41. évfolyam, 1995. 4. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts
Inhaltsangaben

562

 

PAPP István:
Az új könyvtári törvény előkészületeinek újabb szakasza

567

Rezümé

Teljes cikk

BERKE Barnabásné:
A kurrens Magyar Nemzeti Bibliográfiai rendszer mai problémái

585

Rezümé

Teljes cikk

PRŐHLE Éva:
Mecenatúra vagy finanszírozás - országos feladatkörű szakkönyvtárak esélyei

591

Rezümé

Teljes cikk

KOVÁCS Mária:
Ariadné fonala a tankönyvkiadás labirintusában

596

Rezümé

Teljes cikk

JÓNÁS Károly:
125 éves az Országgyűlési Könyvtár

611

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

PILAŘ, Jindrich:
Tizenhét nemzeti könyvtári törvény összehasonlító vizsgálata
(Töm.: Futala Tibor)

621

 

Teljes cikk

OPAC hálózat Európában: újabb lépés egy európai információs hálózat megteremtése felé (Ford.: Drótos László)

628

 

Teljes cikk

DEBRECENI Zsuzsanna:
Könyvtárosképzés az Egyesült Államokban

634

 

Teljes cikk

KÜRTI Lászlóné:
Új könyvtári stratégiák Keleten és Nyugaton. Beszámoló egy németországi szemináriumról és tanulmányútról

638

 

Teljes cikk

KÖNYVSZEMLE

Retrospektív katalogizálás Európában. A 15-19. század nyomtatott könyvei
Retrospective cataloguing in Europe. 15th to 19th century printed materials. Proceedings of the International Conference, Munich (Ism.: W. Salgó Ágnes)

641

 

 

Szakértő rendszerek könyvtárakban
The application of expert systems in libraries and information centres (Ed. Anne Morris) (Ism.: Koltay Tibor)

646

 

 

Könyvtárgépesítési kérdések
CLAYTON, M. - BATT, C.: Managing library automation (Ism.: Koltay Tibor)
648    

Újszerű vezetési módszerek
ANDERSON, Terry D.: Az átalakító vezetés felé. ÚJ képességekkel egy nagyszerű jövő felé (Ism.: Orbán Éva)

649

 

 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ *

 

 

Könyvtár- és információtudomány

 

653

Könyvtár- és tájékoztatásügy

 

658

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

 

663

Munkafolyamatok és szolgáltatások

 

668

Tájékoztatási rendszerek

 

686

Vezetés, irányítás

 

694

Felhasználók és használat

 

700

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

 

703

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

 

709

Kapcsolódó területek  

712

* A rovat teljes tartalma ( bibliográfiai tételek és referátumok) az interneten is elérhetők a MANCI adatbázisban: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek