47. évfolyam, 2001. 1. szám
Archívum


TARTALOM

UNGVÁRY Rudolf: Az OSZK tezaurusza és a KÖZTAURUSZ

     Rezümé

     Teljes cikk

KOLTAY Tibor: A referálás integrált modellje 

Rezümé

     Teljes cikk

DRÓTOS László: Egy szegény elektronikus könyvtáros panaszai
(A digitális szövegformátumok problémái)

Rezümé

     Teljes cikk

PUSKÁS Nikoletta – HEGYI Ádám: Képek digitalizálási lehetőségei
a könyvtárakban. Egy konferencia tanulságai

Rezümé

    Teljes cikk

KÖVESHÁZINÉ MUNTYÁN Alexandra: Társadalmi hátrányban lévők
könyvtári ellátása

Rezümé

    Teljes cikk

KITEKINTÉS

GOLDBERGA, Anita: Nemzeti bibliográfia Lettországban: hagyomány
és változás (Ford.: Murányi Péter)

Rezümé

Teljes cikk

MURÁNYI Péter: Kis lett-magyar komparatisztika.
A nemzetibibliográfiák (főleg a cikkanyag feltárásának) összehasonlítása 

     Rezümé

     Teljes cikk

HAJDU Katalin: Tudósítás az ALA téli konferenciájáról 1. rész

    Rezümé

          Teljes cikk

BULANIN, Dimitrij M.: Könyvkultúra napjaink Oroszországában
egy tudományos könyvkiadó szemével (Töm.: Futala Tibor) 

     Rezümé

     

KÖNYVSZEMLE

BARTON, Jane – BLAGDEN, John: Mérhető-e összevethető-e az egyetemi könyvtárak teljesítménye? (Ism.: Mohor Jenő) 

ROTHENBERG, Jeff: Egy elképzelhető megoldás a digitális dokumentumok megőrzésére, avagy megköthető-e a technológiai futóhomok? (Ism.: Mohor Jenő) 

HILL, Michael W.: Vizsgálódás az információ természete, értéke és használata körül, avagy az információ társadalmi hatása (Ism.: Mohor Jenő)  

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ  001–108*

Könyvtár- és információtudomány          
Könyvtár- és tájékoztatásügy          
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények          
Munkafolyamatok és szolgáltatások          
Tájékoztatási rendszerek          
Vezetés, irányítás          
Felhasználók és használat          
Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés          
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület          

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek