47. évfolyam, 2001. 2. szám
Archívum
EnglishDeutsch

Mit tehetünk, mit tegyünk a 300 éves magyar sajtó megismertetéséért?

KOCSY Anikó

Egy retrospektív nemzeti bibliográfia létrehozásában a nemzeti könyvtárnak vezető szerepet kell betöltenie. Az Országos Széchényi Könyvtárnak (OSZK) mint a legnagyobb ilyen típusú gyűjtemény gazdájának saját retrospektív gyűjteményének korszerű feltárásával kell ezt megalapoznia. 1976 óta folyik az Országos Széchényi Könyvtárban retrospektív munka a még élő, ill. újraindult lapok feldolgozásával. Az elkészült formai feltárások mögött komoly sajtótörténeti kutatómunka is áll. A formai leírásokat részletes állományadatok egészítik ki. Az eddig elkészült kb. 40.000 tételes részletes leírás a periodika katalogizálási modul elkészüléséig csak a könyvtár szolgálati katalógusában férhető hozzá. Az OSZK periodika feldolgozói tervezik egy olyan központi lelőhely-adatbázis létrehozását, amely megalapozhatná a majdani országos retrospektív sajtóbibliográfia létrejöttét. E munkát országos összefogással és a szükséges anyagiak biztosításával lehet elindítani. Terveik szerint először a nemzeti könyvtár állományát rögzítenék, utána a Győr-Moson-Sopron megyei állománnyal egészítenék ki 2000-rel bezárólag, s a tapasztalatoktól függően alakítanák a folytatást. Az adatbázis egységes szerkezetben, egységes kereső felületen reprezentálja a lapokat, lebontva az egyes lelőhelyeken található állományadatokig. E lelőhely-adatbázist az OSZK AMICUS nevű integrált rendszerének központi katalógus nézetében kell kialakítani. A terv célja, hogy belátható időn belül átláthatóvá és hozzáférhető tegye azt a kulturális örökséget, amelyet a 300 éves magyar sajtó képvisel.  (244-251.  p.)

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek