47. évfolyam, 2001. 2. szám
Archívum
EnglishDeutsch

Magyar Hírmondó. 

Az első magyar nyelvű újság rövid története

SÜLD Erzsébet 

Az 1780-ban indult pozsonyi Magyar Hírmondó az első magyar nyelvű újság. Meghatározó szerepet töltött be a 18. század végi nemzeti tudományosság és művelődés kibontakoztatásában. Most elkészült az újság digitalizált tartalmi feltárása, mely tartalmazza a történeti anyagot a lap cikkeinek szkennelt változatát és repertóriumát (a név- és tárgy és kiadványmutató webes feldolgozását). A tanulmány történeti áttekintést ad az időszaki sajtó kialakulásáról s a térségünkben indult első hírlapokról, majd rátér a magyarországi hírlapirodalom kialakulására (Mercurius Hungaricus, Nova Posoniensia, Pressburger Zeitung). A felvilágosult szellemű, magyar nyelvű lap, a Magyar Hírmondó legjelesebb szerkesztője (s egyben elindítója) Rát Mátyás volt, aki nagy hozzáértéssel és szorgalommal intézte a lap ügyeit. Előzetesen felmérte az olvasói igényeket, s igyekezett meggyőzni az előfizetőket a tájékozódás fontosságáról. A lap célja az volt, hogy hiteles tájékoztatást adjon a bel-és külföldi eseményekről, s írásaival segítse a nemzeti művelődést. A későbbi szerkesztők kevésbé invenciózus munkája miatt, az olvasók érdeklődését elvesztve, 1788-ban megszűnt a lap. (253-262.  p.)

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek