Innovatív szolgáltatások

Kategória: 2019/ 8

 Összefoglaló a Múzeumi és Műszaki Könyvtáros Szekció előadásairól
(MKE 51. Vándorgyűlés, Székesfehérvár)

2019-ben a Múzeumi és a Műszaki Szekció ezúttal közösen tartották meg évi ülésüket a Magyar Király Hotel Casino termében Székesfehérvárott, az MKE 51. Vándorgyűlése keretében. A levezető elnökök: dr. Kreutzer Andrea a Múzeumi Könyvtáros Szekció titkára és Nagy Zoltán a Műszaki Könyvtári Szekció elnöke voltak. A délelőtt folyamán összesen 4 előadást hallhattunk – kettőt műszaki, kettőt pedig múzeumi témában.

Farkas István a Pedro Kft.[1] igazgatója a Könyvszkennerek új generációja tekintettel a városi és községi könyvtárak muzeális és helyismeret értékeinek védelemére című prezentációját egy fogalommagyarázattal kezdte: mi a különbség a digitalizálás és a digitalizáció között?, majd a Pedro Kft. által forgalmazott digitalizáló eszközök bemutatásával folytatta az előadását.

Műhelymunkához, önkiszolgáló rendszerű, A3–tól A0-ig terjedő mérettartományban használható, digitális másolatkészítéshez is alkalmas szkennereket mutatott be. A Pedro Kft. többek között a német Zeutschel cég termékeit is forgalmazza, melyek – a megbízható minőség mellett – UV- és IR-sugárzás-mentes megvilágítást alkalmaznak, többségük beépített dokumentumkímélő könyvbölcsővel, tükröződésmentes, optikailag tiszta leszorító üveglappal felszereltek. Ezekhez a nagy teljesítményű digitalizáló eszközökhöz könyvtámaszok is rendelkezésre állnak, melyek részben a nehezen nyitható, szorosan kötött dokumentumok digitalizálásában segítenek, másrészt pedig alkalmazásukkal a dokumentumasztal méreténél akár kétszer nagyobb dokumentumok is beolvashatóvá válnak.

A cég a szkennerek forgalmazása mellett azok szervizelését is vállalja, de szolgáltatásai közt a tanácsadás és a bérszkennelés is helyet kapott, azaz mikroformátumú és hagyományos dokumentumokról saját eszközökkel is végez digitalizálási tevékenységet: felvételezést, rendezést, optikai karakterfelismerést.

 Farkas István előadás közben

Berek László az Óbudai Egyetem[2] könyvtárigazgatója Az Óbudai Egyetemi Könyvtár és a Székesfehérvári Tagkönyvtár 21. századi szolgáltatásai az oktatás és a kutatástámogatás területén címmel színes, képekkel illusztrált előadásában mutatta be az egyetemi könyvtár történetét, és a hozzá tartozó tagkönyvtárak szolgáltatásait az oktatás és a kutatás területén.

Az egyetemi könyvtár online szolgáltatásai közül válogatva:

  • MTMT,
  • Open Access források,
  • PRIMO – keresőfelület az egyetemi könyvtár nyomtatott és elektronikus állományaihoz,
  • Könyvtári blog – tudományos és ismeretterjesztő rövid hírek az Óbudai Egyetem könyvtárosaitól,
  • Online – PDF-ben letölthető – tananyagok, jegyzetek,
  • Oktatóvideók, tutorialok,
  • ÓDA – Óbudai Egyetemi Digitális Archívum.

Színvonalas szolgáltatásaival az egyetemi könyvtár és tagkönyvtárai, egymással és az oktatókkal, a kutatókkal együttműködve végzik értékteremtő és értékközvetítő tevékenységüket. Korszerű információs technológiát alkalmazva támogatják és szolgálják a folyamatosan fejlődő képzési formákat, valamint hozzáférést biztosítanak az egyetem tudásvagyonához.

Berek László könyvtárigazgató

Hajdú Zsófia a PRE-CON Restaurátor Kft.[3] vezető restaurátora „Azért a víz az úr.” Restaurálási esetek és tanulmányok a Pre-Con Restaurátor Kft. gyakorlatában címmel tartott bemutatót.

Előadásában a nyomtatott és a képi dokumentumok vízkárosodásait és a 80 % feletti, magas páratartalom hatásait, a spórák és a penész kialakulását mutatta be. A károsodás észlelése után az előadó három fontos tennivalóra hívta fel a figyelmünket:

  • szakember bevonásával  a restaurálás vagy preventív konzerválás megkezdése,
  • a károsodáshoz vezető okok felderítése,
  • a vizsgálatokból kinyert tapasztalatok alapján, hatékony megelőzési állományvédelmi stratégia kidolgozása.

Az újabb károsodások elkerülése érdekében a raktárakban fontos a klímák, levegőztető berendezések rendszeres ellenőrzése. A beázások figyelése, és amint lehetséges a tárolóhelyiségek felújítása.

Mátyás Melinda

Mátyás Melinda és Tóth Kornél a Qulto – Monguz Kft.[4] munkatársai Újdonságok a Qulto múzeumi világában címmel tartottak előadást.

A bemutató első felében megismerkedhettünk a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) céljával, feladatával, jellemzőivel. A KDS egyik célja a digitalizált dokumentumok újrahasznosítása oktatási tartalmak előállításával. Erre kínál megoldást a cég a Qulto Education, tanulást támogató moduljával.

Az előadás második felében már megvalósult múzeumi projektekről hallhattunk és láthattuk a weboldalaikat. Ezek közül néhány:

A Monguz Kft. múzeumi fejlesztésének az a célja, hogy előmozdítsa a múzeumi folyamatok gépesítését a legújabb trendek irányába, mely egyaránt segítheti a múzeumok belső szakmai munkáját, a gyűjtemények kezelését, feldolgozását, illetve a látogatókat megszólító kiállítási, szervezési munkákat a különböző múzeumi attrakciófejlesztések révén.

A levezető elnökök a szekcióülés végén összefoglalták az előadások fontosabb gondolatait. A több szakmai platformon is meghirdetett Múzeumi és Műszaki Könyvtáros Szekció programja elérte célját. A szakmailag színvonalas, tartalmas előadásokat, több mint 80 fő hallgatta végig.

A délutáni program során kávézással egybekötött interaktív múzeumi tárlatvezetésre invitálták a megjelenteket.

A fényképeket Simon Erika készítette.



[1] https://www.mikrofilm.hu/

[2] http://lib.uni-obuda.hu/

[3] http://www.pre-con.hu/

[4] https://qulto.eu/

Címkék