Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége1

Kategória: 2018/ 7

 

 

Tisztelt Vendégeink! Kedves Kollégák!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete az egyik legrégibb kulturális egyesület, mely kimagasló reprezentativitással bíró, professzionálisan működő és az általa képviseltek érdekében hatékonyan cselekvő szervezet. Megkerülhetetlen szakmai partner minden, a könyvtárak és a könyvtárosság jövőjét meghatározó kérdésben. A 2016-2021 közötti stratégiánk küldetésében szerepel és szakmai érdekképviseletünk elemeként jelenik meg többek között a könyvtárosi kompetenciák folyamatos építése; önmagunk szüntelen fejlesztése; szolgáltatásaink szintjének emelése; olvasóink és látogatóink elégedettségének növelése, információhoz való hozzáférésének biztosítása érdekében. Ehhez járul hozzá múltunk szakszerű feltárásának, hagyományaink ápolásának igénye; identitásunk növelése, szakmai elhivatottságunk megalapozása; a társadalom szolgálatában, az életminőség növelésében betöltött könyvtári hozzájárulás és szerep felismerése. Különösen igaz ez akkor, amikor az 50. ünnepi vándorgyűlésen vagyunk Keszthelyen. Címünk a 2016-ban megalkotott stratégiánkhoz, de egyben az évfordulóhoz is kötődik:

Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége

Választott témánk természetesen nem kizárólag a múlt eredményeinek áttekintésére indít bennünket, bár ennek is megvan a maga értékmegőrző, motiváló funkciója, hanem rámutat a könyvtáraknak és a könyvtárosoknak a versenyképes ország kialakításában betöltött meghatározó szerepére, valamint arra, hogy az általunk vallott értékek tudatosítása és képviselete komoly előrehaladást indukál mind szűkebb, mind tágabb környezetünkben, a társadalomban. Elég csak utalni az elmúlt év sikeres egyesületi rendezvényeire, ahogy számos összegzést adtunk hazai és nemzetközi szinten is arról, hogy milyen magyar könyvtári hozzájárulások vannak az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz, és az ezzel kapcsolatban megjelent magyar és angol nyelvű kiadványunkra, mely mind az IFLA vezetőségéhez, mind az ENSZ magyar missziójához, mind Áder János köztársasági elnök úrhoz eljutott. Az MKE és a magyar könyvtárosok munkájának elismeréséül kaptunk meghívást a 2018. június 28-án és 29-én New Yorkban tartott Global Convening rendezvényre, ahová az IFLA International Advocacy Programjában 35 legsikeresebben teljesítő ország könyvtáros egyesületei kaptak meghívást, és köztük volt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete is! Ezúton is köszönöm mindenkinek, akik a tavalyi szemináriumokon és programokon részt vett és mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során támogatják ezeket az elveket, segítettek összegyűjteni a jó gyakorlatokat, vagyis kedves mindannyiuknak! Ahogy Glória Perez Salmerón IFLA elnök többször is hangoztatta, minden könyvtáros munkájának lényege, hivatásának eszenciája az, hogy segít és támogat, ha kell információval, tudásmegosztással, információs műveltség kialakításával, szociális érzékenységgel, formális és nemformális oktatással.

A könyvtárak nap mint nap demonstrálják, hogy segítik az ENSZ 2030 Agenda alapvető küldetésének teljesülését. Vagyis a „Leave No One Behind” „Senkit nem hagyunk el/Senkit nem hagyunk magára” elve – nem ábránd, hanem valóság a könyvtárakban és az egyesületben is.

Központi témánk arra szeretné ráirányítani a figyelmet, hogy a könyvtár és a könyvtáros ma már nemcsak hídként, hanem aktív szereplőként jelenik meg az értékközvetítés terén, tudatosan törekedve arra, hogy hatékony legyen a sikeres jövő érdekében. Hadd erősítsem meg ezt egy IFLA jelmondattal: Our vision! Our Future! A mi jövőképünk, a mi jövőnk!!

Idei témánk alapfeladatainkból, a környezet adta kihívásokból, és az ezekre választ kereső stratégiánkból formálódott ismét. Hagyományosan megjelenik benne az IFLA idei konferenciájának központi gondolata: A könyvtárak átalakítása. A társadalom átalakítása – utalva arra, hogy a könyvtárak előtt álló kihívásokra adott válaszaink nemcsak intézményeinket, hanem egész társadalmi környezetünket is átalakítják. Vagy ahogy a pár napja hivatalába lépett Amerikai Könyvtáros Egyesület elnöke, Loida Garcia-Febo választott jelmondata mondja: Libraries equal strong communities! A könyvtárak egyenlőek az erős közösségekkel! A könyvtárak jelentik/biztosítják az erős közösségeket!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete következetesen törekszik arra, hogy rendezvényein olyan témákat közvetítsen, amelyek a világ trendjeit, a könyvtárosság jövőjét és az IFLA törekvéseit tükrözik, ugyanakkor érzékeny érdeklődéssel figyeli más tudományterületek eredményeit, és ezek megállapításaira is tekintettel szélesre nyitja mindazon ismeretek körét, mellyel munkájának szakmaiságát, készségeinek körét, felkészültségét növelheti. Erre kiváló példa idei plenáris előadónk, Freund Tamás professzor úr, a Magyar Tudományos Akadémia alelnökének előadása.

Vándorgyűlésünkön, mely az év központi rendezvénye, építünk a civil szerepvállalás fontosságára, és értékeink képviseletével a jövő iránt érzett felelősségünk nyilvánul meg. Idén immár ötvenedik alkalommal! Ünnepi alkalomra gyűltünk össze. Az MKE elnöksége és a helyi szervezők törekedtek arra, hogy emlékezetessé tegyék ezt az alkalmat. Erre mutat az elnökségben ülők személye is. Először üdvözölhetjük körünkben Fekete Péter államtitkár urat, mutathatjuk meg neki értékeinket, legalábbis a programok szintjén. Az emlékezés ideje a holnapi kisplenáris lesz, ott köszöntjük majd az első vándorgyűlés résztvevőit is.

2018-ban Keszthely, a Balaton fővárosa ad otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. vándorgyűlésének. 1989 után térünk ide vissza és 2016 után a Pannon Egyetemre. Az a város, mely történetét egészen az újkőkorig vezetheti vissza, gazdag művelődéstörténeti örökséggel, különleges kulturális élettel, nagyhírű és történelmi jelentőségű egyetemmel rendelkező, remek helyszín. A gazdag természetei adottságok, a csábító Balaton, a néprajzi és történelmi emlékekben dús vidék számos kirándulási lehetőséget kínál az idelátogató kollégák számára. A figyelmes és elhivatott házigazdáknak köszönhetően emlékezetes napokat élünk meg ismét ezen a nyáron. A sok érdekes előadás, konzultáció mellett alkalmat találunk majd a személyes találkozásokra, a baráti és szakmai beszélgetésekre, de a város és az itt működő könyvtárak életének megismerésére is.

Köszönöm kedves házigazdáinknak, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezetének, a Pannon Egyetem Georgikon Kara és a Fejér György Városi Könyvtár munkatársainak, valamint minden önkéntesnek, hogy fáradtságot nem ismerve segítettek előkészíteni rangos rendezvényünket (Pappné Beke Judit, Pőr Csilla). Pazar ötleteikkel gazdagították elképzeléseinket, vendégszeretetük segítségével otthon érezhetjük magunkat, hivatásunkat meghatározó kérdésekről folytathatunk beszélgetéseket, hallgathatunk előadásokat.

Pár nappal ezelőtt az ENSZ Dag Hammarskjöld könyvtárának igazgatója, Thanos Giannakopoulos úgy üdvözölt bennünket, hogy köszönti a hazatérőket! Mert mi könyvtárosok minden könyvtárban otthon vagyunk. Így van ez, így érezzük most is. A vándorgyűléseken, bárhol van is, hazaérkezünk. Barátok és ismerősök között vagyunk! Éljünk ezzel a lehetőséggel!

És most első meglepetésként, hadd nyújtsam át világszervezetünknek, az IFLA elnökének, Glória Perez Salmerónnak az üdvözletét, aki jó munkát, sok örömet és szép napokat kíván az 50. vándorgyűlés résztvevőinek. Sajnos a New York Public Library-ben lévő terek nagyon zajosak, visszhangosak, a sok tisztítás ellenére is még hallhatóak – köszönet a keszthelyi Tv munkatársainak –, de kérem, fogadják szeretettel Glória Perez Salmerón videóüzenetét.2

Jegyzet

1. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. vándorgyűlésének plenáris ülésén, Keszthelyen, 2018. július 4-én elhangzott köszöntő írásos változata.

2. https://www.youtube.com/watch?v=nf0M9gF1pZ4&feature=youtu.be 19:53

Barátné Hajdu Ágnes köszöntőbeszéde

Címkék