Az eötvösi hit megnyilatkozási formái

Kategória: 2015/ 1

A Faludi Ferenc Akadémia 2013 szeptemberében Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából konferenciát szervezett. A konferenciakötet Eötvös hite. Egy hiteles ember közéleti hatékonysága címmel és alcímmel 2014-ben látott napvilágot a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya (JTMR) Faludi Ferenc Akadémia kiadásában, Benkő Ágota és Vértesaljai László SJ szerkesztésében. (tovább…)

Címkék:

“Könyvhöz hasonló az ember…”* Eötvös József és a magyar könyvkiadás

Kategória: 2013/ 8

Kétszáz éve, 1813. szeptember 3-án született báró Eötvös József, a tizenkilencedik századi magyar történelem egyik kiemelkedő alakja. A bicentenárium alkalmából megemlékezünk a jeles regényíróról (A karthausi; A falu jegyzője; Magyarország 1514-ben; A nővérek), akinek az adott korban költeményei, elbeszélései és drámái is kedveltek voltak. A századközép egyik legnépszerűbb szónoka, európai rangú állambölcselő (A tizenkilencedik század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra), és rendkívüli mélységekig hatoltak szellemes aforizmái. Politikusként is aktív szerepet vállalt, kétszer is (1848-ban és 1867-1871 között) vallás- és közoktatásügyi miniszter, mintegy másfél évtizedig a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a magyarországi polgári művelődés intézményrendszerének igazi megalapozója. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék