37. évfolyam, 1991. 4. szám
Archívum

Az ELLA elektronikus levelezőrendszer

IIF Koordinációs Iroda

Az ELLA rendszert az MTA SZTAKI ASZI osztályán fejlesztették ki az IIF program támogatásával. Segítségével elektronikus levelezés folytatható az X.25-ös hálózathoz kapcsolt mikroszámítógépeken: azaz a számítógépen megszerkesztett levél megcímezhető, elküldhető, arról nyugta kérhető, a számunkra küldött levél elolvasható, kinyomtatható, stb. Ezt a levelezőrendszert más hasonló rendszerekkel is összekapcsolták, így a hálózaton kialakított zsilipeken (gateway) keresztül különböző nemzetközi levelezőrendszerek is elérhetőek, pl. EARN, UUCP.

Az ELLA felépítése

Az ELLA rendszer két komponensből épül fel. Az egyik összetevő egy központi nagyszámítógépen lévő postaközpont, a másik pedig a levelező számítógépén futó felhasználói programcsomag. A postaközpont és a felhasználói program adathálózaton keresztül egy e célra tervezett protokoll segítségével kommunikál.
A postaközpont jelenleg az IIF Program központi számítógépén üzemel, ami egy IBM 4381-es típusú, VM/CMS operációs rendszerrel ellátott gép,
A fentiekből látható, hogy a postaközpont és a felhasználó számítógépe között nélkülözhetetlen az adathálózati kapcsolat megléte. AZ IBM 4381-es gépet bekapcsolták a PLEASE Kft. (MATÁV) által működtetett X.25-ös hálózatba. Tehát ahhoz, hogy valaki levelezhessen, a számítógépének el kell érnie az adathálózatot. Ez az elérés történhet

A hálózati kapcsolat után térjünk vissza a két komponens ismertetésére.
A postaközpontban minden levelező számára nyitnak egy postafiókot, ez tárolja a számára beérkezett leveleket. A postafiókot egy számmal, illetve a felhasználó nevével azonosítják. A névvel való azonosítás nem lenne elegendő, mert lehetnek azonos nevű felhasználók. A központban lévő postafiókokról minden felhasználó kaphat információt a tudakozó segítségével, azonban a bennük tárolt levelekhez csak - a postafiók tulajdonosa által meghatározott - jelszóval lehet hozzáférni.
A postafiókokról még annyit érdemes tudni, hogy egy adott (fa)struktúra szerint fűzik fel ezeket, vagyis:


Tehát ha valaki aziránt érdeklődik, hogy mely intézmények és egyének kapcsolódnak az ELLA-hoz, vagy egy intézményben kivel lehet levelezni, ezt könnyen megtudhatja. Levelet küldeni azonban csak a legalsó szinten lévő postafiókokba, azaz csak személyeknek lehet.
A felhasználó nemcsak a saját számítógépéről levelezhet, hanem a hálózat bármely pontjáról belépve elolvashatja, illetve feladhatja leveleit. Ezt a lehetőséget a számítógépen futó felhasználói komponens adja. Végigtekintve egy levél útját a feladótól a címzettig, a következők történnek: a feladó által megszerkesztett levél az adathálózaton keresztül átmegy a postaközpontba, mégpedig a címzett postafiókjába. Ha a címzett belép az ELLA-ba és beolvassa a leveleit, akkor a fenti levél átmegy a címzett számítógépébe, és a postaközpontban lévő postafiókból a levél törlődik.
A felhasználói komponens többféle számítógépen futhat: IBM XT, IBM AT/286/386 - MS/DOS, MacIntosh, VAX-VMS.

Az ELLA program használata

Az ELLA program használata gyorsan és könnyen megtanulható, ugyanis az ELLA menüvezérelt rendszer, aminél az adott pillanatban végezhető műveletek a képernyőről leolvashatóak. Ezenkívül futás közben további tájékoztató (ún. help) is kérhető.
Mi a levél? A levél egy 64 Kbájtnál kisebb adatállományból és egy borítékból áll. A boríték tartalmazza a levél méretét, a feladóját, a feladás időpontját, a címzettet, a levél tárgyát, típusát és formáját, és azt, hogy kinek ment a levélből másolat. Ezek közül csak a következő három jellemző kíván magyarázatot:
tárgy: rövid információ a levél tartalmáról,
típus: sima, nyugtás, expressz vagy expressz nyugtás. Ez utóbbi kettőnek a hazai levelezésben nincs jelentősége. A nyugtás levél pedig azt jelenti, hogy ha a címzett a levelet elolvasta, erről a gépünkbe nyugta érkezik.
forma: az adatállományra vonatkozó információ (pl. ha a levél ékezetes magyar betűket tartalmaz, akkor "normál", ha programot, akkor "kód" stb.)
A belépés után négy lehetőség jelenik meg a képernyőnkön:

Beérkezett levelek
Feladott levelek
Levélírás és -küldés
Postafiók kezelés

Beérkezett levelek

Ezzel a funkcióval a postafiókba érkezett leveleket lehet megnézni és elolvasni. A képernyőn a beérkezett levelek listája jelenik meg, ami tartalmazza a feladót, a levél tárgyát, a feladás időpontját, a levél méretét és típusát. Ezek után a felhasználó dönthet arról, hogy melyik levelet nézi meg, melyiket olvassa ki, vagy melyiket törli akár olvasás nélkül. A megnézés és a kiolvasás között az a különbség, hogy az előbbi esetben a levél a postaközpontban megmarad, míg a másik esetben a levél átkerül a felhasználó számítógépébe, és azt a postaközpont tovább már nem őrzi. A harmadik funkció azért fontos, mert ellentétben az igazi postai küldeménnyel, itt a címzett is fizet a levélért. Tehát a tárgy alapján számunkra feleslegesnek tűnő levelet vagy túl hosszú küldeményt akár át sem kell venni.

Levélírás és -küldés

E menüpont segítségével történik a levelek írása, módosítása, törlése, nyomtatása és elküldése. A képernyőn megjelenő lista egy adott alkönyvtárban lévő adatállományokat mutatja. A felhasználó határozza meg, hogy melyik legyen ez az alkönyvtár. Természetesen adatállomány nemcsak ebből az alkönyvtárból vehető, hanem a számítógépen lévő tetszőleges fájl elérhető. Az adatállomány - kiválasztása után - szerkeszthető, törölhető, nyomtatható, elküldhető, vagy új adatállomány hozható létre.
Ezen funkciók egy részét szövegszerkesztő végzi. Alapértelmezésben a KEDIT szövegszerkesztőt csatolják a rendszerhez, de tetszőleges szövegszerkesztő illeszthető az ELLA-hoz, pl. XYWRITE3, WORD.
A boríték elemeit az adatállomány elküldésekor kell kitölteni.

Feladott levelek

A feladott levelek lekérdezésekor azon levelek listája jelenik meg a képernyőn, amelyek még az ELLA postaközpontban tartózkodnak. Ezek a levelek törölhetők, borítékuk módosítható.

Postafiók kezelés

E funkcióval egy postafiók állapota módosítható. Ez jelentheti
- jelszó módosítását,
- üzenet elhelyezését illetve törlését,
- a postafiók bezárását, kinyitását, átirányítását.
A jelszó a postafiókhoz való hozzáféréshez szükséges. Ezt a felhasználó bármikor megváltoztathatja. A postafiókon (legfeljebb 76 karakter hosszú) üzenet helyezhető el, s ez az üzenet megjelenik annak a felhasználónak a képernyőjén, aki ebbe a postafiókba levelet küld vagy a tudakozóban a postafiók iránt érdeklődik. A postafiók bezárható, vagyis nem küldhető bele levél. Például szabadság ideje alatt alkalmazható ez a lehetőség. Ennek ellentéte a kinyitás. Az átirányítás pedig azt jelenti, hogy a postafiókba érkezett küldemények egy másik postafiókban jelennek meg.

Egyéb lehetőségek

A teljesség igénye nélkül az ELLA rendszer néhány érdekesebb funkciója a következő:

Konfiguráció

Ezzel a funkcióval a konfigurációs paraméterek módosíthatók. Itt állítható be a hálózati csatlakozás módja és jellemzői, a kívánt szövegszerkesztő, képernyő színezése stb.

Becenevek

AZ ELLA-ban lehetőség van becenév-lista létrehozására. A becenév-lista postafiókok egy csoportja, ami például egy körlevél küldésekor lehet hasznos.

Iktató

Ha a konfigurációs paramétereknél az iktató működését beállították, akkor minden levél beérkezéséről, elküldéséről, törléséről és visszavonásáról az iktatóba egy bejegyzés történik.

Telefonkönyv

A telefonkönyvből bárki megtudhatja az ELLA postafiókok tulajdonosainak nevét, munkahelyét, a postafiók állapotát. De megkereshető az is, hogy egy adott intézményben kinek van postafiókja, ki melyik intézményhez tartozik. Név szerinti lekérdezés is lehetséges, például megkereshető az összes Kovács vezetéknevű felhasználó.

Hirdetmény

Az ügyfélszolgálat időről időre az összes felhasználót érintő hirdetményt tesz közzé. Ez képernyőn elolvasható, illetve adatállományba átírható.

Nemzetközi levelezés

Jelenleg számos nagy levelező hálózat működik a világban, csak a legismertebbeket említve pl. az EARN/BITNET, az Internet, az UUCP. Tavaly lehetőség nyílt arra, hogy ez utóbbihoz Magyarország is kapcsolódjon. Ezáltal a többi nagy és az itt nem említett kisebb - nemzeti vagy privát - levelezőrendszer is elérhetővé vált az ezen hálózatok között kialakított zsilipek segítségével. Gyakorlatilag tehát az egész nyugati világba küldhető és onnan kapható levél.
Természetesen az említett külföldi rendszereken működő levelező programok kisebb-nagyobb mértékben eltérnek az ELLA-tól, ezért az illesztés megvalósításánál csak azokat a tulajdonságokat képezték le, amelyeknek a jelenlegi ELLA rendszerben van megfelelője.

Csatlakozás az ELLA-hoz

Ez a cikk röviden vázolta az ELLA lehetőségeit. Aki további információt kér vagy csatlakozni szeretne az ELLA rendszerhez, forduljon az

IIF Ügyfélszolgálatához,
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefon: 149-7986

Irodalom

1. HORVÁTH Nándor: Nemzetközi elektronikus levelezés. [Kézirat. 1990.] 5 p.
2. ELLA elektronikus levelezőrendszer 4.2 verzió. Összeállította: IIF Koordinációs Iroda. [Közr. az MTA SZTAKI ASZI. 1991.] /IIF-Dokumentumok, D-14./ 7 p.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/12)