37. évfolyam, 1991. 4. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts
Inhaltsangaben

546
548

 

SZENTE Ferenc
Meditácó évkezdéskor

553

Rezümé

Teljes cikk

Külföldi magyar intézetek és könyvtáraik 1.
GYŐRI Erzsébet
A külföldi magyar intézetek könyvtárai

556

Rezümé

Teljes cikk

KIRÁLY Zoltán
A szófiai Magyar Kulturális Intézet

560

Rezümé

Teljes cikk

HEGEDŰS Etelka
A berlini Magyar Kultúra Háza

564

Rezümé

Teljes cikk

NYUSZTAY László
Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ Delhiben

567

Rezümé

Teljes cikk

SCHMÉL Ferencné
A bécsi Collegium Hungaricum könyvtára


570 Rezümé Teljes cikk

RIESE, Timothy
A Bécsi Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének könyvtára

573 Rezümé Teljes cikk

EMMERICH András
Dokumentációs gyűjtemény a magyar egyházi életről - Bécsben

574 Rezümé Teljes cikk

KOKAS Károly
A könyvtáros elektronikus környezete

577 Rezümé Teljes cikk

IIF Koordinációs Iroda
Az ELLA elektronikus levelezőrendszer

590 Rezümé Teljes cikk

REMZSO Gábor
Az ALEPH, a BME Központi Könyvtárának integrált számítógépes rendszere

594 Rezümé Teljes cikk

BARANYAI György
A Zalai Könyvtári Információs Rendszer

597 Rezümé Teljes cikk

POPRÁDY Géza
A kelet- és nyugat-európai könyvtári állományvédelem helyzete

602 Rezümé Teljes cikk

ENGLONER Gyula
Javaslatok a felsőoktatási és közgyűjteményi információs infrastruktúra fejlesztésére

608 Rezümé Teljes cikk

Számítástechnika a magyar egyetemi könyvtárakban.
Konferencia (Miskolc, 1991. augusztus 27-28.)
(Kovács Katalin)

 

619 Rezümé Teljes cikk

KITEKINTÉS

Optikai információtárolás. Szemle
TÓSZEGI Zsuzsanna

623

Teljes cikk

Számítógépes együttműködés a német tudományos könyvtárakban
TREMKÓNÉ MESZLENY Mária

629   Teljes cikk

Németország könyvtárügye az egyesítés után. Szemle
HEGYKÖZI Ilona

 

635   Teljes cikk

Tanulmányúton az USA-ban
PRŐHLE Éva

 

642   Teljes cikk

Egy nemzeti számítógépes együttműködési program fejlődése és bukása. A SCOLCAP (Scottish Libraries Cooperative Automation Project) története
GALLIVAN, Bernard (Ford.: Novák István)

 

646   Teljes cikk
KÖNYVSZEMLE

A külföldi hungarika gyűjtemények kérdése egy nemzetközi konferencián
19. ABDOSD-Tagung. (Budapest, 11-14. Juni 1990)
(Ism.: Kovács Ilona)

653   Teljes cikk

A könyvtárak automatizálása az Európai Közösség országaiban 2.
Franciaország
(Ism.: Gyimót Ágnes)

656   Teljes cikk

Luxemburg
(Ism.: Kovács Katalin)

657   Teljes cikk

Görögország ,
(Ism.: Gyimót Ágnes)

661   Teljes cikk

Könyvtárgépesítés Észak-Amerikában - új technológiák és hálózatok
HILDERTH, C. R.
Library automation in North-America
(Ism.: Mohor Jenő)

664   Teljes cikk

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumairól
KERTÉSZ Gyula
A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai
(Ism.: Dippold Péter)

667   Teljes cikk

Összefoglaló a szlovákok szépirodalmi olvasáskultúrájáról
LESNÁK, Rudolf
Horizonty citatel'skej kultúry
(Ism.: Futala Tibor)

669   Teljes cikk
KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
Könyvtár- és információtudomány 671    
Könyvtár- és tájékoztatásügy 674    
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények 680    
Munkafolyamatok és szolgáltatások 688    
Tájékoztatási rendszerek 705    
Vezetés, irányítás 710    
Felhasználók és használat 717    
Információelállítás, -megjelenítés, -terjesztés 719    
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület 722    
Kapcsolódó területek 723    

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek