Az Erdélyi Unitárius Egyház XVIII. századi története

Kategória: 2020/ 2

Az Erdélyi Unitárius Egyház története / Uzoni Fosztó István, Kozma Mihály, Kozma János ; ford. Márkos Albert ; ford. egybevet., kieg. Balázs Mihály ; sajtó alá rendezte Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár Lehel. – Kolozsvár ; Budapest : Magyar Unitárius Egyház : Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete : Országos Széchényi Könyvtár, 2018 . – XII, 1244 p. : ill. . – (A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai ; 4/3/1.)

Luther fellépése 1517-ben és az a tézise, miszerint a teológiának egyetlen forrása van, a Biblia, szükségszerűen maga után vonta a lutheri elgondolásokon túlmutató protestáns irányzatok megjelenését. A mind radikálisabb hittételeket valló egyházak sorában a XVI. század második felében jelent meg az antitrinitárius irányzat és egyház, amely mint következetesen monoteista, vagyis az egy Istenben hívők közössége, a XVII. századtól unitárius néven határozza meg önmagát. (tovább…)

Címkék: , , , , , ,

Nyelvjárási nagyszótár – transzszilván „szótárregény”

Kategória: 2019/ 8

Bühnagy székely szótár / Sántha Attila ; Ádám Gyula és Fodor István fotóival. – 2. átd., jav., jelentősen bőv. kiad. – Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2018. – 471 p. : ill., színes ; 28 cm. – (Székely termék)

 

(Szubjektív bevezető)

Sokat elárul könyv és recenzens viszonyáról, ha a tollforgatónak a kötetre vetett első pillantásakor számos gondolat villan föl a fejében, még azelőtt, hogy föllapozta volna. Bennem is sok emlék tolult föl, amikor kézbe vettem Sántha Attila Bühnagy székely szótár című testes, attraktív kivitelű, album formátumú művét. Elsőre az ötlött föl bennem, mekkora élmény, micsoda rácsodálkozás volt számomra az 1970-es évek végén Kriza János Vadrózsák című népköltési gyűjteményének elolvasása. Ekkor ízleltem meg a székely tájnyelv különös zamatát. (tovább…)

Címkék: , , , ,

Erdélyi iskolai könyvtárosok a változások éveiben

Kategória: 2018/ 1

Az első nagy fordulat az erdélyi magyar iskolai könyvtárosok életében az 1989-es rendszerváltás volt. Magyarországról tonnaszámra érkeztek könyvek, folyóiratok atlaszok stb. Az ajándékcsomagban lévő dokumentumok semmilyen szempontból nem lettek szelektálva. Az öröm mégis nagy volt, hiszen könyvtárépítés céljából igen jól jöttek az adományok. Sajnos, ezt követően sem került sor a könyvtáros általi megrostálásra. Így olyan példányok is kerültek be a könyvtárba, amelyeket az olvasók sohasem vettek ki. Ahol ésszerűen jártak el, ott bizony a mai napig is többnyire használható dokumentumok vannak. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék