Felsőoktatási könyvtárak az IFLA-konferencián: pillanat- és jövőképek

Kategória: 2019/10

Az International Federation of Library Associations and Institutions (a továbbiakban: IFLA) 85. világkongresszusára idén augusztusban került sor Athénban. A World Library and Information Congress minden évben más városban, törekvésük szerint más kontinensen megrendezett eseményének idén az athéni Megaron Athens International Conference Centre adott otthont. A konferencián a 11 fős magyar delegációból idén Szabó Noémi könyvtárvezetővel (Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtár) ketten vehettünk részt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete regisztrációs költségeket átvállaló ösztöndíjának köszönhetően, ott tartózkodásomat pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár támogatta. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , ,

Szabad hozzáférés a joghoz, esélyegyenlőség: a Jogi Könyvtárak Szekció előadásai az IFLA-konferencián[1]

Kategória: 2019/10

Az IFLA szervezetén belül működő több mint negyven szekció egyike a Jogi Könyvtárak Szekció (Law Libraries Section), melynek fő célkitűzése, hogy egy közös platformon belül egyesítse a különböző típusú jogi könyvtárak képviselőit, és azok számára nemzetközi szinten együttműködési fórumot teremtsen. A jogi könyvtáraknak sok fajtája van, így többek között a bírósági könyvtárak, az egyetemek jogi karain működő könyvtárak vagy a szakmai kamarák munkáját segítő könyvtárak tartoznak ebbe a körbe. Az Országgyűlési Könyvtár sajátos helyet foglal el a könyvtári rendszerben azáltal, hogy kettős funkciót lát el: parlamenti könyvtár, a törvényhozás könyvtára és nyilvános országos jogi szakkönyvtár is egyben. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , ,

IFLA-konferencia – mindenekelőtt – a szabványok és a szerzői jog szemszögéből

Kategória: 2019/10

ISBD és IFLA LRM

2019 augusztusától vált hivatalossá, hogy a jövőben az OSZK két munkatársa is részt vesz az IFLA könyvtári információfeldolgozás szempontjából meghatározó jelentőségű munkacsoportjainak tevékenységében. A két szabványfelülvizsgáló-munkacsoport közül az egyik az ISBD Review Group, amely a Nemzetközi Szabványos Bibliográfiai Leírási Szabályzat (International Standard Bibliographic Description – ISBD), míg a másik az IFLA BCM Review Group, amely a bibliográfiai fogalmi modellek fejlesztéséért és gondozásáért felel. Előbbiben Fejes Judit, utóbbiban pedig e sorok szerzője képviseli mostantól hazánkat és a nemzeti könyvtárat. A tagokkal kapcsolatban alapvető elvárás, hogy részt vegyenek az IFLA-közgyűlések keretében megtartott munkacsoport-értekezleteken. Utóbbiak a szokásos formalitásokon (elnökválasztás, munkabeszámolók és -tervek elfogadása stb.) túl a kurrens feladatokhoz köthető szakmai vitákra is kiterjednek. A fogalmi modellekkel foglalkozó szabványfelülvizsgáló-munkacsoport jelenlegi legfontosabb feladata a különböző modellek összehangolása, így mindenekelőtt a múzeumi szférával együttműködésben létrehozott FRBR-dokumentum felülvizsgálata, az új könyvtári referenciamodellel (IFLA LRM[1]) való megfeleltetése, ennek folytán pedig egy új közös modell (LRM) kidolgozása. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , ,

Az IFLA[1]

Kategória: 2015/10

Az IFLA (International Federation of Librarian Associations and InstitutionsKönyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) a világ könyvtárügyét képviselő és felkaroló, átfogó nemzetközi könyvtári szakmai szövetség. Tevékenysége középpontjában az érdekképviselet áll, ez egyaránt kiterjed a könyvtárakra és a könyvtári szervezetekre, az információs szolgáltatásokra és a felhasználókra. (tovább…)

Címkék:

Címkék