47. évfolyam, 2001. 3. szám

Archívum


TARTALOM

RÓZSA György: Rendhagyó ajánlás egy kötethez

436

Rezümé

 Teljes cikk

SZÁSZ Károly: Közkönyvtáraink s az egy országos könyvtár

437

Rezümé

 Teljes cikk

HANGODI Ágnes: A „habent sua fata libelli” tétel igazságának vizsgálata egy könyvtártudományi gyűjteményben


451

Rezümé

 Teljes cikk

KÉGLI Ferenc: „Könyvet a tömegekhez!” Fejér megye települési könyvtárainak megalapítása az 1950-es évek elején

469

Rezümé

Teljes cikk

MURÁNYI Péter: A bölcsész képesítési rendeletről könyvtárosi szemmel

481

Rezümé

Teljes cikk

HARALYI Krisztina: Gondolatok a felsőfokú könyvtárosképzésről a kreditrendelet és a szakos képesítési követelmények tükrében Hozzászólás a kredit rendszerhez

495

Rezümé

 Teljes cikk

KITEKINTÉS

HAJDU Katalin: Tudósítás az ALA téli konferenciájáról. 2. rész

505

Rezümé

Teljes cikk

SAJÓ Andrea: Az Orosz Állami Könyvtár a digitalizáció útján

511

Rezümé

Teljes cikk

MCMURDO, George: Információtudomány 2001-ben 
(Töm.: Mohor Jenõ)

525

Rezümé

Teljes cikk

KÖNYVSZEMLE

Ismét menedzsment, avagy étvágygerjesztõ az elixirhez 
BOBOKNÉ BELÁNYI Beáta: Kultúrmenedzsment könyvtári és információs szervezetek vezetõinek (Ism.: Mohor Jenõ)

531

     

Egy dél-afrikai konferencia, nem csak dél-afrikai fejleményekrõl 
PROLISSA -Progress in Library and Information Science in Southern Africa. Ed. Irene WORMELL (Ism.: Mohor Jenõ)

535

     

Könyvek, emberek és kultúrák 
Bücher, Menschen und Kulturen. Festschrift für Hans-Peter GEH 
(Ism.: Sonnevend Péter )

539

VÁLOGATÁS A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁR ÚJ BESZERZÉSEIBŐL (543)

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ 223–315*   (549)

Könyvtár- és információtudomány

     

Könyvtár- és tájékoztatásügy

     

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

     

Munkafolyamatok és szolgáltatások

     

Tájékoztatási rendszerek

     

Vezetés, irányítás

     

Felhasználók és használat

     

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

     

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

     

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek