Tartalom

Kategória: 2018/ 7

Könyvtárpolitika
Barátné Hajdu Ágnes: Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége

Műhelykérdések
Mennyeiné Várszegi Judit: Használó – közönség – közösség. Helyismeret és kapcsolatépítés az információk áramlásában

Konferenciák
Bánkeszi Katalin – Szepesi Judit: Összefoglaló a keszthelyi MKE Vándorgyűlés műszaki szekciójának munkájáról
Bényei Miklós: A bibliográfiai szekció a kilencvenes évek vándorgyűlésein
Béres Judit: Az év fiatal könyvtárosa 2018. Interjú Szüts Etelével
Béres Judit: Az év fiatal könyvtárosa 2018 – különdíj. Interjú Jeneiné Ecseri Mariannal
Laki Ildikó: A kultúra társadalma – a társadalom kultúrája
Tamáska Lajos: Felhőre könyvtárak!

Olvasás
Gombos Péter – Szinger Veronika: Magyarország (is) olvas a gyerekeknek
Huszti Ágnes: Mit olvas a digitális generáció? Interjú Gombos Péterrel a 2017-es olvasásfelmérés eredményeiről

Könyv
Béres Judit: Biblioterápia olasz módra

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2018/ 7

„A Magyar Könyvtárosok Egyesülete az egyik legrégibb kulturális egyesület, mely kimagasló reprezentativitással bíró, professzionálisan működő és az általa képviseltek érdekében hatékonyan cselekvő szervezet. Megkerülhetetlen szakmai partner minden, a könyvtárak és a könyvtárosság jövőjét meghatározó kérdésben. A 2016-2021 közötti stratégiánk küldetésében szerepel és szakmai érdekképviseletünk elemeként jelenik meg többek között a könyvtárosi kompetenciák folyamatos építése; önmagunk szüntelen fejlesztése; szolgáltatásaink szintjének emelése; olvasóink és látogatóink elégedettségének növelése, információhoz való hozzáférésének biztosítása érdekében. Ehhez járul hozzá múltunk szakszerű feltárásának, hagyományaink ápolásának igénye; identitásunk növelése, szakmai elhivatottságunk megalapozása; a társadalom szolgálatában, az életminőség növelésében betöltött könyvtári hozzájárulás és szerep felismerése. Különösen igaz ez akkor, amikor az 50. ünnepi vándorgyűlésen vagyunk Keszthelyen.” (Barátné Hajdu Ágnes) (tovább…)

Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége1

Kategória: 2018/ 7

 

 

Tisztelt Vendégeink! Kedves Kollégák!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete az egyik legrégibb kulturális egyesület, mely kimagasló reprezentativitással bíró, professzionálisan működő és az általa képviseltek érdekében hatékonyan cselekvő szervezet. Megkerülhetetlen szakmai partner minden, a könyvtárak és a könyvtárosság jövőjét meghatározó kérdésben. A 2016-2021 közötti stratégiánk küldetésében szerepel és szakmai érdekképviseletünk elemeként jelenik meg többek között a könyvtárosi kompetenciák folyamatos építése; önmagunk szüntelen fejlesztése; szolgáltatásaink szintjének emelése; olvasóink és látogatóink elégedettségének növelése, információhoz való hozzáférésének biztosítása érdekében. (tovább…)

Használó – közönség – közösség

Kategória: 2018/ 7

Helyismeret és kapcsolatépítés az információk áramlásában

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete XX. Országos Helyismereti Konferenciáját a fenti címmel 2018. július 25-27. között Győrben rendezte meg, a társszervező és házigazda Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Térrel együttműködésben.

A szervezet és az intézmény jó kapcsolata 2008-ra nyúlik vissza, az akkori megyei könyvtár fogadta a XV. Országos Helyismereti Konferenciát. Idén a korszerűsített, külsejében megújult Kisfaludy Könyvtár rendezvényterme és helyismereti részlege adott otthont a tanácskozásnak. (tovább…)

Címkék:

Összefoglaló a keszthelyi MKE Vándorgyűlés műszaki szekciójának munkájáról

Kategória: 2018/ 7

Tamáska Lajos Felhőre könyvtárak! című előadásában elhangzott, hogy az EMMI és az NIIF Intézet célkitűzései közé tartozik a közgyűjtemények informatikai költségeinek csökkentése, ennek érdekében az NIIF felhő hálózatot üzemeltet. Az előadás ismertette a felhővel kapcsolatos fogalmakat, bemutatta a felhő működés lényegét és a felhő struktúrákat, vázolta az üzleti alapon működő felhő-szolgáltatások (Google Drive, One Drive) működését. A hallgatóság megismerhette az NIIF által nyújtott felhő hálózat hardver és szoftver eszközeit. A szolgáltatások közül a kutatóhálózati és multimédia szolgáltatásokra hívta fel a figyelmet. Javaslatot tett arra, hogy ezek közül a könyvtáraknak mit érdemes igénybe venni, illetve hogy hol, hogyan lehet azokat megrendelni. (tovább…)

Címkék:

A bibliográfiai szekció a kilencvenes évek vándorgyűlésein1

Kategória: 2018/ 7

Velem közel egykorú kollégáimat egy kis nosztalgiázásra, a fiatalabbakat némi időutazásra invitálom. Kezdjük rögtön az elején. A magyarországi bibliográfiai tevékenység több évszázados múltra tekint vissza. Kevésbé ismert, hogy egy református lelkész, Szilvásújfalvi Anderko Imre már a tizenhatodik század végén elkészítette az első hazai bibliográfiát, amelynek kézirata azóta elveszett, csak töredékét nyomtatták ki. A könyvtárosképzés tananyaga viszont a magyar nemzeti bibliográfia úttörőjének, Czvittinger Dávidnak a szatmári béke évében külföldön kiadott összeállítása. Ritkábban olvashatunk, hallhatunk Sándor István ugyancsak előremutató Magyar könyvesházáról. (tovább…)

Címkék:

Az év fiatal könyvtárosa 2018

Kategória: 2018/ 7

Interjú Szüts Etelével

Az MKE Keszthelyen tartott 50. vándorgyűlésén a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség a beérkezett pályázatok alapján 2018-ban Szüts Etelének ítélte oda „Az év fiatal könyvtárosa” elismerést. Interjúnk a tehetséges fiatal kolléga ígéretes pályájának alakulásába enged betekintést. (tovább…)

Címkék:

Az év fiatal könyvtárosa 2018 – különdíj

Kategória: 2018/ 7

Interjú Jeneiné Ecseri Mariannal

Az MKE Keszthelyen tartott 50. vándorgyűlésén az „Az év fiatal könyvtárosa”-díj mellett hagyományosan átadásra került az MKE és a Kovács Máté Alapítvány által adományozott különdíj is, amelyet 2018-ban Jeneiné Ecseri Mariann vehetett át. Interjúnk egy elkötelezett ifjúsági könyvtáros kiváló munkájába enged bepillantást. (tovább…)

Címkék:

A kultúra társadalma – a társadalom kultúrája1

Kategória: 2018/ 7

„A kultúra nem valami fennkölt dolog, nem a messzi magasban kevesek számára rezgő délibáb, hanem a mindennapi élet szerves része. A kultúra többek között nem egyéb, mint azok a sárga fedelű, silány papírból készült, vacak kis könyvek, amelyek nagy műveket közvetítenek és amelyeket bárki bármikor megvehet.”  (Spiró György)

A könyvtár intézménye alapvetően még mindig kulturális intézményként definiálódik a mai magyar társadalom gondolatvilágában, mely intézmény a 21. századra komoly változásokat élt meg, jelentős átalakuláson ment keresztül. Ezen intézményen kívül hasonlóan erőteljes átalakuláson mentek keresztül a művelődési otthonok, a levéltárak, a szabadidő komplex eltöltésére szolgáló intézmények és a muzeális intézmények. (tovább…)

Címkék:

Felhőre könyvtárak!

Kategória: 2018/ 7

Az MKE keszthelyi vándorgyűlésén elhangzott Felhőre könyvtárak! című előadás az idő rövidsége miatt mindössze figyelemfelkeltésre volt elegendő. Jelen cikk is a figyelemfelkeltést szolgája, fókuszálva arra, hogy a könyvtárban dolgozóknak mit kell tudniuk a felhő szolgáltatásokról, hogy felelősséggel tudjanak dönteni arról, egyáltalán akarják-e és, ha igen, mely szolgáltatásokat kívánják igénybe venni. (tovább…)

Címkék:

Magyarország (is) olvas a gyerekeknek

Kategória: 2018/ 7

A Visegrad Reads to Kids (Visegrád olvas a gyerekeknek) projekt előzményének tekinthető All of Europe Reads to Kids (egész Európa olvas a gyerekeknek) kezdeményezésről, valamint az ebbe a programba kapcsolódó Minden cseh olvas a gyerekeknek elnevezésű cseh civil szervezetről már korábban tájékozódhattak az olvasók.1 (tovább…)

Címkék: ,

Mit olvas a digitális generáció?

Kategória: 2018/ 7

Interjú Gombos Péterrel a 2017-es olvasásfelmérés eredményeiről

Az én könyvtáram projekt keretében végzett 2017-es országos reprezentatív olvasásfelmérés miben tér el az eddigi olvasási szokásokra irányuló vizsgálatoktól?

G.P.: Most először kerültek be a vizsgált körbe a 3–6 éves gyerekek, ez szerintem nagyon fontos különbség. Másrészt a pályázati forrásnak köszönhetően a kutatást két éven belül meg lehet ismételni, ilyenre korábban még nem volt példa. (tovább…)

Címkék: ,

Biblioterápia olasz módra

Kategória: 2018/ 7

Marco DallaValle: Biblioterapia. Strumenti applicativi per le diverse professioni. Verona: Qui Edit, 2018. 347 p.

 

 

Magyarországi távlatból, ahol régóta oly sok megjelenési módja van a biblioterápiás képzéseknek, és cikkek, könyvek formájában egyre szélesebb körben kibontakozó szakirodalma is van a területnek, nehéz elképzelni, hogy milyen lehet a helyzete annak a szakembernek, aki egy olyan – tőlünk nem is oly távoli – országban sajátítaná el és gyakorolná az irodalomterápiát, ahol nincsen ennek komolyabb hagyománya. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék