Tartalom

Kategória: 2015/10

Hajnal Ward Judit: Hegypályán. Bevezető egy meredek összeállítás elé

Könyvtárpolitika
Dudás Anikó: „Erős könyvtár, felkészült könyvtárosok”. Interjú Barátné Hajdu Ágnessel, az MKE elnökével

Koltay Tibor: Szabálytalan esszé a könyvtárosságról

Hajnal Ward Judit: Könyvtár, tudomány, könyvtártudomány (tovább…)

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2015/10

„A tudósok és kutatók az agyukban elraktározzák az információt, hogy rendelkezésükre áll a könyvtár, de gyakran egyszerűen nem jut az eszükbe mint kézenfekvő megoldás. A könyvtár pedig sokszor nem megy elébe a potenciális kéréseknek. A könyvtárosnak olykor nincs lelki ereje, hogy kitalálja az olvasó információs óhaját, mivel sokszor maga az olvasó sem tudja, mire van szüksége „per pillanat”, nemhogy holnap vagy holnapután.” (Hajnal Ward Judit) (tovább…)

Hegypályán

Kategória: 2015/10

Bevezető egy meredek összeállítás elé

Budai „hegypályának” nevezték egykoron a mai Országos Széchényi Könyvtárnak is otthont adó Budavári Palota megközelítésének egyik eszközét, a budavári siklót. A turisták által kedvelt hegyi vasút 1987 óta az UNESCO Világörökségének listáján is szerepel, mint a Duna-parti látkép egyik meghatározó eleme. A 95 méter hosszúságú út, a Széchenyi Lánchíd budai hídfőjénél lévő alsó és a budavári palota felső állomás közötti utazás mindössze néhány percig tart, ám nem olcsó szórakozás. (tovább…)

Címkék: ,

„Erős könyvtár, felkészült könyvtárosok”

Kategória: 2015/10

Interjú Barátné Hajdu Ágnessel,
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökével

Barátné Hajdu Ágnes az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszékének tanszékvezető habilitált docense. Munkásságát hosszú ideje áthatja a különféle szakmai szervezetekben való intenzív tevékenység, és ez a körülmény a főiskolai, egyetemi és doktori iskolai könyvtári szaktantárgyak oktatása, kutató- és más professzionális munkája (többek között az ETO magyar nyelvű középkiadásának gondozása) mellett szakmai pályája lételemévé vált. Jelenlegi szerepvállalása a legrangosabb hazai és külföldi szervezetekhez kapcsolódik, olyan grémiumokhoz, amelyek megannyi felelős tennivalót vállalnak a szakmai közösségek jelenében és jövőjének alakításában. (tovább…)

Címkék:

Szabálytalan esszé a könyvtárosságról

Kategória: 2015/10

Írásom többféle értelemben is szabálytalan, bár a szabálytalan jelző idézőjelet kívánna meg. Mindenekelőtt arról van szó, hogy az általam használt formára legjobban illő meghatározás nem valamely kézikönyvből, lexikonból, de még csak nem is a Wikipédiából származik, hanem egy prezentációból. Ennek megfelelően az esszé egy szakmai témáról szóló, a szerző saját látásmódját is kifejező, elemző leírásként határozható meg.1 Aligha árulok el titkot, ha megírom, hogy ezúttal mindebből az egyéni látásmód a fontos számomra, még akkor is, ha mások gondolatai is bőven szerepelni fognak dolgozatomban. (tovább…)

Címkék:

Könyvtár, tudomány, könyvtártudomány

Kategória: 2015/10

Példakép a XXI. században? Role model? Ez legalább annyira szánalmasan hangzik, mint amikor megpróbáljuk magyarra fordítani a szakmánkban manapság divatos frázisokat; például best practices „legjobb gyakorlatok”, mission statement „küldetésnyilatkozat”, knowledge transfer „tudásátadás”. Az olyanokról nem is beszélve, mint a strategic plan, ami engem speciel az ötéves tervre emlékeztet, vagy a national pride „nemzeti büszkeség”, amelyek esetleges használata politikai és egyéb töltettel is rendelkezik. (tovább…)

Címkék: ,

Az addiktológia tudományának infrastruktúrája

Kategória: 2015/10

Interjú Thomas Baborral

Thomas Babor, a Connecticut állambeli UConn Health Egyetem Közegészségügyi és Egészségtudományi Központjának intézetvezető professzora az egyik legnagyobb hatással és befolyással rendelkező tudós az addiktológia kutatásának területén. Az alkohol- és kábítószerfogyasztáshoz kapcsolódó kulturális és szociális tényezők, szokások és szabályozások, valamint mindezek társadalmi és történeti hátterének kutatójaként ismeretes oktató-kutató publikációs listája magáért beszél; több száz tanulmányára több ezren hivatkoztak. Babor professzor a szakmában viszont nemcsak széleskörű tudományos tevékenységéről ismert, hanem a szakmai infrastruktúra és a tudomány megatrendjeinek, vagyis globális tendenciának elhivatott szakembereként is. (tovább…)

Címkék: , ,

Nemzetközi problémák, magyar megoldások

Kategória: 2015/10

Beszélgetés Demetrovics Zsolt professzorral,
az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának dékánjával

Demetrovics Zsolt pszichológus, addiktológus, kulturális antropológus, egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK) Pszichológiai Intézetének igazgatója és a Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék vezetője a nyár végén két nagy nemzetközi szervezet konferenciájának házigazdája volt. Az első az ICARA (http://icara.uconn.edu/), az addiktológiai tudományos társaságok újonnan alakult nemzetközi szövetsége. Célja, hogy tudományos társaságok nemzetközi hálózatának kiépítésével elősegítse és minden módon támogassa az alkohollal, dohányzással és egyéb drogokkal kapcsolatos kutatásokat a tagországokon belül és nemzetközi szinten. (tovább…)

Címkék: ,

Az IFLA[1]

Kategória: 2015/10

Az IFLA (International Federation of Librarian Associations and InstitutionsKönyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) a világ könyvtárügyét képviselő és felkaroló, átfogó nemzetközi könyvtári szakmai szövetség. Tevékenysége középpontjában az érdekképviselet áll, ez egyaránt kiterjed a könyvtárakra és a könyvtári szervezetekre, az információs szolgáltatásokra és a felhasználókra. (tovább…)

Címkék:

A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége

Kategória: 2015/10

Idén márciusban választottak meg a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége (MOKSZ) elnökévé. Bár az azóta eltelt idő még rövid, mégis úgy érzem, hogy feljogosít a cikk írására az a tény, hogy a megalakulásától kezdve folyamatosan részt vettem a MOKSZ életében, és már több mint hét éve vagyok a vezetőség tagja.
Jövőre lesz húsz éve, hogy megalakult a MOKSZ, így a hazai könyvtáros szakmai szervezetek között még fiatalnak számít. Egy speciális kör – az orvosi, egészségügyi szakkönyvtárak – munkáját segíti, amely, szerintem, a szakkönyvtárak között különleges helyet foglal el. Hiszen ezek a könyvtárak sokrétű segítséget nyújtanak a betegellátásban, a kutatásban és az oktatásban is. (tovább…)

Címkék:

Tükröt tartani. A Könyvtári Figyelőről

Kategória: 2015/10

A szaksajtó működtetése a szakma luxusa, mondta egyszer régen Vajda Erik1. Érthető, hiszen a lapok sokba kerülnek, és nélkülük is lehet élni. Mégsem tudunk olyan szakmát mondani, amelyik ne tartaná presztízs értékűnek, hogy saját folyóiratot, folyóiratokat adjon ki. Nyugodtan kijelenthetjük: a szaksajtó az adott tudományterület szellemi infrastruktúrájának szerves része.2 (tovább…)

Címkék:

Fogas kérdés

Kategória: 2015/10

„Mi az a három legjelentősebb eredmény, amit elért életében?” Így hangzott az utolsó kérdés az egyébként kellemes, meglehetősen baráti hangulatú állásinterjún a tudományos kutatóintézetben, ahova pályázatomat beadtam a meghirdetett információs szakember pozíciójára. Az interjú előtt, gyakorlott álláskeresőként, elvégeztem a szokásos teendőket. Tanulmányoztam az intézet és a könyvtár honlapját, megnéztem, kikkel kellene majd együtt dolgoznom, és előre elpróbáltam válaszaimat a várható kérdésekre: „Hogyan látja szakmai jövőjét az elkövetkezendő öt évben? Mit tekint legfőbb erősségének és gyengeségének szakmailag? Milyen szakmai kihívásokkal találkozott pályafutása során?” És így tovább. (tovább…)

Címkék: ,

Az első lépések. Konferenciákról diákszemmel

Kategória: 2015/10

Alig várom, hogy az év végén kézbe vehessem könyvtárosi diplomámat. Amikor az egyetemi évek vége felé az ember visszatekint az eltelt időre, óhatatlanul arra is gondol, hogyan alakult az informatikus-könyvtáros képzés a terveihez képest. Kétségtelen, hogy a képzés központi részét a tanítási órák jelentették, de számomra ugyancsak fontosnak bizonyultak a tanórán kívüli tevékenységek, amelyek megerősítették és kiegészítették a tanteremben tanultakat. Ide sorolhatjuk a különböző diákszervezetekben vállalt szerepeket, gyakornoki és egyéb fizetett vagy fizetetlen pozíciókat, amelyeket betöltöttem több egyetemi és főiskolai könyvtárban, levéltárban. Ezek mind olyan tevékenységi formák voltak, amelyeket szándékosan, előre beterveztem tanulmányaim szerves részeként, mielőtt elkezdtem a könyvtár szakot. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék