47. évfolyam, 2001. 1. szám
Archívum
EnglishDeutsch

GOLDBERGA, Anita: Nemzeti bibliográfia Lettországban: hagyomány és változás (Ford.: Murányi Péter) 

A nyomtatott Lett Nemzeti Bibliográfia egyedi jellegzetessége, hogy az első lett nyelvű könyv megjelenésétől, 1525-től kezdve máig a teljes időszakot feldolgozza. Másik sajátossága, hogy az összes, a 18. század közepétől hozzáférhető periodikum anyaga analitikusan feltárt benne. A Lett Nemzeti Könyvtár Bibliográfiai Intézete Lettország nemzeti bibliográfiájának központja. Itt készül a nemzeti bibliográfia havonta megjelenő nyomtatott kiadása (Latvijas Preses Hronika), fenntartják és aktualizálják a nemzeti bibliográfia adatbázisát, mely 1996-ban indult, jelenleg kb. 600 000 rekordot tartalmaz MARC formátumban. A Bibliográfiai Intézet szorosan együttműködik a régiók, települések és a különféle intézmények könyvtáraival. A retrospektív konverziós program célja egy nemzeti kulturális adatbázis létrehozása a 18. század közepétől 2000-ig a nemzeti bibliográfia nyomtatott indexeinek MARX formátumra történő konvertálásával (kb. 130 000 szövegoldal).

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek