RFID: A jövő vonalkódja. Automatikus azonosítás a könyvtárban

Kategória: 2011/ 1

Bevezetés

Napjaink korszerű informatikával támogatott intelligens könyvtári rendszereiben rohamosan terjed az RFID-technológiával működő automatikus egyedi azonosítás. Hogy csak néhány környező országból vett példát soroljunk: a Bécsi Városi Könyvtár, Münchner Stadtbibliothek, Stadtbibliothek Graz, Universitätsbibliothek Technische Universität Graz. A világon sok ezer könyvtár munkáját segíti RFID; évente több millió példánnyal nő az RFID-azonosított könyvtári példányok száma. Különösen elterjedten használt megoldás a könyvtárakban az RFID-technológiával támogatott önkiszolgáló kölcsönzés és visszaadás. Néhány hazai könyvtár is alkalmazza vagy alkalmazni készül ezt a technológiát: a pécsi Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Corvinus Egyetem – Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár, Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar könyvtára, kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár, zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. (tovább…)

Címkék:

Az RFID-rendszer bevezetése a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban

Kategória: 2011/ 1

Az RFID automatikus kölcsönzési és vagyonvédelmi rendszer bevezetése most zajlik könyvtárunkban. Finanszírozása a TIOP.1.2.3-08/1 konstrukció keretében, a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Zalai Tudástár létrehozása című projekt költségvetéséből valósul meg. A projektben összesen 16 millió forint áll rendelkezésre erre a célra, de ez nem lesz elég, mert a működés biztonsága miatt még újabb eszközöket, illetve egyedi azonosító címkéket (tag) kell beszereznünk. A tervek szerint 2011 januárjától kell működnie a szolgáltatásnak. Bevezetését több szempont is indokolja:
- jobb, egyszerűbb és gyorsabb leltári nyilvántartásra nyílik lehetőség;
- használata fokozza a könyvtári vagyonbiztonságot;
- könnyebb és egyszerűbb az állomány-ellenőrzés;
- kiemelt állomány vagy speciális rendezési elv összeállításánál segítséget nyújthat;
- segítségével megkereshetők a hibásan elhelyezett, elkeveredett dokumentumok;
- egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a kistérségi dokumentumellátási tevékenységet;
- a könyvtárhasználók maguk is elvégezhetik a kölcsönzési műveleteket. (tovább…)

Címkék: ,

Szubjektív beszámoló az RFID-technológia miskolci bevezetéséről

Kategória: 2011/ 1

Az RFID-technológia könyvtári alkalmazásáról egy Networkshop-konferencián hallottunk először, a Richter Gedeon Nyrt. műszaki könyvtárában történt bevezetésének ismertetése alkalmával. Tekintettel a magas költségekre (eszközök, címkék, szoftverillesztés), akkor még eszünkbe se jutott, hogy saját intézményünkben is alkalmazhatnánk ezt a technológiát, de gondolatainkban elraktározódott. Egy bécsi szakmai kirándulás élménye, amelynek része volt a gyönyörű, modern városi könyvtár megtekintése is, megerősített minket abban, hogy a könyvtári szolgáltatás fejlesztése már nem képzelhető el e technológia alkalmazása nélkül. A legfontosabb szempontot számunkra nem elsősorban a könyvtárosi munkaerő “felszabadulása”, hanem sokkal inkább az olvasó “választási szabadságának, önállóságának” tiszteletben tartása és támogatása, a sorban állás elkerülése, a gyorsabb kölcsönzési adminisztráció lehetősége jelenti.
E technológia iránti érdeklődésünket támasztotta alá az a lehetőség is, hogy az RFID alkalmazásával az állományrevízió folyamata gyorsabbá tehető, a rossz helyre került könyvek egyszerűen azonosíthatóvá válnak és megtalálhatók. Ahhoz, hogy mindezeket a funkciókat ki lehessen használni, a teljes állományt azonosító címkével kell ellátni, ami rendkívül idő- és költségigényes. A tájékoztatókon elhangzottak is megerősítették véleményünket, hogy e technológia esetében a legmagasabb költséget a címkék jelentik, de bevezetésükkel a hagyományos vonalkódok beszerzése kiváltható. (tovább…)

Címkék: ,

RFID a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában

Kategória: 2011/ 1

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában 2010 első felében indult az RFID-technológia alkalmazásának első, általunk kísérletinek tekintett szakasza. Megvalósítását az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében, 2008-ban meghirdetett pályázaton elnyert támogatásból finanszíroztuk.
A könyvtár több mint másfél milliós dokumentumállományából mintegy 350 000 példány a 2004-ben átadott új épület négy szintjén elhelyezkedő szabadpolcos olvasói terekben és különgyűjteményekben használható. Regisztrált olvasóink száma évek óta 23 ezer fölött van, a kölcsönzések száma az egyre nagyobb mértékű elektronikus tartalomszolgáltatás mellett is növekszik: a 2009-es esztendőben meghaladta a 360 ezret. A könyvtári állományvédelmet a dokumentumokba ragasztott, a kölcsönzéskor hatástalanítható, majd újra magnetizálható mágnescsíkokkal és az ezekhez szükséges biztonsági kapukkal biztosítjuk. Az RFID-technológia bevezetését most nem elsősorban állományvédelmi, sokkal inkább a nagy – leginkább a szabadpolcos – terekben való dokumentumrendezési, illetve keresési megfontolások, másodsorban az önkiszolgáló kölcsönzés lehetőségének kipróbálása, olvasóinkkal való megismertetése indokolták. (tovább…)

Címkék: ,

Az RFID bevezetésének tapasztalatai a kiskunfélegyházi könyvtárban

Kategória: 2011/ 1

2008-ban Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (konzorciumi partnerekkel: Bugac, Pálmonostora, Tiszaalpár önkormányzatával közösen) pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – “Tudásdepó-Expressz” című pályázatra, amelyen sikeresen szerepelt. A “Tudástárfejlesztés Kiskunfélegyházán és térségében” címmel benyújtott, TIOP 1.2.3-08-0053 jelű pályázatot az Otatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 46 236 676 forint összegben támogatta. E forrás a város és a térség három könyvtára számára további informatikai és technikai fejlesztéseket tett lehetővé. A Petőfi Sándor Városi Könyvtárat érintő összeg: 24 460 740 forint.
Kiskunfélegyházán 2010. május 19-én megtörtént a városi könyvtárak körében az országban elsőként az RFID-t (olvasóazonosító és állományvédelmi rendszer) használó textlibes könyvtári rendszer átadása. Kiépítésének gondolata azért merült fel a pályázatban, mert 2008-ra könyvtárunk az állami címzett támogatásnak és a város anyagi hozzájárulásának köszönhetően a XXI. századi igényeknek megfelelő, korszerű könyvtárépületben áll a használók rendelkezésére a város központjában. A bővítés eredményeképpen 2000 négyzetméteren vehetők igénybe a könyvtár szolgáltatásai. Ennek köszönhetően a korábbinál sokkal több dokumentumot tudtunk elhelyezni a nagyobb alapterületen. Nemcsak megújult és kibővült az épület, hanem korszerű infrastruktúra is rendelkezésünkre áll. (tovább…)

Címkék: ,

Az RFID-technológia bevezetésének előkészületei a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Könyvtárában

Kategória: 2011/ 1

A mai Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Könyvtárának az elődje 1959-ben jött létre Jászberényben. Már a múlt században is az elsők között volt a technológiai fejlesztések terén a főiskolai könyvtárak között. 1990-ben vonalkódon alapuló kölcsönzési rendszer került bevezetésre, az akkori technikai követelményeknek megfelelő KTRKS szoftverrel. 2000-ben új könyvtári szoftvert vásárolt a könyvtár, a TINLIB IKR-t. Pályázati segítséggel 2004-ben a teljes adatbázis konvertálásra került a HunTéka IKR-be.
Napjainkban az európai uniós pályázatok lehetőséget nyújtanak a könyvtárak infrastrukturális fejlesztésére. JászPortál – Könyvtári “Tudásdepó-Expressz” a Jászságban című, TIOP-1.2.3/08/1-2008-0035 jelű pályázaton a jászsági könyvtárak konzorciuma 70 000 000 forint összegű támogatást nyert. A SZIE ABK Könyvtára konzorciumi tagként ezzel a pályázattal több, mint tízmillió forinthoz jutott, amit számítástechnikai eszközök cseréjére, új szoftverek beszerzésére és az RFID-technológia könyvtári alkalmazására fordított. A projekt megvalósítási időszakának kezdete 2009. szeptember 30., a projekt zárása: 2010. december 31. volt. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék