51. évfolyam, 2005. 4. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts 700    

TanulmÁnyok

 

 

 

TÓTH Máté: A könyvtár szakosok pályamotivációs vizsgálata. Pillanatfelvétel négy könyvtárosképző intézmény nappali tagozatos hallgatói körében

705

Rezümé

Teljes cikk

TAKÁCS Istvánné: Digitális Archívum a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában

735

Rezümé

Teljes cikk

SZŐNYI Éva: Elektronikus dokumentumok feldolgozása az online katalógus számára. A Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának online katalógusa

741

Rezümé

Teljes cikk

RÁCZ Ágnes: Hol tartunk a Humán Szakirodalmi Adatbázis
megvalósításában?

751

Rezümé

Teljes cikk

Dokumentumfeldolgozási fórum

BERKE Barnabásné: Egy új magyar szabályzat, és kitekintés a nemzetközi szabályzatalkotási munkálatokra

761

Rezümé

Teljes cikk

UNGVÁRY Rudolf - PÁSZTI László: A földrajzi nevek mint az adatbázisrekordok hozzáférési pontjai. Egy könyvtári szabályzat elvei és megoldásai

765

Rezümé

Teljes cikk

FARAGÓ Imre: A magyar földrajzinév-használat

791

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

PAJOR Enikő: Tématérkép (topic map) alkalmazások az interneten

817

Rezümé

Teljes cikk

AUDUNSON, Ragnar: Könyvtári szolgáltatások Norvégiában - a könyvtárhasználók tájékozódásának segítése a változó világban (Ford.: Szilárdi Edina)

831

Rezümé

Teljes cikk

KOLDERUP FLATEN, Trine: Hatnak-e a könyvtárak az emberek életére? (Ford.: Kőszegi Dóra) 839 Rezümé Teljes cikk
BARÁTNÉ HAJDU Ágnes: Központban: az információ 847 Rezümé Teljes cikk

BERNIER, Catherine: A talányos Lucien Herr. Szabálytalan portré Szabó Ervin francia kortársáról (Ford.: Haraszti Pálné)

857

Rezümé

Teljes cikk

Bekezdések az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény születéséről.
Új gyűjtemény létrehozása az Országos Széchényi Könyvtárban
(Németh Gabriella)
863
Rezümé
Teljes cikk
Az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény honlapja (Bíró Gyöngyi)
866
Rezümé
Teljes cikk

KÖNYVSZEMLE

Két külföldi könyvtártörténeti áttekintés
FUNKE, Fritz: Könyvismeret; BARBIER, Frédéric: A könyv története
(Ism.: Bényei Miklós)

867

Rezümé

Teljes cikk

Kötelező olvasmány könyvgyűjtők számára
POGÁNY György: A magyar könyvgyűjtő kalauza.
(Ism.: Galli Katalin)

872

Rezümé

Teljes cikk

Új monográfia született a főváros könyvtárának első negyven évéről
KATSÁNYI Sándor: A főváros könyvtárának története 1945-ig.
(Ism.: Murányi Lajos)

883

Rezümé

Teljes cikk

A kommunikáció útjai
(Szerk. Ivaskó Ilona) (Ism.: Péterfi Rita)

887 Rezümé Teljes cikk

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

613-689*

   

Könyvtár- és információtudomány

891

 

Könyvtár- és tájékoztatásügy

897

 

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

912

 

Munkafolyamatok és szolgáltatások

927

 

Tájékoztatási rendszerek

939

 

Vezetés, irányítás

943

 

Felhasználók és használat

950

 

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

958

 

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

966

 
Kapcsolódó területek 973  

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek