Összefoglaló a keszthelyi MKE Vándorgyűlés műszaki szekciójának munkájáról

Kategória: 2018/ 7

Tamáska Lajos Felhőre könyvtárak! című előadásában elhangzott, hogy az EMMI és az NIIF Intézet célkitűzései közé tartozik a közgyűjtemények informatikai költségeinek csökkentése, ennek érdekében az NIIF felhő hálózatot üzemeltet. Az előadás ismertette a felhővel kapcsolatos fogalmakat, bemutatta a felhő működés lényegét és a felhő struktúrákat, vázolta az üzleti alapon működő felhő-szolgáltatások (Google Drive, One Drive) működését. A hallgatóság megismerhette az NIIF által nyújtott felhő hálózat hardver és szoftver eszközeit. A szolgáltatások közül a kutatóhálózati és multimédia szolgáltatásokra hívta fel a figyelmet. Javaslatot tett arra, hogy ezek közül a könyvtáraknak mit érdemes igénybe venni, illetve hogy hol, hogyan lehet azokat megrendelni. Az előadás befejezéseként színes képsorokat láthattunk a Google adattárolásáról, annak technikájáról. Bánkeszi Katalin és Szepesi Judit a Könyvtári Intézet megújuló távoktatási rendszerének fejlesztési lépéseit ismertette, mely az Országos Könyvtári Rendszer projekt részeként valósul meg.

Szepesi Judit Oktatás és tanulás online környezetben című előadásában a Könyvtári Intézet e-learning rendszerének tervezési folyamatát, az ezek által szerzett tapasztalatokat, és az ezek mentén kialakuló e-learning fogalmakat mutatta be. A hallgatóság megismerkedhetett az online tanulást támogató eszközökkel, az elektronikus környezetben alkalmazott oktatás módszertanával és a hatékony, konstruktív munkához szükséges oktatói és tanulói kompetenciákkal.

Az előadó kihangsúlyozta, hogy átmenet nélkül nem lehet gyökeresen megváltoztatni sem az online oktatási, sem az online tanulási szokásainkat, ezért annak érdekében, hogy a tervezett rendszert a képzésben résztvevők céljaiknak és feladataiknak megfelelően használják, akkreditált képzést terveznek, mely az e-learning módszertanával és az e-learning rendszer használatával foglalkozik. A Könyvtári Intézet oktatói külön tanfolyamon ismerkedhetnek meg a rendszer használatával és a hatékony oktatási tartalmak összeállításával.

Az előadás folytatásaként Bánkeszi Katalin A Könyvtári Intézet megújuló e-learning rendszere címmel bemutatta a távoktatás előzményeit a Könyvtári Intézetben, majd az e-learning fontosságát és előnyeit sorolta fel. Megismerkedhettünk azokkal a stratégiai fejlesztésekkel is, amelyek segítségével lépésről lépésre újul meg az oktatásszervezés és annak eszközei (pl. tantermek, eszközök, rendszerfejlesztés).

A fejlesztések közül a folyamatban lévő e-learning portál fejlesztését és a rendszerrel szemben támasztott elvárásokat ismertette, majd bemutatta annak moduláris felépítését, fontosabb tulajdonságait, szolgáltatásait. Az előadó külön kiemelte, hogy olyan weben elérhető e-learning portál (szolgáltató rendszer) fejlesztése a cél, amely támogatja a Könyvtári Intézet továbbképzési tevékenységéből fakadó adminisztrációs és dokumentációs feladatok ellátását, a tanulási folyamatokhoz web 2.0-ás környezetet biztosít, valamint megoldja az oktatási elemek és az oktatási tartalmak szerkesztését, feldolgozását, tárolását, szolgáltatását és sokoldalú visszakereshetőségét. Az OSZK-nak segítséget nyújt a belső képzései lebonyolításában, ezen kívül a megyei könyvtárak számára lehetőséget biztosít a rendszerhez való csatlakozásra, illetve támogatja szakmai képzéseik lebonyolítását.

Horváth Zoltánné A könyvtári intelligens rendszerek és mesterséges intelligencia című előadásában arról számolt be, hogy újabb és újabb kutatásokról, fejlesztésekről olvashatunk a mesterséges intelligencia (MI) területéről. Az előadás az MI és a könyvtári rendszerek kapcsolatát taglalta nagyon figyelemre méltóan.

A mesterséges intelligencia a könyvtárakban és az üzleti intelligencia (BI) területen hasonló elemző módszerek alkalmazásával támogatja a tárolt információk kinyerését, a mély analitikus feltárást – fejtette ki előadásában Horváth Zoltánné. A könyvtárak és a könyvtári fejlesztésekkel foglalkozó vállalkozások szemantika-alapú fejlesztései és jelölőnyelvei (RDF, SKOS, FRBR stb.) a fogalmi elemzés eszközeivel (ontológiák, szemantikus adatszótárak stb.) a pontos szövegfelismerés és -értelmezés támogatásában jelentős eredményeket mutatnak fel – az interneten lévő tudáshálózatok mellett – a mesterséges intelligencia fejlesztések területén.

Előadásában hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia a könyvtárakban és az üzleti területen nem annak hagyományos értelmezése mentén, hanem piaci vonatkozásában fejlődik (pl. az üzleti intelligencia környezetében).

A Műszaki szekció három cégnek is teret adott termékeik és szolgáltatásaik bemutatására. Udvardy-Nagy István (Egyedi igényekre szabott RFID megoldások könyvtáraknak) és Sipos István (Könyvtári szolgáltatás – fejlesztés innovatív RFID eszközökkel) előadásaiból megismerhettük a biztonságos RFID technológiát, eszközeit és azok könyvtári alkalmazását.

Farkas István mérnök Műszaki újdonságok a könyvtári szkennelés területén című előadásában a digitális és analóg archiválási technológiát mutatta be. Láthattunk néhány – a cég által forgalmazott – nagy teljesítményű könyv- és dokumentumszkennert, mikrofilmes berendezéseket, valamint digitalizált dokumentumok szolgáltatásához, feldolgozásához szükséges szoftveres eszközöket.

Címkék