Szubjektív beszámoló az RFID-technológia miskolci bevezetéséről

Kategória: 2011/ 1

Az RFID-technológia könyvtári alkalmazásáról egy Networkshop-konferencián hallottunk először, a Richter Gedeon Nyrt. műszaki könyvtárában történt bevezetésének ismertetése alkalmával. Tekintettel a magas költségekre (eszközök, címkék, szoftverillesztés), akkor még eszünkbe se jutott, hogy saját intézményünkben is alkalmazhatnánk ezt a technológiát, de gondolatainkban elraktározódott. Egy bécsi szakmai kirándulás élménye, amelynek része volt a gyönyörű, modern városi könyvtár megtekintése is, megerősített minket abban, hogy a könyvtári szolgáltatás fejlesztése már nem képzelhető el e technológia alkalmazása nélkül. A legfontosabb szempontot számunkra nem elsősorban a könyvtárosi munkaerő “felszabadulása”, hanem sokkal inkább az olvasó “választási szabadságának, önállóságának” tiszteletben tartása és támogatása, a sorban állás elkerülése, a gyorsabb kölcsönzési adminisztráció lehetősége jelenti.
E technológia iránti érdeklődésünket támasztotta alá az a lehetőség is, hogy az RFID alkalmazásával az állományrevízió folyamata gyorsabbá tehető, a rossz helyre került könyvek egyszerűen azonosíthatóvá válnak és megtalálhatók. Ahhoz, hogy mindezeket a funkciókat ki lehessen használni, a teljes állományt azonosító címkével kell ellátni, ami rendkívül idő- és költségigényes. A tájékoztatókon elhangzottak is megerősítették véleményünket, hogy e technológia esetében a legmagasabb költséget a címkék jelentik, de bevezetésükkel a hagyományos vonalkódok beszerzése kiváltható.

Mikor vezetjük be?

Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban a bevezetéshez szükséges előkészületek zajlanak. Az RFID-munkaállomások üzembe helyezése megtörtént, most a kijelölt állományrész példányainak RFID-címkékkel való ellátása, illetve ezek adatainak és a rendszerben tárolt adatoknak az összerendezése folyik. Terveink szerint 2011 első napjaiban egy rövid tesztüzemet követően nyílik lehetőségünk arra, hogy a célzott olvasóközönség számára mindennapi használatra átadjuk az új technológiát, az automatikus kölcsönzés lehetőségét.

Milyen szempontok késztették a bevezetését, milyen problémát kívántunk általa megoldani?

A TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése “Tudásdepó-Expressz” pályázat nyújtott lehetőséget a könyvtárak számára az új technológia bevezetésének átgondolására, s úgy döntöttünk, hogy megteremtjük a lehetőségét annak, hogy a miskolci megyei könyvtár fejlesztése ebbe az irányba induljon el. Ennek érdekében csak a működéshez és a szolgáltatásokhoz szükséges legkevesebb munkaállomást vásároltuk meg, hiszen egy-egy gép beszerzése ma már nem olyan nagy költség.
A fentebb vázolt előnyök mellett nem utolsó sorban az új dolgok iránti nyitottság motiválta a könyvtárunkat abban, hogy komolyan foglalkozzon az RFID-technika előnyeinek felhasználásával a könyvtári munkafolyamatokban.
A pályázatunk sikeres volt, így 2010 nyarán beépítésre kerültek az RFID-eszközök, első lépésben 62 000 db címkét vásároltunk, és szeptember elején megkezdődött a könyvek felcímkézése. A munka megkezdését hosszas egyeztetés előzte meg annak eldöntésére, hogy melyik állományrészben vezessük be első körben a rendszert.
A döntésben a következő szempontok játszottak elsődleges szerepet: a kiválasztott állományrész jól elkülöníthető legyen, ne legyen túl nagy méretű, az ellenőrző címkék viszonylag rövid idő alatt bekerülhessenek a könyvekbe, és ott az önkiszolgáló kölcsönzés elkezdődhessen.

Az RFID-et használó gyűjtemény rövid jellemzése

Mindezeket figyelembe véve az a döntés született, hogy erre a legalkalmasabb a gyermekkönyvtár. Ez a megyei könyvtárban területileg is elhatárolt a többi szolgáltató tértől, állománya a projekt zárásáig ellátható RFID-címkékkel. A gyermekkönyvtár használóinak jelentős része (gyerekek és fiatal szülők) már belenőtt a számítógépes technika világába, így számukra nemcsak gondot nem okoz, de az eddigi bemutatókon tapasztaltak alapján kifejezetten élvezik, hogy maguk kölcsönözhetnek. A különféle foglalkozásokra gyermekeikkel érkező szülők is többnyire fiatalok, akik számára szintén nem okoz problémát az önkiszolgáló munkaállomás használata, ugyanakkor megkíméli őket a sorban állástól. Ennek megfelelően az önkiszolgáló munkaállomást is itt helyeztük el. A gyermekkönyvtár állományát a címkézést megelőzően átvizsgáltuk, a fölösleges állományrészeket, dokumentumokat kivontuk, így a pályázati forrásból korrekten feldolgozható állománynagyság (negyvenezer dokumentum, amelyből tízezer kézikönyvtári, harmincezer pedig kölcsönözhető dokumentum) állt rendelkezésre a munka megkezdésekor. Könyvtárunkban a 14 év alatti beíratkozottak száma 2911 fő, a látogatók száma 36 577. A 14 éven aluliak kölcsönzéseinek száma 6827, s e korosztály 2009-ben 25 109 dokumentumot kölcsönzött.
Terveink között szerepel, hogy az RFID-technológia lehetőségeit kihasználva, a gyermekkönyvtári állomány revízióját már ennek segítségével végezzük el a közeljövőben.

Funkciós és alkalmazott technológiai eszközök

a) Könyvek és egyéb papíralapú dokumentumok RFID-jelölő címkéje
Az RFID-címkék az EPCGlobal Class-1 Gen2 (ISO 18006/c) szabványnak megfelelően azonosítják a könyvtári állomány példányait. A címkék 96 bites egyedi azonosító számot hordoznak, amelyek lehetőséget nyújtanak az ország és a könyvtár, valamint a könyvtár egyedi példányainak azonosítására.
b) Könyvtárosi címkéző, illetve kölcsönző munkahely
A munkahelyek a Corvina integrált könyvtári rendszer adatbázisának rekordjaihoz illesztik az RFID-azonosítót, felkészítve a dokumentumokat az önkiszolgáló kölcsönzésre és állományvédelemre.
Elemei:
- Bútorba rögzíthető RFID-címkeolvasó,
- PC-s munkaállomás monitorral, klaviatúrával, egérrel, vonalkódolvasóval, legalább Windows XP operációs rendszerrel,
- Corvina-szoftver RFID-funkcióval bővítve.
Működése:
- Címkézés: A könyvtáros a könyv gerince mentén beragasztja a kódolt címkét. A példányt a munkaasztalon jelölt RFID-olvasási helyre teszi, és a Corvina által biztosított felületen elvégzi a könyv hagyományos azonosítását (pl. vonalkódolvasóval), majd hozzárendeli a leolvasott RFID-azonosítót.
- Kölcsönzés: Az olvasó által kölcsönzésre kért könyveket a könyvtáros a munkaasztalon jelölt RFID-olvasási helyre teszi, azonosítja az olvasót, a Corvinában lefolytatja a kölcsönzés engedélyezését, majd a tranzakciót. 
Az olvasó által visszahozott könyvet vagy könyveket a könyvtáros a munkaasztalon jelölt RFID olvasási helyre teszi, és a Corvinában engedélyezi a visszavételi tranzakciót.
c) Önkölcsönző pult
Munkahely a könyvek könyvtárosi segítség nélkül való kölcsönzéséhez.
Elemei:
- Bútor (egyedi),
- Bútorba beépített RFID címkeolvasó: méret: 20 cm széles, 42 cm magas, 46 cm mély,
- Vonalkódolvasó-berendezés,
- PC-s munkaállomás LCD-monitorral, klaviatúrával, legalább Windows XP operációs rendszerrel,
- Corvina rendszer RFID-funkcióval bővítve.
Működése:
Az olvasó az általa kikölcsönözni szándékozott könyvet vagy könyveket az RFID-leolvasóba helyezi, majd – a monitoron megjelenő utasításnak megfelelően – vonalkódos olvasójegyével azonosítja magát, végül elvégzi a kölcsönzés funkciót is. Az RFID-címkeolvasó elküldi a Corvina felé az olvasó és a könyv(ek) azonosítóját, amely elvégzi a kölcsönzési tranzakciót.
d) Kézi olvasó
Eszköz könyvek keresésére, leltározásra.
Elemei:
- RFID kézi címkeolvasó,
- PC-s munkaállomás klaviatúrával, legalább Windows XP operációs rendszerrel,
- Corvina RFID-funkcióval bővítve.
Működése:
A kézi olvasó az állományrevízió munkafolyamatainak (leltározás) és a könyvek keresésének megkönnyítésére szolgál.
A fentiek esetén is az integrált könyvtári rendszer valósítja meg a háttérben meghúzódó intelligenciát.
Funkcióinak rövid összefoglalása:
- Keresés: A könyvtáros a Corvina által biztosított felületen összeállít egy keresési listát, amelyet a kézi olvasó keresési funkciójával letölt. A sikeres letöltés után – melyet egy újabb web service hívással nyugtáz – a kiválasztott helyen végighaladva a kézi olvasó megmutatja a listán szereplő, keresett példányok helyét.
- Leltározás: A könyvtáros a kézi olvasón kiválasztja a leltározás funkciót. Ezután beolvassa az eszközzel a könyvek RFID azonosítóit, majd a lista feltöltését kezdeményezi. A könyvtári service-en keresztül a leltárlista feltöltődik a további munkafolyamatokat elvégző Corvinába.
e) Lopásvédelmi kapu
Az esetleges lopási kísérletek detektálásra szolgáló kapu, amelyen a látogatók a könyvtárból való kilépéskor egyenként áthaladnak.
Elemei:
- Bútorba (kapu) telepített RFID-címkeolvasó,
- Fény- és hangjelző,
- Corvina RFID-funkcióval bővítve.
Működése:
A látogatók a kijáratban elhelyezett “kapun” tudják elhagyni az épületet. A beépített RFID-címkeolvasók érzékelik a látóterükbe került címkéket (könyveket). Az RFID-olvasó a címkekódot elküldi a Corvina rendszer felé, amely ellenőrzi a könyv státusát. Nem szabályszerűen kikölcsönzött könyv észlelése esetén a kapu felé riasztást küld, ami hang- és fényjelzést vált ki. A vészjelzés tíz másodperc után automatikusan kikapcsol.

Az RFID-technológia bevezetéséhez megvásároltunk egy önkiszolgáló munkaállomást, három asztali leolvasó eszközt a kölcsönző pultba, valamint egy kézi leolvasót. Utóbbi mobil eszköz segíti a leltározást, valamint a kallódó könyvek megkeresését. A teljes eszközpark része még a biztonsági kapu, amely az állományvédelmet szolgálja. A Corvina integrált rendszerhez történő szoftverillesztés megvalósítása a két szállító, az ODIN Kft. és az e-Corvina Kft. együttműködésének eredménye.

Költségek (összes, címke, opac, illesztés)

A beruházás költségigénye bruttó 7 092 125 forint volt. Ebből a címkék beszerzésére bruttó 2 286 250 forint, az eszközök megvásárlására bruttó 4 271 851 forint, míg a szoftverillesztés megvalósítására 534 025 forintra volt szükség.

Forrás, finanszírozás

A beruházást a TIOP-1.2.3-08/1-2008-0015 pályázatból finanszíroztuk, de a kiterjesztéshez újabb forrásokra lesz szükségünk. Ez elsősorban további címkék vásárlását jelenti az újabb állományrészek bevonása érdekében. Ezek mennyisége tervezhető, az ütemezés a rendelkezésre álló pénzügyi keret figyelembevételével történhet.

A bevezetés megszervezése

A címkézés belső munkaerő-átcsoportosítással történt, egy időben több leolvasó készülék alkalmazásával. Annak érdekében, hogy ezt az állományt határidőre felkészíthessük az önkiszolgáló kölcsönzésre, kölcsön kaptunk az ODIN Kft.-től egy mobil leolvasó eszközt is, amelyet egy laptophoz csatlakoztatva és a polcok között elhelyezve hatékonyabbá válhatott a címkézés.
Az olvasók még csak bemutatókon próbálhatták ki, tehát komolyabb tapasztalatokról még nem tudunk beszámolni. Az biztos, hogy nagy érdeklődés, várakozás előzi meg mind az olvasók, mind a dolgozók részéről. Bízunk abban, hogy hamar megszeretik, hiszen gyorsabbá válik a kölcsönzés folyamata, elkerülhetőek az esetleges sorban állások, akár az egyébként “kényelmetlen kölcsönzési szituáció” is kiküszöbölhető lesz.
Bízunk abban is, hogy munkatársaink csak az előnyeit fogják élvezni, elsősorban a revízió kapcsán, hiszen a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár félmillió dokumentumot meghaladó állományának ellenőrzése manuálisan csak nagyon nehézkesen, a kapcsolódó munkafolyamatok miatt igen időigényesen teljesíthető.
Biztosak vagyunk abban, hogy a vélelmezett hátrányból (ami munkaerő megtakarítást jelenthet ezen a területen) előnyt tudunk kovácsolni, és a szolgáltatások továbbfejlesztésében hasznosulhatnak a felszabaduló energiák.

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)