47. évfolyam, 2001. 1. szám
Archívum
EnglishDeutsch

MURÁNYI Péter: Kis lett-magyar komparatisztika. A nemzeti bibliográfiák (főleg a cikkek feltárásnak) összehasonlítása 

A tanulmány a lett nemzeti bibliográfa általános bemutatása után elsősorban a cikkek feldolgozását vizsgálja, úgy, hogy a Magyar Nemzeti Bibliográfia Időszaki Kiadványok Repertóriumát (MNB IKR) és a lett nemzeti bibliográfia megfelelő részét hasonlítja össze. Míg a lett cikkbibliográfia egy-egy füzete valamennyi szakterület anyagát tartalmazza (beleértve a színházi előadások kritikáit, filmkritikákat és az időszaki kiadványokban megjelent szépirodalmi műveket), egy adott hónap anyagát mintegy három hónap múlva áttekinthetővé téve, addig az MNB IKR (amelyből a 6-os főosztály anyaga kimarad) sokkal jelentősebb késéssel dolgozza fel anyagát. (Hasonló különbség mutatható ki a könyvek feldolgozásának ütemében is.) A lett cikkanyag egyetlen adatbázisban kereshető, az adatbázisba kerülő tételek száma évi 110 000, mintegy háromszorosa a nyomtatott bibliográfiában szereplő 36 000 tételnek. Ezt a tételszámot a magyar adatbázisok (az MNB IKR évi 10 000 tétele, a három alkalmazott tudományi bibliográfia – Magyar Orvosi Bibliográfia, Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia, Műszaki Cikkek a Magyar Időszaki Kiadványokban) alapján készülő adatbázisok és a társadalomtudományi adatbázisok együtt túlhaladják, de eltérő feldolgozásmódjuk miatt, nehezen képzelhetők el közös adatbázisban.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek