47. évfolyam, 2001. 1. szám
Archívum
EnglishDeutsch

A referálás integrált modellje
 
KOLTAY Tibor

A referálás néhány grafikus modelljének áttekintését követően egy új modellt hozott létre a szerző. Ez az integrált modell számos korábbi modell elemeit használja fel, de mindenekelőtt Endres-Niggemeyernek a referálást mint leíró írástevékenységet kezelő modelljét veszi kiindulási alapnak. A létrehozott új modell több részmodellből áll. A folyamatokat mintegy madártávlatból, viszonylag sematikusan mutatja be a makromodell. Szerepel benne a tartalom létrehozása (feltárása), az átalakítás, az ellenőrzés – mint a referálás szakaszai –, maga a referáló, az elsődleges dokumentum és az addig létrehozott referátumszöveg. Ebben a modellben a monitorozás keretében megjelennek a referáló kognitív tevékenységei. A referáló nyelvi és nem-nyelvi ismereteit, készségeit mutatja be az első mikromodell. A tartalom létrehozásának szakaszát bemutató második mikromodellben szerepel a tervezés, az olvasás, maga a szövegértés, a szövegértéshez szükséges mikroszabályok alkalmazása, a fontosnak tartott részek kiemelése aláhúzással. Az átalakítási szakaszt jeleníti meg a következő mikromodell, amelyben szerepel a vázlatos megfogalmazás, a szerkesztés és a végleges megfogalmazás szakasza. A szerző bemutatja az Endres-Niggemeyer által összeállított ún. „intellektuális szerszámosláda stratégiát”, mely igen hasznos, ugyanakkor nem ábrázolható folyamatmodellekben. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a kétféle megközelítés hasznosan egészítse ki egymást.  

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek