Tartalom – 2019/8

Kategória: 2019/ 8

Szerkesztői előszó

Műhelykérdések
Hajdu Krisztián – Czeglédi László: Könyvtáros sztereotípiák megjelenése napjainkban
Sümeginé Lehotai Edit: Kihívások és lehetséges válaszok a XXI. század könyvtárában
Dóra László: A könyvtár mentális térképe

Konferenciák
Vilcsek Andrea: Gyógyír a lélekre a könyvtár
Szepesi Judit: Innovatív szolgáltatások. Összefoglaló a Múzeumi és Műszaki Könyvtáros Szekció előadásairól (MKE 51. Vándorgyűlés, Székesfehérvár)

Könyv
Mezey László Miklós: Nyelvjárási nagyszótár – transzszilván „szótárregény”
Pogány György: Arany János nagyszalontai könyvtárának katalógusa

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2019/ 8

„A videójátékokban gyakran fellelhető a könyvtár és a könyvtáros szerepeltetése. A könyvtár szerepe általában itt is a tudás megszerzésének helye. Ezzel szemben a játékok­ban a könyvtárosok nem feltétlenül tájékoztatnak és kölcsönöznek, bár erre is találhatunk példákat a játékvilágban. A könyvtáros általában csak a nevében hasonlít egy „átlagos könyvtárosra”, több játékban egyfajta mitikus lényként ábrázolják őket. „Munkaköri le­írásukban” többek között a jövőbelátást, a rendházak védelmét és akár erőszakos csele­kedeteket is találhatunk.” (Hajdu Krisztián – Czeglédi László) (tovább…)

Szerkesztői előszó

Kategória: 2019/ 8

Oranges and peaches (Narancsok és őszibarackok) – olvasható a 2013-ban piacra dobott könyvtáros Lego minifugura kezében lévő köteten, ami utalás az 1995-ös Ez ám a buli! című amerikai vígjáték emblematikus jelenetére, melyben az ifjú könyvtáros hölgy félreérti a segítségét kérő olvasót, így lesz az Origin of species-ből (A fajok eredete) Oranges and peaches. A film ugyan nem lett sikeres, az említett jelenet viszont világszerte ismert könyvtáros mémként éli világát. A Lego kardigános, szemüveges könyvtáros hölgye a klasszikus, vagy mondjuk úgy, szokásos sztereotip könyvtárost testesíti meg, némi szellemességgel. De milyen könyvtárosképpel találkozhatunk a játékfilmek, filmsorozatok, irodalmi alkotások vagy épp a számítógépes játékok révén? Hiszen lépten-nyomon könyvtáros karakterekbe botlunk ezekben a médiumokban, s noha az ábrázolásmód olykor visszatetsző lehet, a könyvtáros professzió (pop)kulturális jelenléte önmagában is büszkeséggel tölthet el bennünket. (tovább…)

Címkék: , ,

Könyvtáros sztereotípiák megjelenése napjainkban

Kategória: 2019/ 8

Hétköznapi életünket előítéleteink akaratunkon kívül is befolyásolják, amelyek éppúgy lehetnek pozitívak, mint negatívak. A társadalom e tekintetben a könyvtárosokat sem kíméli, hiszen számos előítéletet, sztereotípiát alakítottak ki róluk.

A témával korábban is foglalkoztak már, készültek kutatások arról, hogy miként ítélik meg a könyvtárosokat és munkájukat. 1985-86-ban a Gereben Ferenc által vezetett országos reprezentatív felmérésben például „A könyvtáros olyan személy, aki…” kezdetű félmondatot kellett a kitöltőknek befejezniük. A válaszadók többsége szerint a könyvtáros olvasmányokat ajánl (28,7 %)[1]. Vidra Szabó Ferenc a könyvtárhasználók körében ismételte meg a kutatást 1995-ben, amelyben a válaszolók több mint háromnegyede egy társat látott a könyvtárosban, aki segít megtalálni a keresett információt[2]. (tovább…)

Címkék: , , , , ,

Kihívások és lehetséges válaszok a XXI. század könyvtárában

Kategória: 2019/ 8

„A kreativitás az, amikor az intelligencia jól szórakozik.”
(Albert Einstein)

Bevezetés

Mit jelent a könyvtár a XXI. században? Miben változott meg a szerepe, és benne a miénk, könyvtárosoké? Ezekre a kérdésekre sokféle válasz született, hiszen mást jelent a társadalomnak, mást a fenntartónak, s minden bizonnyal teljesen eltérő válaszokat adnának a könyvtárosok és a könyvtárhasználók. (tovább…)

Címkék: , , , , ,

A könyvtár mentális térképe

Kategória: 2019/ 8

A könyvtári igénybevételt és a szolgáltatások keresettségét sokféle módon lehetséges mérni. A legtöbb kutatás előre megszerkesztett kérdések mentén próbál adatokat szerezni a látogatóktól. A mentális térképek alkalmazása azonban indirekt módszerrel, egy játékos feladaton keresztül, szinte a tudatalattiból képes olyan információk előhívására, ami a hagyományos eljárással nem biztos, hogy sikerülne. Kutatásunkban – a könyvtár fejlesztéséhez és az igénybe vett könyvtári állományok felméréséhez – a mentális térképek módszerét alkalmaztuk kísérleti jelleggel. (tovább…)

Címkék: , , ,

Gyógyír a lélekre a könyvtár

Kategória: 2019/ 8

A CERL (Consortium of European Research Libraries) keretein belül működő könyvkötés-munkacsoport Uncovering the covers[1] címmel kétnapos workshopot tartott 2019. május végén az Uppsalai Egyetem könyvtárában. A vendéglátó intézmény részéről Stefan Andersson és Helena Backman könyvtárosok, Per Cullhed stratégiai fejlesztési menedzser, valamint Magnus Hjalmarsson és Roger Magnusson, a könyvtári digitalizálásban részt vevő szakemberek közelebbről is megismertették a hallgatóságot a könyvtár nemrégiben megújult főépületével, a Carolina Redivivával, s az ott folyó munkával. A műhelykonferencia záró részében Nicholas Pickwoad könyvkötéskutató tartott előadást, aki elsősorban a könyvkötések szerkezeti felépítésével, s ennek részeként a mindennapi használatra szánt, díszítetlen kötések vizsgálatával foglalkozik. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , ,

Innovatív szolgáltatások

Kategória: 2019/ 8

 Összefoglaló a Múzeumi és Műszaki Könyvtáros Szekció előadásairól
(MKE 51. Vándorgyűlés, Székesfehérvár)

2019-ben a Múzeumi és a Műszaki Szekció ezúttal közösen tartották meg évi ülésüket a Magyar Király Hotel Casino termében Székesfehérvárott, az MKE 51. Vándorgyűlése keretében. A levezető elnökök: dr. Kreutzer Andrea a Múzeumi Könyvtáros Szekció titkára és Nagy Zoltán a Műszaki Könyvtári Szekció elnöke voltak. A délelőtt folyamán összesen 4 előadást hallhattunk – kettőt műszaki, kettőt pedig múzeumi témában. (tovább…)

Címkék: , , , , , , ,

Nyelvjárási nagyszótár – transzszilván „szótárregény”

Kategória: 2019/ 8

Bühnagy székely szótár / Sántha Attila ; Ádám Gyula és Fodor István fotóival. – 2. átd., jav., jelentősen bőv. kiad. – Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2018. – 471 p. : ill., színes ; 28 cm. – (Székely termék)

 

(Szubjektív bevezető)

Sokat elárul könyv és recenzens viszonyáról, ha a tollforgatónak a kötetre vetett első pillantásakor számos gondolat villan föl a fejében, még azelőtt, hogy föllapozta volna. Bennem is sok emlék tolult föl, amikor kézbe vettem Sántha Attila Bühnagy székely szótár című testes, attraktív kivitelű, album formátumú művét. Elsőre az ötlött föl bennem, mekkora élmény, micsoda rácsodálkozás volt számomra az 1970-es évek végén Kriza János Vadrózsák című népköltési gyűjteményének elolvasása. Ekkor ízleltem meg a székely tájnyelv különös zamatát. (tovább…)

Címkék: , , , ,

Arany János nagyszalontai könyvtárának katalógusa

Kategória: 2019/ 8


Arany János nagyszalontai könyvtárának és széljegyzeteinek katalógusa / [sajtó alá rend.] Hász-Fehér Katalin ; [közread. az] … MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet. – Budapest : Universitas : MTA BTK ITI, 2019. – 1065 p. ; 24 cm

 

Arany János hagyatéka különféle határon inneni és határon túli közgyűjteményekben található, ugyanakkor egy nagyon értékes része ma már nem kutatható, a második világháborúban tragikus körülmények között megsemmisült, ezért is különlegesen jelentős minden egyes megmaradt dokumentum. A költőhöz köthető relikviák egyik becses részét szülővárosában, Nagyszalontán őrzik, így könyvtárának fennmaradt köteteit személyes tárgyaival együtt a szalontai Csonka toronyban kialakított emlékmúzeumban tekinthetik meg a kutatók és a tisztelők. (tovább…)

Címkék: , ,

Címkék