Tartalom

Kategória: 2010/ 3

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Mezey László Miklós: “Nagyon pontosan ismerni kell a célokat, s az oda vezető utat”. Interjú Sajó Andreával, az OSZK főigazgatójával 3-7

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Első tiszt a fedélzeten. Beszélgetés Kiszl Péter egyetemi adjunktussal a piacképes könyvtáros diplomákról ös az ELTE BTK könyvtári rendszeréről 8-16

ÚJ UTAKON A SZÉKELYFÖLDI KÖNYVTÁRAK
Kelemen Katalin: Székelyföldi digitális emlékezet 17-19
Kopacz Katalin – Bedő Melinda: BIBLIONET Hargita megyében 18-19
Kovács László Krisztián: A Vas megyei könyvtárak dokumentumellátottságának vizsgálata az IFLA fejlesztési irányelveinek tükrében 20-32
Gyöngyösi Zsuzsanna: Az elégedett olvasó jelenti a legjobb reklámot 32-37

EXTRA HUNGARIAM
Németh Márton: Elektronikus audiovizuális szolgáltatások dán könyvtárakban 38-41

KÖSZÖNTŐ
Balogh Ferencné: “Ha bemegyek én Veszprémbe, vármegyei törvényszékbe…” 42-45

PERSZONÁLIA
Bakos István – Monostori Imre – Babus Antal: Vekerdi László (1924-2009) 46-50
Pintér László: Tüskés Tibor (1930-2009) 52-57

KÖNYV
T. Jordán Katalin: Vallásosság és kultúra 58-61
Arató Antal: A székesfehérvári városi könyvtár tíz évének története 61-62
Mezey László Miklós: Petőfi kultusza Pozsonyban 62-64

“Nagyon pontosan ismerni kell a célokat, s az oda vezető utat” – Interjú Sajó Andreával, az OSZK főigazgatójával

Kategória: 2010/ 3

- Kedves Andrea, mindenekelőtt gratulálok az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójává történő kinevezésedhez. És mindjárt arra kérlek, hogy mondj el magadról, eddigi pályádról mindent, amit most, így visszatekintve fontosnak gondolsz. Negyed százada vagy könyvtáros, nyilván nagyon sokan ismernek, ugyanakkor az OSZK 2010. január 1-jétől kinevezett főigazgatójaként mindenképpen be kell mutatnunk az olvasóknak.
- Köszönöm a gratulációt. Negyed század… Hihetetlennek tűnik, olyan gyorsan elrepült. A könyvtáros pályával már a gimnáziumban eljegyeztem magam, hiszen érettségiztem könyvtárkezelésből, és tanárnőm, Albertini Béláné biztatására ebben az irányban tanultam tovább. (tovább…)

Címkék:

Első tiszt a fedélzeten – Beszélgetés Kiszl Péter egyetemi adjunktussal a piacképes könyvtáros diplomákról és az ELTE BTK könyvtári rendszeréről

Kategória: 2010/ 3

Az interjúra való felkészüléshez segítségül – több más anyaggal együtt – egy szakmai önéletrajzot kaptam Kiszl Pétertől. Kiderült belőle, hogy az ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszékének egyetemi adjunktusa, szakirányfelelőse, intézeti titkára és a kar könyvtári koordinátora, aki több egyetemi bizottságban is dolgozik. Emellett címzetes egyetemi docensként óraadó tanár az Eszterházy Károly Főiskolán, valamint a Magyar Információbrókerek Egyesületének alelnöke, az MTA köztestületi tagja.
Ahogy olvastam az anyagot, teljes természetességgel vettem tudomásul, hogy kitűnő minősítéssel végezte az ELTE könyvtár szakát, a Szolnoki Főiskolán pedig kiválóan diplomázott kereskedelmi szakos közgazdászként. És summa cum laude PhD-zett. Az, hogy könyvet írt – a sok-sok tanulmány és tevékenység felsorolása miatt – csak az önéletrajz sokadik oldalán kapott helyet. De most talán én sem kezdek hosszas felsorolásba, hiszen akkor mit mondana el az interjúban? (tovább…)

Címkék: ,

A Vas megyei könyvtárak dokumentumellátottságának vizsgálata az IFLA fejlesztési irányelveinek tükrében*

Kategória: 2010/ 3

Egyetemi éveim alatt figyeltem fel az IFLA irányelveire1. Az irányszámok felkeltették érdeklődésemet, így megvizsgáltam, hogy egy elméleti dokumentum és a valóság gyakorlata milyen kapcsolatban áll egymással. Vas megye összes, ellátórendszerbe tartozó községi könyvtárának elmúlt ötévi állományváltozását vizsgáltam meg.

A könyvgyűjtemények irányszámai

“A javasolt normatívák a könyvgyűjteményekre vonatkoznak. A helyi és pénzügyi körülmények azonban módosíthatják ezeket az ajánlott normatívákat. Ahol az erőforrások szigorúan korlátozottak, a normatívákban foglaltakat elérendő célnak kell tekinteni. (tovább…)

Címkék: ,

Elektronikus audiovizuális szolgáltatások dán könyvtárakban

Kategória: 2010/ 3

A dán közkönyvtári szférában az utóbbi években előtérbe került a korábban hagyományos adathordozókon szereplő audiovizuális szolgáltatási kínálat megjelenítése a világháló virtuális terében. Ennek kapcsán szeretnék néhány példát felvillantani, amelyek tanulságosak a dán könyvtárügy és a tartalomszolgáltató piaci szereplők közötti együttműködés, közös üzleti modellek kialakításának szempontjából is.

Netmusik – online zenei könyvtár

Kölcsönözz és hallgass zenét – könnyű és legális úton. Ez a mottója annak a szolgáltatásnak, amelyet dán közkönyvtárak nyújtanak az interneten keresztül. A projekt 2004-ben indult konzorciumi formában, a Phonofile szövetség és hat jelentősebb dániai közkönyvtár, az Aarhusi Állami és Egyetemi Könyvtár, valamint a Dán Könyvtári Hatóság kezdeményezésére. A Phonophile összefogja a dán zenei szféra összes szereplőjét (zeneszerzők, előadók, előadóhelyek és terjesztők). Közös választ kerestek az egyre csökkenő CD-eladások támasztotta kihívás kezelésére. (tovább…)

Címkék:

Címkék