Tartalom

Kategória: 2002/ 6

Könyvtárpolitika
Alapítványok a közkönyvtárak hátrányos helyzetű olvasóiért 3
Gyuris György: Hátrányos helyzetűek a szegedi Somogyi-könyvtárban 5
Elekes Eduárdné: Margón? 8
Az IFLA Internet-kiáltványa 10

Fórum
Győri Erzsébet: A könyvtárosok műveltsége – művelt könyvtárosok 12
Kozmáné Sike Emese: Könyvtárosok(k) az ezredfordulón 1. rész: Könyvtárosi pályatükör – 2001 15

Műhelykérdések
Bényei Miklós: A helyismereti együttműködés irányai 27

Lectori salutem
Pogány György: “Az olvasás különös színjáték…” Beszélgetés Albert Gáborral az olvasásról 35

História
Rózsa György: Ahogy lehet(ett) 9. 41
Bálint Gábor: Ráth-Végh István és a könyvek 43

Extra Hungariam
Pátrovics Péter: Varsói jegyzetek 47

Perszonália
Füleki Mihály: Egy honvédségi könyvtáros halálára 51
In memoriam Slezsák Imre 52

Könyv
Esterházy Péter: 1 nagyon szép könyv 53
Gáncsné Nagy Erzsébet: Angol nyelvű világbibliográfia a helyismereti könyvtári munkáról 56
Magyar néprajzi bibliográfia 1997-1998 58

Alapítványok a közkönyvtárak hátrányos helyzetű olvasóiért

Kategória: 2002/ 6

Gyors áttekintést végeztünk a különféle alapítványok tevékenységéről abból a szempontból, hogy nyújtottak-e és milyen pályázati lehetőségeket a vakok és gyengén látók, a siketek és nagyothallók, a mozgáskorlátozottak, a betegek és öregek, a házhoz és ágyhoz kötöttek, az anyanyelvük irodalmához korlátozottan hozzáférők, a kis településeken élők, röviden a hátrányos helyzetű olvasók jobb ellátására. (tovább…)

Címkék:

Hátrányos helyzetűek a szegedi Somogyi-könyvtárban*

Kategória: 2002/ 6

A szerző Molnár Mária és Palánkayné Sebők Zsuzsanna anyagának felhasználásával készítette a cikket

Bejutás a könyvtárakba

A Somogyi-könyvtár új épülete 1984-ben készült el, s bár az OSZK–KMK szakértőinek intenciói szerint a “public library” elveit igyekeztek érvényesíteni, ez csak azzal a megszorítással sikerült, hogy sem raktár, sem munkaszobák nem épültek. Ugyanakkor az épületbe való bejutást a középületet rossz beidegződéssel kizárólag “palotának” elképzelni tudó szemléletmód nehezíti a mai napig. (tovább…)

Címkék: ,

A könyvtárosok műveltsége – művelt könyvtárosok*

Kategória: 2002/ 6

Nem is olyan régen, 2001 februárjában, a Magyar Kultúra Napján ugyanebben a teremben, nagyjából ugyanezen közönség előtt hangzott el Hankiss Elemér előadása. (tovább…)

Címkék:

Könyvtárosok(k) az ezredfordulón*

Kategória: 2002/ 6

1. rész: Könyvtárosi pályatükör – 2001

A 3K 2001/6. számában megjelent szakirodalmi szemlém a könyvtárosi hivatás mai helyzetéről, szakmai jellegzetességeiről, alakulásáról, változásairól, külső és belső problémáiról nagy visszhangot keltett a könyvtáros társadalomban. (tovább…)

Címkék:

A helyismereti együttműködés irányai*

Kategória: 2002/ 6

Régi, a szakirodalom által gyakran hangsúlyozott és a mindennapi tapasztalatok által sokszorosan igazolt felismerés, hogy a könyvtárak helyismereti tevékenységének fontos, szükséges eleme a célirányos együttműködés. (tovább…)

Címkék: ,

“Az olvasás különös színjáték…” Beszélgetés Albert Gáborral az olvasásról

Kategória: 2002/ 6

– Albert Gábort azok között az írók között tarthatjuk számon, akik a könyveket nemcsak írják, hanem olvassák is. Ezt bizonyítja budakeszi otthonának mintegy nyolcezer kötetes házi bibliotékája, de tanúsítja legutóbb megjelent különös című tanulmánygyűjteménye is – Az Öreg Kutya vedleni készül –, amelyben például Eötvös Károlyról, Székely Jánosról, Kodolányi Jánosról, Kánya Emíliáról vagy a festő Mednyánszky Lászlóról, a filozófus Vatai Lászlóról, a teológus Ravasz Lászlóról írt tanulmányai olvashatók. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék