47. évfolyam, 2001. 2. szám
Archívum

In memoriam

Lisztes László

( 1929-2001)

Gyuris György (231-232. oldal) Bényei Miklós (232-233. oldal)

Lisztes László (1929-2001)

Búcsúzom az igényes kollégától, a kedves jó baráttól.

Búcsúzom a kollégától, hiszen három és fél év fővárosi tanársegédi és könyvtárosi munka után Szegedre jött, s épp a Somogyi-Könyvtárba, ahol 25 hónapot töltött. Ő 1959 februárjában távozott, én 1961 januárjában érkeztem, s kezének sok-sok nyomával találkoztam, melyek mind-mind pontosságáról tanúskodtak.

Búcsúzom a kollégától, hiszen ő a Szegedi Egyetemi Könyvtárban, én a Somogyiban a 60-as évek második felében néhány más könyvtárossal együtt készítettük el a megyei könyvtárak számára a több mint 100 országos jelentőségű folyóirat helyismereti föltárását, cédulázását.

Búcsúztam a kedves kollégától, amikor 1972. szeptember 1-jével Kecskemétre költözött. Bár ezután is sokat találkoztunk helyismereti, majd bibliográfiai rendezvényeken. S ha Szegeden járt, nem mulasztotta el, hogy föl ne jöjjön Péter Lászlóhoz és/vagy hozzám.

A bibliográfiai munka és repertorizálás kérdései érdekelték. Első önálló munkája A Magyar Tanácsköztársaság dokumentumai Szegeden 1959-ben jelent meg, s a pontos és alapos annotált bibliográfia iskolapéldája. A Szegedi Egyetemi Könyvtárban is vonzalmának megfelelő munkát végzett, amikor összeállította A József Attila Tudományegyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága 1955-1961 (1964); 1962-1963. (1965) és 1964-1965-ről (1967) szóló ciklusát. Egyetemi könyvtárosi munkásságának megkoronázása a Szegedi egyetemi almanach, 1921-1970. c. adattár, melyet Zallár Andorral készített közösen a felsőoktatási intézmény Szegedre településének 50. évfordulóján.

Kecskeméti életének és munkásságának termékei a helyismereti bibliográfiák: Kiskőrős (1982), Kecskemét (1988, majd 1996) válogatott bibliográfiái, valamint az Ezer írás az Alföldről (1995) nagy szintézise, melynek folytatásai az Alföldi tanulmányok köteteiben jelentek meg 1997 és 1999-ben.

Hallatlan precizitással oldotta meg az imponáló méretű, több mint 2800 tételt tartalmazó Katona József-bibliográfia (1992) szakmai problémáit.

Érdeklődésének másik területe a folyóiratok föltárása, szakszóval repertorizálása, melynek módszertanával folyamatosan foglalkozott, mind elméletben, mind gyakorlatban, az 1970-ben megjelent szegedi Széphalom c. folyóirat cikkbibliográfiájától a kecskeméti Kiskunság és Forrás 1980. évi kötetén át a Forrás 1999-ben megjelent repertóriumáig.

És még sok kézirata maradt kiadatlan vagy befejezetlen, mint a szegedi sajtóbibliográfia anyaggyűjtése 1970-ig, a Tűz c. szegedi folyóirat repertóriuma és mások.

Búcsúzom a baráttól is, akivel órákon keresztül elbeszélgettünk, elvitatkoztunk a hírlapok, folyóiratok cikkei föltárásának problémáiról, a bibliográfiák szerkezetének, mutatórendszerének kérdéseiről, a helyismereti anyaggyűjtés mélységének megválasztásáról és még ezer másról. S akivel örültünk minden találkozásnak, mert nagyon sok közös gondolatunk volt, s baráti módon tudtunk egyet nem érteni is.

Kedves Laci! Kezed nyomát őrzik a könyvespolcokon levő munkáid, emlékedet a magyar helytörténészek és bibliográfusok csapata és fájó hiányodat én. Nyugodj békében!

Rákoskeresztúr, 2001. július 16.

Gyuris György

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek