Túl a horizonton

Kategória: 2020/ 6

Online beszélgetéssorozat a könyvtárügy nemzetközi pionírjaival1

Az angliai Devon és Torbay könyvtári hálózatát fenntartó Libraries Unlimited2  (Határtalan könyvtárak) nevű szervezet az Eventbrite3 online konferenciaszervező cég 2020. június 18. és július 16. között hetente jelentkező zoomos beszélgetéssorozatot indított Beyond the horizon4 címmel, melynek keretében a könyvtárügy öt úttörő alakjával folytatott interaktív beszélgetésbe lehetett bekapcsolódni. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , , , , , , ,

Könyvtár, közösségi tér, minőségi-szellemi rekreáció[1]

Kategória: 2015/ 1

A bálnavadászhajó és a fregatt volt az én Harvardom és Yalem

Hermann Melville: Moby Dick vagy a Fehér Bálna

Jóllehet átalakuló (információs) világunkban a könyvtáros szakmában, a tágabb értelemben vett könyvtártudományi diskurzusokban, könyvtár-építészeti koncepciókban, valamint a még tágabb értelemben használatos közgyűjtemények, közművelődés fogalmi konstellációjában ma már rendszerint közösségi térként emlegetjük a közszolgáltatói szektor eme kulturális szegmensét; tágabb elméleti, tudományközi horizonton már kevésbé vagyunk képesek kontextusba, perspektívába helyezni e paradigmaváltásból következő premissza folyományait. (tovább…)

Címkék: ,

Kultúraközvetítés vagy közösségi művelődés?

Kategória: 2013/10

Több mint fél évszázada, hogy a bolgár népművelési minisztérium osztályvezetőjét kísértem magyarországi látogatásán. Művelődési házakat kerestünk fel, és közben tolmács segítségével arról beszélgettünk, hogy mi a különbség a két ország intézményei között. Ő elmondta, hogy náluk az ilyen épületeket “csitalistyének” (azaz olvasónak) nevezik, mert a könyvtár az alap, bár ott is tartanak különféle kulturális rendezvényeket, de ezeket a könyvtár olvasói szavazzák meg, amikor az éves tervet elkészítik. Sajnálkozva mondtam, nálunk ez a két intézmény elkülönül egymástól, még akkor is, ha közös épületben vannak. Mire ő megkérdezte: tudom-e, hogy az első csitalistyét náluk magyarok alapították? Nemleges válaszomra elmondta: 1849-ben a vesztett magyar szabadságharc után a hozzájuk menekülők Sumen városában olvasókört alapítottak a magyarországi olvasókörök mintájára. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék