47. évfolyam, 2001. 4. szám

Archívum


TARTALOM

KATSÁNYI Sándor : A könyvtáros és kora.
Vonások Szabó Ervin könyvtárpolitikai arcképéhez

633

Rezümé

 Teljes cikk

BAKONYI Géza : A magyar közös katalogizálási központ megvalósításáért

647

Rezümé

 Teljes cikk

KARÁCSONY Gyöngyi: Közös katalógusok felhasználói felülete a weben

659

Rezümé

 Teljes cikk

BÁNKI Zsolt: MÁTRIKSZ – Magyar Átfogó Tárgyi Információkereső-nyelvi Szótár. 
Új fejezet a tartalmi visszakeresésben 

672

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

CHARTIER, Roger: A könyv metamorfózisai 
(Ford. Ádám Anikó)

679

Rezümé

Teljes cikk

KOLTAY Tibor: Újabb csatározások a folyóiratpiacon.
Végső ütközet vagy állóháború? 

690

Rezümé

Teljes cikk

BÁNHEGYI Zsolt: Digitális referensz az USA-ban 

694

Rezümé

Teljes cikk

HERRING, Mark Y.: Tíz ok, amiért az internet nem helyettesítheti a könyvtárat (Töm.: Mohor Jenő) 

699

Rezümé

Teljes cikk

HACKETT, Teresa: A könyvtárak Európa szemszögéből. 
Az EBLIDA szerepe és tevékenysége (Töm.: Mohor Jenő) 

703

Rezümé

Teljes cikk

KÖNYVSZEMLE

Könyvtárosok kézikönyve 2. Feltárás és visszakeresés 
Szerk. Horváth Tibor és Papp István. 
(Ism.: Benediktsson Dániel) 

709

     

Kötetbe foglalt ismerkedés: az olasz-magyar könyvtáros találkozó első eredménye

Primo incontro italo-ungherese de bibliotecari - Első olasz-magyar könyvtáros találkozó. Az olaszországi hungarika- és magyarországi italika-kutatás lehetőségei és nehézségei 
Szerk. Mariarosaria Sciglitano. (Ism.: Mohor Jenő) 

716

Az iskolai könyvtáros az információs társadalomban 

STRIPLING, Barabara K.: Learning and libraries in an information age . Principles and practices. (Ism. M. Fülöp Géza) 

720

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ 316–441*   

Könyvtár- és információtudomány

725

     

Könyvtár- és tájékoztatásügy

728

     

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

752

     

Munkafolyamatok és szolgáltatások

763

     

Tájékoztatási rendszerek

786

     

Vezetés, irányítás

795

     

Felhasználók és használat

802

     

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

812

     

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

820

     

Kapcsolódó területek 828

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek