Tartalom

Kategória: 2011/ 1

75 ÉVES AZ MKE
Kálnoki-Gyöngyössy Márton: Köszöntő a hetvenöt éves Magyar Könyvtárosok Egyesülete jubileumi konferenciáján 3-4
Stasselová, Silvia: Akadályokon keresztül a csillagok felé…! 5
Fehér Miklós: Időcserepek. Szubjektív válogatás az MKE 75 éves történetéből 6-11
Fischerné Dárdai Ágnes: A tudás értelmezése könyvtári környezetben 12-17

MŰHELYKÉRDÉSEK
RFID : A jövő vonalkódja 18
Zilahi Szilvia: Automatikus azonosítás a könyvtárban 18-21
Kiss Gábor: Az RFID-rendszer bevezetése a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban 21-24
Venyigéné Makrányi Margit: Szubjektív beszámoló az RFID-technológia miskolci bevezetéséről 24-29
Keveházi Katalin: RFID a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában 29-30
Kállainé Vereb Mária – Farkas Dénes: Az RFID bevezetésének tapasztalatai a kiskunfélegyházi könyvtárban 31-32
Knorrné Csányi Zsuzsanna: Az RFID-technológia bevezetésének előkészületei a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Könyvtárában 32-36

KONFERENCIÁK
Elekes Eduárdné: Gyermek- és ifjúsági írók 19. szekszárdi tanácskozása 37-41
Tölgyesi Lívia: Egyszer volt, hol nem volt… Vagy sokkal inkább élő így manapság : egyszer volt, hol nem van? 41-44

HISTÓRIA
Borbé Levente: A Csíksomlyói Ferences Könyvtár 45-54
Mezey László Miklós: A felborult fogassal kezdődött. A szentmártonkátai Magvető Klub negyven évéről 54-56

NAPLÓ
Koncz Károly: Falvédők, avagy Simon Bolivar a könyvtárban 57-60

KÖNYV
Székelyné Török Tünde: Kiszl Péter : Hálózati révkalauz 61-64

Időcserepek. Szubjektív válogatás az MKE 75 éves történetéből

Kategória: 2011/ 1

Tisztelt Ünneplő Közönség, Hölgyeim és Uraim!

Előadásom előtt engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki Bényei Miklósnak, az MKE történetét feldolgozó kézirata rendelkezésemre bocsátásáért!
Egy megállapítással kell kezdenem. Az MKE 75 éves, hetvenöt esztendeje alakult meg a magyarországi könyvtárosok és a hozzájuk csatlakozó levéltárosok egyesülete, de a múltunk ennél sokkal régebbi időkig nyúlik vissza. A magyar könyv és könyvtárosság története ugyanis magában foglalja az írás, a könyvnyomtatás, a könyvkötészet, a papírgyártás történetét, és kapcsolatos a magyar tudomány- és irodalomtörténettel is. A magyar könyv ismert történetének kezdetei Szent István királyunk koráig vezetnek vissza, aki elrendelte egyházaink ellátását misekönyvekkel. 1090 előttre datáljuk az első Magyarországon írt könyvet, a Hahóti kódexet, 1473 pünkösdjére pedig megjelent Andreas Hess budai nyomdájában az első Magyarországon nyomtatott, 133 kisívrét terjedelmű könyv, a Chronica Hungarorum. Néhány évtized elteltével, az egyébként “sötét” jelzővel illetett középkorban már számos magyar nyomdában készítenek latin, német, szlovák és magyar nyelven írt könyveket.

(tovább…)

Címkék:

A tudás értelmezése könyvtári környezetben

Kategória: 2011/ 1

Nagy megtiszteltetés számomra a könyvtáros szakma e rangos jubileumi ünnepségén részt venni, és előadással csatlakozni a konferencia főcímében jelzett témához: A tudás – befektetés a jövőbe. Bakos Klára elnök asszony arra kért, hogy járjam körül a tudás fogalmát, értelmezzem könyvtári környezetben, érintsem a könyvtár tudásközpont jellegét, de ne beszéljek konkrétan a pécsi tudásközpontról, hisz’ nyáron, a vándorgyűlésen majd lesz lehetőségünk arra, hogy intézményünket bemutassuk. E felkérés tehát igen izgalmas, mozgósító feladat, ámbár valószínűleg csak úgy oldható meg, mint ahogy azt a mesebeli okos lány tette: hozott is meg nem is.
E bevezető után röviden értelmezem a tudás fogalmát, áttekintem fajtáit, számba veszem a tudásról meglévő tudásunkat. Mindezt úgy teszem meg, hogy minduntalan utalok a tudás könyvtári környezetére, illetve arra a személyes tudásra, amelyre magam és kollégáim szert tettünk a tudásközpont projekt kivitelezése során, illetve jelzem azokat a tudásterületeket is, amelynek nem vagyunk birtokában, de tudjuk, hogy majd birtokolnunk kell. (tovább…)

Címkék:

RFID: A jövő vonalkódja. Automatikus azonosítás a könyvtárban

Kategória: 2011/ 1

Bevezetés

Napjaink korszerű informatikával támogatott intelligens könyvtári rendszereiben rohamosan terjed az RFID-technológiával működő automatikus egyedi azonosítás. Hogy csak néhány környező országból vett példát soroljunk: a Bécsi Városi Könyvtár, Münchner Stadtbibliothek, Stadtbibliothek Graz, Universitätsbibliothek Technische Universität Graz. A világon sok ezer könyvtár munkáját segíti RFID; évente több millió példánnyal nő az RFID-azonosított könyvtári példányok száma. Különösen elterjedten használt megoldás a könyvtárakban az RFID-technológiával támogatott önkiszolgáló kölcsönzés és visszaadás. Néhány hazai könyvtár is alkalmazza vagy alkalmazni készül ezt a technológiát: a pécsi Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Corvinus Egyetem – Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár, Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar könyvtára, kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár, zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. (tovább…)

Címkék:

Az RFID-rendszer bevezetése a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban

Kategória: 2011/ 1

Az RFID automatikus kölcsönzési és vagyonvédelmi rendszer bevezetése most zajlik könyvtárunkban. Finanszírozása a TIOP.1.2.3-08/1 konstrukció keretében, a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Zalai Tudástár létrehozása című projekt költségvetéséből valósul meg. A projektben összesen 16 millió forint áll rendelkezésre erre a célra, de ez nem lesz elég, mert a működés biztonsága miatt még újabb eszközöket, illetve egyedi azonosító címkéket (tag) kell beszereznünk. A tervek szerint 2011 januárjától kell működnie a szolgáltatásnak. Bevezetését több szempont is indokolja:
- jobb, egyszerűbb és gyorsabb leltári nyilvántartásra nyílik lehetőség;
- használata fokozza a könyvtári vagyonbiztonságot;
- könnyebb és egyszerűbb az állomány-ellenőrzés;
- kiemelt állomány vagy speciális rendezési elv összeállításánál segítséget nyújthat;
- segítségével megkereshetők a hibásan elhelyezett, elkeveredett dokumentumok;
- egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a kistérségi dokumentumellátási tevékenységet;
- a könyvtárhasználók maguk is elvégezhetik a kölcsönzési műveleteket. (tovább…)

Címkék: ,

Szubjektív beszámoló az RFID-technológia miskolci bevezetéséről

Kategória: 2011/ 1

Az RFID-technológia könyvtári alkalmazásáról egy Networkshop-konferencián hallottunk először, a Richter Gedeon Nyrt. műszaki könyvtárában történt bevezetésének ismertetése alkalmával. Tekintettel a magas költségekre (eszközök, címkék, szoftverillesztés), akkor még eszünkbe se jutott, hogy saját intézményünkben is alkalmazhatnánk ezt a technológiát, de gondolatainkban elraktározódott. Egy bécsi szakmai kirándulás élménye, amelynek része volt a gyönyörű, modern városi könyvtár megtekintése is, megerősített minket abban, hogy a könyvtári szolgáltatás fejlesztése már nem képzelhető el e technológia alkalmazása nélkül. A legfontosabb szempontot számunkra nem elsősorban a könyvtárosi munkaerő “felszabadulása”, hanem sokkal inkább az olvasó “választási szabadságának, önállóságának” tiszteletben tartása és támogatása, a sorban állás elkerülése, a gyorsabb kölcsönzési adminisztráció lehetősége jelenti.
E technológia iránti érdeklődésünket támasztotta alá az a lehetőség is, hogy az RFID alkalmazásával az állományrevízió folyamata gyorsabbá tehető, a rossz helyre került könyvek egyszerűen azonosíthatóvá válnak és megtalálhatók. Ahhoz, hogy mindezeket a funkciókat ki lehessen használni, a teljes állományt azonosító címkével kell ellátni, ami rendkívül idő- és költségigényes. A tájékoztatókon elhangzottak is megerősítették véleményünket, hogy e technológia esetében a legmagasabb költséget a címkék jelentik, de bevezetésükkel a hagyományos vonalkódok beszerzése kiváltható. (tovább…)

Címkék: ,

RFID a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában

Kategória: 2011/ 1

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában 2010 első felében indult az RFID-technológia alkalmazásának első, általunk kísérletinek tekintett szakasza. Megvalósítását az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében, 2008-ban meghirdetett pályázaton elnyert támogatásból finanszíroztuk.
A könyvtár több mint másfél milliós dokumentumállományából mintegy 350 000 példány a 2004-ben átadott új épület négy szintjén elhelyezkedő szabadpolcos olvasói terekben és különgyűjteményekben használható. Regisztrált olvasóink száma évek óta 23 ezer fölött van, a kölcsönzések száma az egyre nagyobb mértékű elektronikus tartalomszolgáltatás mellett is növekszik: a 2009-es esztendőben meghaladta a 360 ezret. A könyvtári állományvédelmet a dokumentumokba ragasztott, a kölcsönzéskor hatástalanítható, majd újra magnetizálható mágnescsíkokkal és az ezekhez szükséges biztonsági kapukkal biztosítjuk. Az RFID-technológia bevezetését most nem elsősorban állományvédelmi, sokkal inkább a nagy – leginkább a szabadpolcos – terekben való dokumentumrendezési, illetve keresési megfontolások, másodsorban az önkiszolgáló kölcsönzés lehetőségének kipróbálása, olvasóinkkal való megismertetése indokolták. (tovább…)

Címkék: ,

Az RFID bevezetésének tapasztalatai a kiskunfélegyházi könyvtárban

Kategória: 2011/ 1

2008-ban Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (konzorciumi partnerekkel: Bugac, Pálmonostora, Tiszaalpár önkormányzatával közösen) pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – “Tudásdepó-Expressz” című pályázatra, amelyen sikeresen szerepelt. A “Tudástárfejlesztés Kiskunfélegyházán és térségében” címmel benyújtott, TIOP 1.2.3-08-0053 jelű pályázatot az Otatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 46 236 676 forint összegben támogatta. E forrás a város és a térség három könyvtára számára további informatikai és technikai fejlesztéseket tett lehetővé. A Petőfi Sándor Városi Könyvtárat érintő összeg: 24 460 740 forint.
Kiskunfélegyházán 2010. május 19-én megtörtént a városi könyvtárak körében az országban elsőként az RFID-t (olvasóazonosító és állományvédelmi rendszer) használó textlibes könyvtári rendszer átadása. Kiépítésének gondolata azért merült fel a pályázatban, mert 2008-ra könyvtárunk az állami címzett támogatásnak és a város anyagi hozzájárulásának köszönhetően a XXI. századi igényeknek megfelelő, korszerű könyvtárépületben áll a használók rendelkezésére a város központjában. A bővítés eredményeképpen 2000 négyzetméteren vehetők igénybe a könyvtár szolgáltatásai. Ennek köszönhetően a korábbinál sokkal több dokumentumot tudtunk elhelyezni a nagyobb alapterületen. Nemcsak megújult és kibővült az épület, hanem korszerű infrastruktúra is rendelkezésünkre áll. (tovább…)

Címkék: ,

Az RFID-technológia bevezetésének előkészületei a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Könyvtárában

Kategória: 2011/ 1

A mai Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Könyvtárának az elődje 1959-ben jött létre Jászberényben. Már a múlt században is az elsők között volt a technológiai fejlesztések terén a főiskolai könyvtárak között. 1990-ben vonalkódon alapuló kölcsönzési rendszer került bevezetésre, az akkori technikai követelményeknek megfelelő KTRKS szoftverrel. 2000-ben új könyvtári szoftvert vásárolt a könyvtár, a TINLIB IKR-t. Pályázati segítséggel 2004-ben a teljes adatbázis konvertálásra került a HunTéka IKR-be.
Napjainkban az európai uniós pályázatok lehetőséget nyújtanak a könyvtárak infrastrukturális fejlesztésére. JászPortál – Könyvtári “Tudásdepó-Expressz” a Jászságban című, TIOP-1.2.3/08/1-2008-0035 jelű pályázaton a jászsági könyvtárak konzorciuma 70 000 000 forint összegű támogatást nyert. A SZIE ABK Könyvtára konzorciumi tagként ezzel a pályázattal több, mint tízmillió forinthoz jutott, amit számítástechnikai eszközök cseréjére, új szoftverek beszerzésére és az RFID-technológia könyvtári alkalmazására fordított. A projekt megvalósítási időszakának kezdete 2009. szeptember 30., a projekt zárása: 2010. december 31. volt. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék