Tíz év bibliográfia: egy vajdasági szak(irodalmi) bibliográfia tanulságai

373

Rezümé

 

Teljes cikk

ZAGOREC-CSUKA Judit: A magyar könyvkiadás Szlovéniában

382

Rezümé

 

Teljes cikk

VÁLOGATÁS AZ OSZK KÖNYVGYARAPODÁSÁBÓL – VAJDASÁG

391

 

Teljes cikk

KÖNYVSZEMLE

     

Magyar sajtóbibliográfia 2001.
A harmadik évezred első évének magyarországi periodikumai.
(Szerk. Nagy Anikó) (Ism.: Fügedi Péterné)

395

 

Teljes cikk

Az „Iskola a határon” olvasói fogadtatása és befogadása
Kamarás István: Olvasó a határon. (Ism.: Péterfi Rita)

398

 

Teljes cikk

Megkésett ismertetés a Brit Nemzeti Bibliográfia megújításának kérdéseiről
The future of the National Bibliography. (Ed. Cynthia McKinley, Peter Robinson)
(Ism.: Kürti Afrodité)

400

 

Teljes cikk

 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

89–184* 

   

Könyvtár- és információtudomány

405

 

Könyvtár- és tájékoztatásügy

408

 

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

428

 

Munkafolyamatok és szolgáltatások

440

 

Tájékoztatási rendszerek

457

 

Vezetés, irányítás

462

 

Felhasználók és használat

470

 

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

475

 

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

     479

 

Kapcsolódó területek

482

 

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek