Egyetemisták olvasási és könyvtárhasználati szokásai a Pécsi Tudományegyetemen1

Kategória: 2018/ 3

Vizsgálatomban a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak az olvasáshoz való viszonyát, olvasói ízlését, olvasmányválasztási szempontjait és könyvtárhasználati szokásait mértem fel egy saját szerkesztésű olvasási és könyvtárhasználati szokásokat mérő kérdőív segítségével. Felmérésem célja, hogy kirajzolódjon, milyenek az egyetemi hallgatók olvasási szokásai, milyen az olvasói ízlésük, hogyan jutnak könyvekhez, folyóiratokhoz, vagy aktív könyvtárhasználók-e. (tovább…)

Címkék: , ,

Az információs lavina sodrásában – Vizsgálat a hallgatói információszerzésről1

Kategória: 2008/12

Bevezetés

A szakirodalomban többféle meghatározást olvashatunk arról, hogy a különböző szerzők hogyan értelmezik az információs társadalom kifejezést, mert kiterjedtsége, a fogalom összetettsége miatt még ma sincs egységes definíciója. Az információs társadalom fogalom bevezetésében meghatározó szerepe volt Fritz Machlup közgazdásznak, aki 1962-ben írta meg első jelentős tanulmányát A tudás termelése és elosztása az Egyesült Államokban2 címmel. A témában áttörést hozó könyvében vezette be a tudásipar fogalmát, amelyen belül öt összetevőt különböztetett meg: úgy mint az oktatás, kutatás és fejlesztés, a tömegmédia, az információtechnológiák és az információszolgáltatások.
A modern, elektronikus alapokon nyugvó gazdaság legfőbb termelőerejévé azóta az információ és a tudás vált. Ennek következtében mindenki számára biztosítani kell az információkhoz való szabad hozzáférést. A digitális írástudás elterjesztése azonban felelősséggel jár. Biztosítani kell a folyamatosan megújuló információs és kommunikációs eszközöket, hogy mindenki képes legyen az információ megszerzésére és az elektronikus szolgáltatások igénybevételére, illetve el kell érni, hogy a megszerzett információ felhasználható tudássá válhasson. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék