Tartalom

Kategória: 2018/ 7

Könyvtárpolitika
Barátné Hajdu Ágnes: Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége

Műhelykérdések
Mennyeiné Várszegi Judit: Használó – közönség – közösség. Helyismeret és kapcsolatépítés az információk áramlásában

Konferenciák
Bánkeszi Katalin – Szepesi Judit: Összefoglaló a keszthelyi MKE Vándorgyűlés műszaki szekciójának munkájáról
Bényei Miklós: A bibliográfiai szekció a kilencvenes évek vándorgyűlésein
Béres Judit: Az év fiatal könyvtárosa 2018. Interjú Szüts Etelével
Béres Judit: Az év fiatal könyvtárosa 2018 – különdíj. Interjú Jeneiné Ecseri Mariannal
Laki Ildikó: A kultúra társadalma – a társadalom kultúrája
Tamáska Lajos: Felhőre könyvtárak!

Olvasás
Gombos Péter – Szinger Veronika: Magyarország (is) olvas a gyerekeknek
Huszti Ágnes: Mit olvas a digitális generáció? Interjú Gombos Péterrel a 2017-es olvasásfelmérés eredményeiről

Könyv
Béres Judit: Biblioterápia olasz módra

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2018/ 7

„A Magyar Könyvtárosok Egyesülete az egyik legrégibb kulturális egyesület, mely kimagasló reprezentativitással bíró, professzionálisan működő és az általa képviseltek érdekében hatékonyan cselekvő szervezet. Megkerülhetetlen szakmai partner minden, a könyvtárak és a könyvtárosság jövőjét meghatározó kérdésben. A 2016-2021 közötti stratégiánk küldetésében szerepel és szakmai érdekképviseletünk elemeként jelenik meg többek között a könyvtárosi kompetenciák folyamatos építése; önmagunk szüntelen fejlesztése; szolgáltatásaink szintjének emelése; olvasóink és látogatóink elégedettségének növelése, információhoz való hozzáférésének biztosítása érdekében. Ehhez járul hozzá múltunk szakszerű feltárásának, hagyományaink ápolásának igénye; identitásunk növelése, szakmai elhivatottságunk megalapozása; a társadalom szolgálatában, az életminőség növelésében betöltött könyvtári hozzájárulás és szerep felismerése. Különösen igaz ez akkor, amikor az 50. ünnepi vándorgyűlésen vagyunk Keszthelyen.” (Barátné Hajdu Ágnes) (tovább…)

Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége1

Kategória: 2018/ 7

 

 

Tisztelt Vendégeink! Kedves Kollégák!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete az egyik legrégibb kulturális egyesület, mely kimagasló reprezentativitással bíró, professzionálisan működő és az általa képviseltek érdekében hatékonyan cselekvő szervezet. Megkerülhetetlen szakmai partner minden, a könyvtárak és a könyvtárosság jövőjét meghatározó kérdésben. A 2016-2021 közötti stratégiánk küldetésében szerepel és szakmai érdekképviseletünk elemeként jelenik meg többek között a könyvtárosi kompetenciák folyamatos építése; önmagunk szüntelen fejlesztése; szolgáltatásaink szintjének emelése; olvasóink és látogatóink elégedettségének növelése, információhoz való hozzáférésének biztosítása érdekében. (tovább…)

Használó – közönség – közösség

Kategória: 2018/ 7

Helyismeret és kapcsolatépítés az információk áramlásában

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete XX. Országos Helyismereti Konferenciáját a fenti címmel 2018. július 25-27. között Győrben rendezte meg, a társszervező és házigazda Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Térrel együttműködésben.

A szervezet és az intézmény jó kapcsolata 2008-ra nyúlik vissza, az akkori megyei könyvtár fogadta a XV. Országos Helyismereti Konferenciát. Idén a korszerűsített, külsejében megújult Kisfaludy Könyvtár rendezvényterme és helyismereti részlege adott otthont a tanácskozásnak. (tovább…)

Címkék:

Összefoglaló a keszthelyi MKE Vándorgyűlés műszaki szekciójának munkájáról

Kategória: 2018/ 7

Tamáska Lajos Felhőre könyvtárak! című előadásában elhangzott, hogy az EMMI és az NIIF Intézet célkitűzései közé tartozik a közgyűjtemények informatikai költségeinek csökkentése, ennek érdekében az NIIF felhő hálózatot üzemeltet. Az előadás ismertette a felhővel kapcsolatos fogalmakat, bemutatta a felhő működés lényegét és a felhő struktúrákat, vázolta az üzleti alapon működő felhő-szolgáltatások (Google Drive, One Drive) működését. A hallgatóság megismerhette az NIIF által nyújtott felhő hálózat hardver és szoftver eszközeit. A szolgáltatások közül a kutatóhálózati és multimédia szolgáltatásokra hívta fel a figyelmet. Javaslatot tett arra, hogy ezek közül a könyvtáraknak mit érdemes igénybe venni, illetve hogy hol, hogyan lehet azokat megrendelni. (tovább…)

Címkék:

A bibliográfiai szekció a kilencvenes évek vándorgyűlésein1

Kategória: 2018/ 7

Velem közel egykorú kollégáimat egy kis nosztalgiázásra, a fiatalabbakat némi időutazásra invitálom. Kezdjük rögtön az elején. A magyarországi bibliográfiai tevékenység több évszázados múltra tekint vissza. Kevésbé ismert, hogy egy református lelkész, Szilvásújfalvi Anderko Imre már a tizenhatodik század végén elkészítette az első hazai bibliográfiát, amelynek kézirata azóta elveszett, csak töredékét nyomtatták ki. A könyvtárosképzés tananyaga viszont a magyar nemzeti bibliográfia úttörőjének, Czvittinger Dávidnak a szatmári béke évében külföldön kiadott összeállítása. Ritkábban olvashatunk, hallhatunk Sándor István ugyancsak előremutató Magyar könyvesházáról. (tovább…)

Címkék:

Az év fiatal könyvtárosa 2018

Kategória: 2018/ 7

Interjú Szüts Etelével

Az MKE Keszthelyen tartott 50. vándorgyűlésén a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség a beérkezett pályázatok alapján 2018-ban Szüts Etelének ítélte oda „Az év fiatal könyvtárosa” elismerést. Interjúnk a tehetséges fiatal kolléga ígéretes pályájának alakulásába enged betekintést. (tovább…)

Címkék:

Az év fiatal könyvtárosa 2018 – különdíj

Kategória: 2018/ 7

Interjú Jeneiné Ecseri Mariannal

Az MKE Keszthelyen tartott 50. vándorgyűlésén az „Az év fiatal könyvtárosa”-díj mellett hagyományosan átadásra került az MKE és a Kovács Máté Alapítvány által adományozott különdíj is, amelyet 2018-ban Jeneiné Ecseri Mariann vehetett át. Interjúnk egy elkötelezett ifjúsági könyvtáros kiváló munkájába enged bepillantást. (tovább…)

Címkék:

A kultúra társadalma – a társadalom kultúrája1

Kategória: 2018/ 7

„A kultúra nem valami fennkölt dolog, nem a messzi magasban kevesek számára rezgő délibáb, hanem a mindennapi élet szerves része. A kultúra többek között nem egyéb, mint azok a sárga fedelű, silány papírból készült, vacak kis könyvek, amelyek nagy műveket közvetítenek és amelyeket bárki bármikor megvehet.”  (Spiró György)

A könyvtár intézménye alapvetően még mindig kulturális intézményként definiálódik a mai magyar társadalom gondolatvilágában, mely intézmény a 21. századra komoly változásokat élt meg, jelentős átalakuláson ment keresztül. Ezen intézményen kívül hasonlóan erőteljes átalakuláson mentek keresztül a művelődési otthonok, a levéltárak, a szabadidő komplex eltöltésére szolgáló intézmények és a muzeális intézmények. (tovább…)

Címkék:

Felhőre könyvtárak!

Kategória: 2018/ 7

Az MKE keszthelyi vándorgyűlésén elhangzott Felhőre könyvtárak! című előadás az idő rövidsége miatt mindössze figyelemfelkeltésre volt elegendő. Jelen cikk is a figyelemfelkeltést szolgája, fókuszálva arra, hogy a könyvtárban dolgozóknak mit kell tudniuk a felhő szolgáltatásokról, hogy felelősséggel tudjanak dönteni arról, egyáltalán akarják-e és, ha igen, mely szolgáltatásokat kívánják igénybe venni. (tovább…)

Címkék:

Magyarország (is) olvas a gyerekeknek

Kategória: 2018/ 7

A Visegrad Reads to Kids (Visegrád olvas a gyerekeknek) projekt előzményének tekinthető All of Europe Reads to Kids (egész Európa olvas a gyerekeknek) kezdeményezésről, valamint az ebbe a programba kapcsolódó Minden cseh olvas a gyerekeknek elnevezésű cseh civil szervezetről már korábban tájékozódhattak az olvasók.1 (tovább…)

Címkék: ,

Mit olvas a digitális generáció?

Kategória: 2018/ 7

Interjú Gombos Péterrel a 2017-es olvasásfelmérés eredményeiről

Az én könyvtáram projekt keretében végzett 2017-es országos reprezentatív olvasásfelmérés miben tér el az eddigi olvasási szokásokra irányuló vizsgálatoktól?

G.P.: Most először kerültek be a vizsgált körbe a 3–6 éves gyerekek, ez szerintem nagyon fontos különbség. Másrészt a pályázati forrásnak köszönhetően a kutatást két éven belül meg lehet ismételni, ilyenre korábban még nem volt példa. (tovább…)

Címkék: ,

Biblioterápia olasz módra

Kategória: 2018/ 7

Marco DallaValle: Biblioterapia. Strumenti applicativi per le diverse professioni. Verona: Qui Edit, 2018. 347 p.

 

 

Magyarországi távlatból, ahol régóta oly sok megjelenési módja van a biblioterápiás képzéseknek, és cikkek, könyvek formájában egyre szélesebb körben kibontakozó szakirodalma is van a területnek, nehéz elképzelni, hogy milyen lehet a helyzete annak a szakembernek, aki egy olyan – tőlünk nem is oly távoli – országban sajátítaná el és gyakorolná az irodalomterápiát, ahol nincsen ennek komolyabb hagyománya. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék

(1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (11) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (43) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)