39. évfolyam, 1993. 4. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts
Inhaltsangaben

536
538

 

SOMKUTI Gabriella
Száz éves az első magyar könyvtártani munka, Kudora Károly Könyvtártana

541

Rezümé

Teljes cikk

CHOLNOKY Győző - FUTALA Tibor - KERTÉSZ Gyula
Nemzetiségi bibliográfia és dokumentáció hazánkban a kezdetektől napjainkig 1.

545

Rezümé

Teljes cikk

FÜLÖP Géza
Információs szakemberek Magyarország számára - a TEMPUS segítségével Európába

561

Rezümé

Teljes cikk

ESZENYI Miklós
Szex a könyvtárban

572

Rezümé

Teljes cikk

KÖVENDI Dénes
Parttalan szex a könyvtárban?

577

Rezümé

Teljes cikk

LŐRINCI Judit
A cenzúra és a titkos kiadványok szerepe a nyolcvanas évekMagyarországán

581

Rezümé

KITEKINTÉS

SKALICZKI Judit
Nemzetközi kitekintés és összehasonlítás a könyvtárakat érintő jogi szabályozásokról. Szemle

587

 

Teljes cikk

MOHOR Jenő
Szex és könyvtár, avagy hogy kerül a csizma az asztalra?
Szemle

598

 

 

CORNISH, Graham P.
Az UAP és a pornográf irodalom
(Ford.: Kovács Katalin)

605

 

PÁLVÖLGYI Mihály
Távoktatás, nyitott és rugalmas tanulás a könyvtári-információs pályán.
Szemle

606

 

Teljes cikk

KAMERMAN, Wim
A magyar-holland könyvtári szimpózium holland előadásai 1. A könyvtárpolitika szerepe a közművelődési könyvtárak finanszírozásában Hollandiában (Ford.: Orbán Éva)

620

HAGOORT, Martien
A közművelődési könyvtárak fenntartása Hollandiában
(Ford.: Orbán Éva)

621

KÖNYVSZEMLE

Helyzetkép a magyar olvasáskultúra határon inneni és túli állapotáról
Magyar olvasáskultúra határon innen és túl
(Gereben Ferenc - Lőrincz Judit - Nagy Attila - Vidra Szabó Ferenc)
(Ism.: Fülöp Géza)

625

 

 

Ki kicsoda Kassától - Prágáig?
Ki kicsoda Kassától - Prágáig? (Szerk. Szőke József - Viczián János)
(Ism.: Kertész Gyula)

629

 

 

Információs szabadság a cenzúra árnyékában
Information freedom and censorship (Ed. ALA)
(Ism.: Kovács D. Katalin)

634

 

 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ *

 

 

Könyvtár- és információtudomány

 

639

Könyvtár- és tájékoztatásügy

 

640

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

 

652

Munkafolyamatok és szolgáltatások

 

658

Tájékoztatási rendszerek

 

680

Vezetés, irányítás

 

687

Felhasználók és használat

 

692

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

 

693

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

 

696

Kapcsolódó területek  

699

* A rovat teljes tartalma ( bibliográfiai tételek és referátumok) az interneten is elérhetők a MANCI adatbázisban: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek