47. évfolyam, 2001. 2. szám
Archívum


TARTALOM

In memoriam Bereczky László (1931-2001)
Futala Tibor

225

Rezümé

 Teljes cikk

Bereczky László emlékezetére (1931-2001)
Győri Erzsébet

228

In memoriam Lisztes László (1929-2001)
Gyuris György; 
Bényei
Miklós


231
232

Rezümé

 Teljes cikk

BÉNYEI Miklós : A megyei sajtóbibliográfiák a magyar bibliográfiák rendszerében

235

Rezümé

Teljes cikk

Kocsy Anikó: Mit tehetünk, mit tegyünk a 300 éves magyar sajtó megismertetéséért? 

Rezümé

Teljes cikk

Süld Erzsébet: Magyar Hírmondó. 
Az első magyar nyelvű újság rövid története és repertóriumának webes alkalmazása 

253

Rezümé

 Teljes cikk

Pogányné Rózsa Gabriella: 
A nagy katalogizálási irányzatok kialakulása a XX. század első felében 

263

Rezümé

 Teljes cikk

KITEKINTÉS

Berke Barnabásné: Az elektronikus dokumentumok és könyvtári használatuk. Helyzetkép 

275

Rezümé

Teljes cikk

DRÓTOS László: E-book forradalom

298

Rezümé

TÓTH Erzsébet: Helyzetkép az Internetes keresők értékeléséről

301

Rezümé

KÖNYVSZEMLE

Győr-Moson-Sopron sajtóbibliográfiája
Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának bibliográfiája 1779-1995. (Szerk. Horváth József) (Ism.: Gyuris György)

309

     

Számítógépes információetika (könyvtárosoknak is)
WECKERT, John: Computer and information ethics. (Ism: Nagypál László) 

316

     

Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat
Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat – kritikus gondolkodás.
(Írta és szerkesztette: Nagy Attila) (Ism.: Arató Antal)

320

VÁLOGATÁS A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁR ÚJ BESZERZÉSEIBŐL (323)

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ 109–222*   (337)

Könyvtár- és információtudomány

     

Könyvtár- és tájékoztatásügy

     

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

     

Munkafolyamatok és szolgáltatások

     

Tájékoztatási rendszerek

     

Vezetés, irányítás

     

Felhasználók és használat

     

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

     

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

     

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek