47. évfolyam, 2001. 2. szám
Archívum
EnglishDeutsch

A megyei sajtóbibliográfiák a magyar bibliográfiák rendszerében

BÉNYEI Miklós 

Teljessé vált a megyei sajtóbibliográfiák sorozata a most megjelent Győr-Moson-Sopron megyei sajtóbibliográfiával. A sorozat első darabja (Somogyi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája) 1957-ben jelent meg. Az évek során finomodtak a módszerek, fejlődtek a szerkesztési, mutatózási szokások. A megyei sajtóbibliográfiák hiánypótló szerepet töltenek be az országos sajtóbibliográfiai feltárásban. A magyar bibliográfiai rendszerben 1976 óta létezik a kurrens időszaki kiadványoknak is bibliográfiája (Időszaki Kiadványok Bibliográfiája - IKB), mely az Időszaki Kiadványok Repertóriumával (IKR) együtt ma már digitálisan is hozzáférhető. Elkészült az 1705-1849 majd 1850-1867 közötti időszak retrospektív magyar sajtóbibliográfiája, de a hiányzó ciklusok elkészítése sem halasztható tovább. Tehát az országos sajtóbibliográfia jelenleg nem folytonos, vannak hiányzó időszakok, ugyanakkor a megyei sajtóbibliográfiák minden, az adott megyében napvilágot látott periodikumot leírtak, ezért e bibliográfiák hiány- és hézagpótló szerepet töltenek be a magyar bibliográfiai rendszerben és nélkülözhetetlenek a helyismereti s a könyvtári tájékoztatásban. A helyi összeállítások országos kumulálása sem tartalmi, sem metodikai okokból nem lehetséges, tehát az adatok összesítésével nem készíthetők el az országos sajtóbibliográfia hiányzó ciklusai. A további feladatok közé tartozik a nemzeti sajtóbibliográfia 1867 utáni ciklusának folytatása, s folytatni kell a megyei sajtóbibliográfiákat is. A megyei sajtóbibliográfiákat és majdani kiegészítéseiket digitális rögzítéssel kell majd bekapcsolni az egyetemes bibliográfiai számbavétel programjába. (235-243. p.) 

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek